Összes cikk
 1   1 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Dr. Hegyi Gabriella - Helyre kell állítani a tekintélyt

Van, aki kemény nőnek tartja dr. Hegyi Gabriellát, más meg azt mondja, kedvesebb doktornővel még nem találkozott. Több mint húsz éve egyensúlyoz az orvosok és a természetgyógyászok között úgy, hogy szakmai hozzáértését egyik tábor sem kérdőjelezi meg. A természetgyógyászat új szabályozásán is dolgozó Szakmai Kollégiumi Tagozat vezetőjét, a Szakmai Tanács tagját arról faggattuk, mi várható ezen a területen, s közben egy kicsit Hegyi Gabriellát, az embert is megismerhettük.

» Részletek

Érték, gagyi, igazi

» Részletek

Komplementer orvoslás

Az elmúlt években a biológiai fogászat a Levelezés rovatban igyekezett válaszolni az olvasói kérdésekre. A feltett kérdések rendkívül fontosak voltak, mutatták az olvasót leginkább érdeklő témákat, de ugyanakkor azt is jelezték, hogy milyen területeket nem ismernek, miről kevés az információ. A most induló sorozattal a komplementer fogorvoslás teljes területét szeretnénk bemutatni, részletesen kitérve az egyes tudományterületekre, az alternatív orvoslás kapcsolódási pontjaira, a legújabb diagnosztikus és terápiás ...

» Részletek

Levelekre válaszolva

» Részletek

Nádtetős gyógypanzió

Beköltözik a természetgyógyászat a csongrádi szakrendelőbe - Beszélgetés dr. Sipos Tiborral.

» Részletek

Quo va­dis, ter­mé­szet­gyó­gyá­szat?

Min­den­ki fel­kap­ta a fe­jét az utób­bi idő­ben, ha a tv kü­lön­bö­ző csa­tor­ná­in ba­ran­golt, vagy a rá­di­ót hall­gat­va a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat­ról hal­lott. Más-más hí­ra­nyag, el­té­rő tar­ta­lom­mal. Ért­he­tő, ha sok – a szak­mát gya­kor­ló – sza­kem­ber is el­bi­zony­ta­la­nod­ott és fé­lel­me­it fo­gal­maz­ta meg. De mi is tör­tént va­ló­já­ban, és ho­gyan ...

» Részletek

Rend­szer­vál­tás szük­sé­gel­te­tik

» Részletek

Természetgyógyászat, kontra gyógyászat? Is-is? Vagy-vagy?

» Részletek

Van egy álmom...

» Részletek

Aktuális lapszámunk:
2019. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.