Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Fruktózintolerancia

A na­pi rend­sze­res gyü­mölcsfo­gyasz­tás hoz­zá­tar­to­zik az egész­sé­ges élet­hez, és bi­zo­nyí­tot­tan ja­vít­ja az élet­ki­lá­tá­so­kat. Aki­nek a szer­ve­ze­te azon­ban nem tud­ja le­bon­ta­ni a gyü­mölcscu­krot (a fruk­tózt), az kín­zó has­fá­jás­sal re­agál a gyü­mölcsfo­gyasz­tás­ra. Ilyen­kor fruk­tó­zin­to­le­ran­ci­á­ról be­szé­lünk, amely azt je­len­ti, hogy ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.