Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Szekliceimola (Rhapnticum chartamoides)

El­ső­sor­ban a Tá­vol-Ke­le­ten, de a vi­lág több or­szá­gá­ban év­szá­za­dok óta hasz­nált gyógy­nö­vény. A gyö­ke­ré­ből ké­szült ki­vo­na­tok nö­ve­lik a szer­ve­zet vé­de­ke­ző­ké­pes­sé­gét, föld fe­let­ti ré­sze a szar­vas­mar­hák med­dő­sé­gé­nek meg­szün­te­té­sé­re és ta­kar­má­nyo­zás­ra hasz­nál­ha­tó. ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.