Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Partnerjóga

Mi­nél in­kább si­ke­rül a kö­zös jóg­apo­zí­ció, an­nál in­kább össze­nö­vünk a gya­kor­lat ide­jé­re part­ner­ünk­kel egy­sé­ges egésszé. Ez töb­bek kö­zött a lég­zés szin­kro­ni­zá­ló­dá­sá­ban is meg­fi­gyel­he­tő. Az azo­nos üte­mű lég­zés nem csak tes­ti, de ener­ge­ti­kai és szel­le­mi szin­ten is össze­- kap­csol­ja a gya­kor­la­tot vég­ző két em­bert. ...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.