Szépség

A megújulás titkai 18. - Bí­ró Ica szépségreceptje

Pozitív gondolkodás - tudatalattink rejtett hatalma


 

Mi vagyunk saját sorsunk irányítói. Tudnunk kell, hogy amit tiszta hittel vagy önszuggesztióval a tudatalattinkba ültettünk, elindul a megvalósulás útján. Vonzza a vágy beteljesülését. A gondolat az ok, a következmény az okozat. Ha relaxált vagy ellazult állapotban vágyainkat filmszerűen kivetítjük, azok újabb megerősítést nyernek. A kudarcnak csak a hiányzó bizalom vagy a túlzott erőlködés lehet az oka. Már attól is nőhet az önbizalmunk, ha tisztában vagyunk az agy irányító működésének mikéntjével. Saját életünkből nyerhetünk bizonyítékokat, hogy mi is volt az a valami, amit annyira akartunk, ezért el is értük.

Véssük emlékezetünkbe: mihelyt tudatalattink elfogad egy eszmét (testszépülés, karcsú alak, egészség stb.), képes a végsőkig kihasználni hatalmas lehetőségeit. Az elme célprogramja elérésének érdekében szerveink működését is célirányosan befolyásolja. Ehhez elegendő, ha realitásként átérezzük vágyunkat.

Csak pozitív erősítő gondolatokat és szavakat mondogassunk. A siker csak így érhető el. Soha ne gondoljunk vagy mondjunk lemondó, reménytelen, gonosz vagy hitetlen kijelentéseket. Hitnek és reménynek mindig lennie kell!

 


Előkészítés a tudatosan irányított pozitív gondolkodáshoz

A tudatosan irányított pozitív gondolkodás segítségével egyesítjük erőinket. A KÉPZELET, a SZAVAK, az ÍRÁS, a KÉPEK alkalmazásának módszere mind olyan önszuggesztiós eljárások, melyeknek segítségével könnyebben legyőzhetjük nehézségeinket (a lustaságot is). Mint már tudjuk, saját erejében hívő személyiséggé kell válnunk. Az önvád, a bűntudat, a bánat, a kudarcainkon és tévedéseinken való rágódás folyamatosan felemészti energiáinkat.

A dac, a konokság, az önsajnálat és a sóhajtozás az „oh, bárcsak” nem a jelent és a jövőt építik, hanem a múlt problémáihoz húznak vissza.

Túllépve a múlton, építsünk jobb jövőt. Ne feledjük, a nevetés segíthet! Fogadjuk el önmagunkat hibáinkkal, erényeinkkel, külső-belső tulajdonságainkkal együtt. Így könnyebben meg tudjuk fogalmazni magunkban azt, hogy merre igyekszünk, mi az az ideális, de reálisan elérhető végső cél.

 


Az önismeret és a ráhangolódás gyakorlatai

 1. A gondolkodás és az összpontosítás fejlesztése

Naponta egyszer nyugodt körülmények között koncentráljunk egy előttünk lévő egyszerű tárgyra. Gondolatainkat ne engedjük elkalandozni. Önmagunkban próbáljuk megfogalmazni az adott tárgy lényeges ismertetőit. Röviden, célirányosan tegyük mindezt, úgy, hogyha akarjuk, újra pontosan fel tudjuk idézni a tárgyunkkal kapcsolatos összes ismeretet. Napi 3 perc.

2. A pozitívumokra való beállítódás

A számunkra kellemetlen, ijesztő bosszúságot és félelmet okozó eseményekre úgy figyeljünk, hogy próbáljuk meg más szemszögből is látni azokat. Nem meghamisítva a tényeket, csak a rosszban felfedezni azt a kevés pozitív tartalmat, amit számunkra akkor vagy később jelenthet. Napi 5 perc. (Például egy hosszú várakozás ideje alatt az elmélkedés, az olvasás vagy a tervezgetés feloldja a feszültséget.)

3. Az önfegyelem fejlesztése

Célja, hogy képesek legyünk uralkodni indulatainkon, érzelmeinken, s ezek spontán megnyilvánulási formáin (például kiabálás, sírás, csapkodás stb.). Csak ha szándékunk van vele, akkor engedjük látszódni mimikánkon, hanglejtésünkön vagy gesztusainkon érzelmi állapotunk ezen megváltozását. Ne panaszkodjunk és ne magyarázkodjunk, helyette próbáljunk meg alkalmazkodni környezetünkhöz. Figyelemmel hallgassuk meg mások benyomásait, problémáit, örömeit is, beleszólás és bíráskodás nélkül.

