Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Elektroszmog

Az „elektroszmog” fogalmával bizonyára mindenki találkozott már – mint mellékhatás, amely  elektromos áram vagy telefon használatával jár. Lapunk korábban többször is foglalkozott a témával. Mivel a műszaki fejlődés nem állt meg, ideje az új trendeket is alaposan megvizsgálni e szempontból.

» Részletek

Elektroszmog - Betegségek titkos előidézője

A sza­kér­tők már évek óta fi­gyel­mez­tet­nek ar­ra, hogy az elek­trosz­mog fo­lya­ma­tos ve­szélyt je­lent egész­sé­gün­kre néz­ve. Ez a né­zet most hi­va­ta­los meg­erő­sí­tést is nyert, amennyi­ben az Eu­ró­pai Par­la­ment tu­do­má­nyos fő­igaz­ga­tó­sá­ga töb­bek kö­zött ar­ra a kö­vet­kez­te­tés­re ju­tott, hogy a je­len­le­gi biz­ton­sá­gi elő­í­rá­sok nem je­len­te­nek ele­gen­dő ...

» Részletek

Életünk és a mobiltelefon

Elektromosság nélkül modern életünk egyszerűen elképzelhetetlenné vált. Ugyanakkor egyetlen ember sem tudja még ma, milyen hatással lehet szervezetünkre a tartósan fennálló ilyen jellegű terhelés. Vannak olyan országok, ahol az emberek a maguk kezébe vették a kezdeményezést, és önmaguk, illetve a következő nemzedékek egészségének érdekében igyekeznek fellépni a mobiltelefon-adók rohamos terjedése ellen.    

» Részletek

Földsugárzás, vízerek és társaik

A geopatikus zónák titkai. Miért fontos a jól megválasztott hálóhely? Mit tudnak az ingások megállapítani? Mire figyeljünk? Hogyan egyenlíthetjük ki az energiadeficitet, hogy beinduljon a gyógyulás folyamata?

» Részletek

Megterhelő sugárzás

Az átlagos ember érzékszerveivel nem észleli az elektromos, illetve elektomágneses hullámokból és mezőkből álló „elektroszmogot”, és a mikrohullámú sugárzást sem. Nem érzi, nem szagolja, látja vagy hallja, éri-e, s ha igen, mikor ilyen sugárzás. Hosszú távon azonban nagyon is megérzi a tartós „elektrostressz” hatásait. A legfőbb ideje korlátozni az elektrotechnika mértéktelen használatát.  

» Részletek

Telefonálni veszélyes?

 Ha az elektroszmogot érzékszerveinkkel ugyanolyan közvetlen módon megtapasztalhatnánk, mint a környezetszennyezés egyéb, klasszikus formáit, a mobiltelefónia szép új világát sokkal inkább megkérdőjeleznénk.  

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2019. december

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.