Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

KISS-szindróma

» Részletek

Schüssler-sók gyermekek részére

A Schüssler-sók­kal vég­zett ter­ápia se­hol nem olyan ha­tá­sos, mint a gyer­me­kek­nél, rá­adá­sul a mód­szer igen egy­sze­rűen el­sa­ját­ít­ha­tó. Schüssler meg­győ­ződé­se sze­rint a ho­me­o­pá­tia elve a test­ben ta­lál­ha­tó ás­vá­nyi sók vegyi re­ak­ciói­val hoz­ha­tó kap­cso­lat­ba. Azt ja­va­sol­ta, hogy bi­zo­nyos be­teg­sé­gek ese­tén ás­vá­nyi só­kat jut­tas­sunk a ...

» Részletek

Válaszol a gyermekpszichológus - 2005. április

» Részletek

Válaszol a gyermekpszichológus - 2005. február

» Részletek

Válaszol a gyermekpszichológus - 2005. január

» Részletek

Válaszol a gyermekpszichológus - 2005. június

» Részletek

Válaszol a gyermekpszichológus - 2005. május

» Részletek

Válaszol a gyermekpszichológus - 2005. március

 

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2019. december

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.