4. Az akarat fejlesztése

Ha mindennapi dolgaink közben, azonos időben elvégzünk egy egyszerű cselekedetet, pl. kinyitunk egy ablakot vagy meglocsolunk egy virágot, nagyot lépünk előre. Célunk, hogy rendszeresen eszünkbe jusson, és hajtsuk is végre azt a feladatot, még ha „nincs ma kedvem hozzá”, akkor is. A lustaságunkat legyőzve így több esélyünk lesz végrehajtani mindennapos testszépítő feladatainkat is. Napi 1 perc.

 

 

A relaxáció technikája (Vigyázzunk, mire gondolunk!)

A legegyszerűbb ellazulási technika céljaink eléréséhez. Mindenkinek ajánlom, káros mellékhatása nincs.

Kényelmes testhelyzetben ülve vagy fekve, lehetőleg nyitott ablaknál hunyjuk le szemünket, és koncentráljunk légzésünkre. Lehetőleg próbáljuk meg kikapcsolni a külvilág hatásait. Kellemes ritmusú halk zene, ha szól, segíthet az ellazulásban, de nem kötelező.

Lélegezzünk tudatosan és mélyen, lassan, hasi és rekeszizomlégzést végezve úgy, hogy a tüdő kellő mennyiségű levegőhöz jusson, és a hasüreget is jól járja át az oxigénnel dúsított vér. Ezáltal a has kidomborodik és besüpped, miközben nyugodt, egyenleges ritmusban végezzük a légzést. Számoljunk magunkban egyre lassuló tempóban 10-től visszafelé. Minden számnál vegyünk egy újabb mély lélegzetet. Hamarosan érzékelni fogjuk, hogy testünk és végtagjaink szinte belesüppednek fekvő- vagy ülőhelyeinkbe. Előbb elnehezedünk, majd könnyűvé válunk. Ekkor már mélyen relaxált állapotba kerültünk.

Most képzeljük el mindazt, amit látni, hallani, érezni szeretnénk. Önmagunkkal kapcsolatban képzeljük el vágyott külső megjelenésünket, kapcsolatainkban szerepünket, egészségünk virulását stb. Élvezzük a kellemes, legszebb álmainkat vetítő képsorokat. Mosolyogjunk, és eltántoríthatatlanul higgyünk megvalósulásukban. Pár percen keresztül koncentráljunk erősen a felvett filmre, hogy agyunk ezt jól elraktározza, majd lélegezzünk egy mélyet, és lassan egytől számolva, minden számnál vegyünk egy mély lélegzetet. Mire a tízhez érünk, nyissuk ki szemünket, hogy újra a jelenben lehessünk, de már új pluszenergiával feltöltve, a vágyainkhoz vezető út elején a pontos, képszerűen is megalkotott célkitűzések birtokában.

 


A kimondott szavak ereje (Vigyázzunk, mit mondunk!)

Minden mondat és szó egy kimondott gondolat. A kimondott szavak ösztönző erejének módszerét is kezdjük el alkalmazni a mindennapokban. Ne feledjük, jó, de rossz irányba is képesek hatni. Vigyázzunk, milyen gondolatot erősítenek meg! Próbáljuk csak ki! Például mondogassuk magunknak a következőket:

„Bármit képes vagyok megcsinálni, amit csak akarok. Tudom, testem végrehajtja az elképzeléseimet!” stb. Ilyen és ehhez hasonló gondolatokat ismételjünk. A szavak biztató, ösztönző ereje nem kérdéses. Ezt tapasztalhattuk az élet több területén is. A bennünk rejlő őserőt is a nagy hittel kimondott imaszerű fohász szabadítja fel. Ki-ki hite szerint mondja pl.: adj erőt, segíts, hogy ezt és ezt megvalósíthassam, és az erő érkezik, mert mi magunk keltettük életre azzal, hogy nagyon vágytunk rá és nagyon akartuk. Mostantól kezdve kényeztessük magunkat dicsérő szavakkal is. Legjobb, ha tükör előtt állva, szemtől szembe nézve önmagunkat, biztató, dicsérő megállapításokat teszünk jelenre-jövőre egyaránt. Az esetleges hibáinkat most hagyjuk teljesen figyelmen kívül. Hatásos lehet pl.: Formás vagyok és egyre formásabb leszek… Karcsú és izmos vagyok, de egyre karcsúbb és izmosabb leszek. Egészséges, szép és üde vagyok, minden nappal szebb és üdébb, erős vagyok, de még erősebb leszek stb. A módszer lényege, hogy elhitetjük magunkkal azt, amit kimondunk, ezért tudatalatti elménk ezt a parancsot diktálja majd minden szinten minden sejtünknek. Tele leszünk életkedvvel, tettre kész energiával, és így a valóságban is könnyebben közelítünk ahhoz a célhoz, mely eredményezi a valóban szép, üde, jó formát, testi-lelki harmóniát.

