Összes cikk
 1   2  >> 2 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A lélek terei

Az épí­té­szet­ben kb. 20 éve in­dult meg az a vál­to­zás, amely szo­ro­san kap­cso­ló­dik az em­ber spi­ri­tuá­lis igé­nye­i­nek ki­elé­gíté­sé­hez. Olyan épí­té­szet van ki­ala­ku­ló­ban, amely cél­jául a test és a lé­lek re­ge­ner­álá­sát, az egész­ség meg­őr­zé­sét tűz­te ki. A ho­lisz­ti­kus épí­té­szet az öko­ló­giai és ...

» Részletek

A valódi Feng Shui

Divatba jött a Feng Shui, amit a kínai térrendezés művészetének is szokás nevezni. Ez örvendetes – lenne, ha nem sematizálták volna a kínaiak szimbolikus, képi gondolkodásmódját a végtelenségig. A Feng Shui sokkal bonyolultabb, évezredeken át érlelt, csiszolt tudomány.

» Részletek

Az új trend: Természetes otthonok

Az­ ökológiai­ építkezés­ és­ az­ ilyen­ otthonok­ kialakítása­ mind­ népszerűbb.­ A­ természetes,­ tömör­fából­készült,­ az­ illatos­ olajakkal­ kezelt­ bútorok­ is egyre­ nagyobb­ számban­ fogynak,­ és­ a­ piacon­ jelen­ lévő­szolgáltók­ száma­ szintén­ nő.­ 

» Részletek

Egészséges faházak

A kellemes közérzet és a lakókörnyzet közötti szoros összefüggésről a hagyományos építkezési gyakorlat egyáltalában nem vesz tudomást. Ám ez az egyértelmű összefüggés, és nem utolsósorban a fogyasztói nyomás oda vezetett, hogy a gyártók mind nagyobb mennyiségben használják fel a fát mint ökológiailag és építészetbiológiailag kifogástalan építészeti nyersanyagot.

» Részletek

Együtt a természet erejével

Egyszerűség, tisztaság és szépség - ezeket az alapelveket valósította meg Sönke Thiesen ácsmester Husum (Németország) melletti ún. "ősfedelű háza" felépítése során. Spirituális élmények hatására ezeréves, szinte már feledésbe merült építészeti eljárások előnyeit ötvözte a mai technika adta lehetőségekkel.

» Részletek

Élet vastu-módra

Rosszul alszik? Általánosan rossz a közérzete? Akkor előfordulhat, hogy gondjaira a vastu, a feng shui indiai "anyja" jelenthet megoldást. Lakó- és munkahelyünket ugyanis már igen egyszerű eszközökkel is harmonikus sarokká alakíthatjuk át, ahol energiával töltőd hetünk fel.

» Részletek

Életerőt adó bútorok

A feng shui újabban a bútoripart is meghódítja. Egyre több tervező és asztalos veszi figyelembe ezeket a távol-keleti elveket. Termékeiket kerek formák, természetes anyagok és pozitív energiát adó, speciális méretek jellemzik.

» Részletek

Feng shui a gyógyításban

» Részletek

Feng shui a szerelemért

Vissza tud­ja idéz­ni azt a fel­vil­la­nyo­zó ér­zést, ami­kor part­ne­ré­nek elő­ször né­zett mé­lyen a sze­mé­be, és a kö­vet­ke­ző pil­la­nat­ban már tud­ta is, hogy ha­lá­lo­san sze­rel­mes lesz be­lé? Ér­zi még, hogy a szí­ve a tor­ká­ban do­bog? És azt az iz­ga­tó bi­zser­gést az ujjbe­gye­i­ben, mert min­den érin­tés olyan, mint egy ki­sebb áram­ütés?

» Részletek

Hogyan fűtsünk helyesen?

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.