Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Lovas- és kutyaterápia

Ál­la­tok­kal és víz­zel kap­cso­la­tos gyó­gyí­tó pro­gra­mot in­dí­tott út­já­ra ta­valy ok­tó­ber­ben a Deb­re­ce­ni Egye­tem Or­vos- és Egész­ség­tu­do­má­nyi Cen­trum Or­to­pé­diai Kli­ni­kán mı­kö­dő Moz­gásszer­vi Be­teg­ség­ben Szen­ve­dő­kért Ala­pít­vány. A ke­zelt gyer­me­kek fő­ként neu­ro­ló­giai, tra­u­ma­to­ló­giai, pszi­chiát­riai és ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.