Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Óvjuk az idegeinket!

Az em­be­ri ideg­rend­szert le­gin­kább egy nagy tel­je­sít­mé­nyű szá­mí­tó­gép­pel ha­son­lít­hat­juk össze. Nem ke­ve­sebb, mint 14 mil­li­árd ideg­sejt dol­go­zik együtt az em­be­ri szer­ve­zet kom­mu­ni­ká­ci­ós há­ló­za­tá­ban. En­nek a leny­űgö­ző há­ló­nak a za­va­rai tes­ti és lel­ki bán­tal­mak­hoz ve­zet­het­nek. Cik­künk­ből ki­de­rül, ho­gyan óv­hat­juk ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.