Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Bokortermetű gyógynövények - Barátcserje (Agnus castus)

» Részletek

Illatos barátcserje (Vitex agnus-castus)

A Föld­kö­zi-ten­ger vi­dé­kén ős­ho­nos ba­rát­cser­je ne­vét azért kap­ta, mert egy­kor a ko­los­to­rok­ban élő, nőt­len­sé­gi fo­ga­dal­mat té­vő szer­ze­te­sek e nö­vény ki­vo­na­tát fo­gyasz­tot­ták szü­zes­sé­gi fo­ga­dal­muk meg­tar­tá­sá­hoz. Azt tar­tot­ták ró­la, hogy csök­ken­ti a ne­mi vá­gyat, a gö­rög nők is ba­rát­cser­jét ad­tak fér­jük­nek, ha már nem ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. február

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.