Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Kopogjuk le!

A MET-mód­szert az aku­punk­tú­ra pszi­cho­ló­giai ver­zió­ja­ként ír­hat­juk le. Se­gít­sé­gé­vel gya­kran hosszú évek óta fen­nál­ló lel­ki pro­blé­mák old­ha­tók meg né­hány perc alatt, de ered­mé­nye­sen ke­zel­he­tők tes­ti pa­na­szok is. Az ener­gia­blo­ká­do­kat meg­ha­tá­ro­zott me­ri­di­án­pon­tok sze­líd ko­pog­ta­tá­sá­val old­ják fel.

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.