Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A biotej az igazi!

A tejről számtalan cikk jelent meg korábban, többek között ebben a magazinban is, jobbára elítélő módon. A tárgyilagosság kedvéért most a tej, jobban mondva a biotej jótékony hatásait szeretném csokorba foglalni, illetve további vitára bocsátani.

» Részletek

A tej útja - a tejfogyasztás dilemmái

Az elmúlt másfél évtizedben sokan vonták le azt a következtetést az információkból, hogy a húsfélék napi étrendünkből történő kizárását a megfelelő beltartalommal rendelkező tej- és tejtermékek felhasználásával pótoljuk. Bár a tej- és tejtermékek túlzott fogyasztásának hátrányairól már voltak sejtéseink, ezek azonban értelmes és tartalmas megfogalmazásban inkább csak napjainkban jelentek meg.

» Részletek

Tej - élet, erő, egészség?

A tej­ben élet­fon­tos­sá­gú anya­gok van­nak, ez ta­gad­ha­tat­lan. Emiatt so­kan azt hi­szik, hogy tej nél­kül nem le­het él­ni. Má­sok vi­szont ka­te­go­ri­ku­san ki­je­len­tik, hogy fel­nőtt em­ber­nek nem va­ló. Ázsiai­ak mil­liói bi­zo­nyít­ják, hogy tej nél­kül is le­het egész­sé­ge­sen él­ni. Mér­ték­kel fo­gyaszt­va min­den­kép­pen jobb, mint nagy mennyi­ség­ben. Aki­nél pe­dig – mint ez mind gya­krab­ban ...

» Részletek

Tejútelágazások

Korábban már szinte mindent elmondtak és elmondtunk a tejről, ami egyértelműen minősítette szerepét és jelentőségét az ember táplálkozásában. Így került az állati eredetű táplálékok közül a csúcsra.

» Részletek

Tejútelágazások 2.

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.