 


Mindenki az, aminek tartja magát

Próbáljuk meg hangosan kimondani pozitív gondolatainkat. Tapasztalatom szerint ezek mindig segítenek.

– Bízom önmagamban és az erőmben.
– Szeretem önmagamat, és gondoskodom a testemről.
– Testem követi elképzeléseimet, egyre szebb.
– Minden vágyam teljesül.
– Nincs lehetetlen dolog számomra.
– Tudatosan dolgozom, átélem a sikert mindennap.
– Egyre több az erőm, legyőzök minden akadályt.
– Szeretetet adok és szeretetet kapok, vonzok minden jót és szépet.
– Jól vagyok, képes vagyok bármire.
– Egyensúlyban vagyok minden szinten.

 

 
A kívülállóktól kapott negatív és pozitív szuggesztiók

Környezetünk biztatása, kedveskedése, őszinte dicsérete sokszor ösztönözhet. A valósághoz hű, de erényeinket kiemelő dicséret nagyon jól tud esni. Építőleg hathat egy jól irányzott bók is. Jó elhinni, mert máris jobb kedvünk lesz tőle, örömünkben mosolygunk. Ettől máris szépülünk testben, lélekben egyaránt. Főleg, ha olyan mondja, akit szeretünk és fontos nekünk. Kritikát csak igaz baráttól fogadjunk el, az építhet. De a kívülről kapott szuggesztiókkal vigyázzunk, mert akkor van baj, ha azt negatív, kellemetlen, rosszindulatú, esetleg irigy személy teszi (sajnos vannak ilyenek is), aki felnagyítja hibáinkat, egyértelműen kétértelműsködik és leértékel. Ezzel elszívhatja energiáinkat, ami által elveszíthetjük önbizalmunkat és az eddig felépített énképünket. Ne engedjük! Azonnal vonjuk ki magunkat a negatív „bűvkörből”. Hagyjuk faképnél az ilyen kellemetlenkedőket. Az összeomlást elhárítani megint csak belső erőinket kivetítő gondolatokkal és szavakkal lehet. Magabiztosságunk és határozottságunk védőpajzsáról leperegnek a rosszindulatú megjegyzések. Visszaszállnak kibocsátójukra, mivel a bumerángelmélet mindenkire érvényes.

 


Mélyebb önmegismerés – a változások feltétele

Jövőnket jelenlegi cselekedeteink, gondolataink határozzák meg. Tudni kell, hogy sem embernek, sem dolognak, sem helynek nincs hatalma fölöttünk. Mi magunk teremtjük az összes helyzetet, mi hívjuk létre, mi magunk teremtjük, formáljuk a körülményeket, miközben az energiánkat arra pazaroljuk, hogy másokat vádolunk, ha a dolgok nem mennek úgy, ahogyan szeretnénk. Ha azt képzeljük, hogy milyen rosszak az emberek, ellenünk dolgoznak, akkor az így is lesz. Ha ezt a rossz beidegződést megpróbáljuk megváltoztatni, és azt képzeljük, hogy bízhatunk másokban, és segítőkészek, barátságosak az emberek, akkor ez a lehetőség válik valóra. Minden, amit elképzeltünk, az történt meg eddig, de a múltnak nincs hatalma felettünk.

 


Mennyire szeretjük önmagunkat?

Aki rosszul bánik a testével, nem szeretheti igazán önmagát. Ha szidjuk, korholjuk, kinagyítjuk hibáinkat, azzal csak távolodunk az önszeretet érzésétől. Ez sok más testi és lelki baj oka is lehet. Aki többnyire helytelenül táplálkozik, szervezetének nem adja meg a megérdemelt odafigyelést, túlhajszolja magát, sosem lazít, és nem meri élvezni az élet, a szerelem adta örömöket, nem vállalja fel női vagy férfiszerepét, az nem szereti eléggé önmagát. Aki nem fogyaszt elég testet tápláló élelmiszert, helyette túlzásba viszi az értéktelen „műanyag étkeket”, vagy egyéb köztudottan károsító anyagokat fogyaszt, az sem szereti eléggé önmagát. Ez arra utalhat, hogy azt hisszük, nem vagyunk eléggé szeretetre méltók. Aki önmagát nem képes szeretni, hogyan várhatja el másoktól, hogy szeressék?! Ha már önmagunkat szeretetre méltónak találjuk, akkor a környezetünkben lévőktől is ezt az érzést vonzzuk be.

 

 

A megbocsátás és a neheztelés feloldásának gyakorlása

Képzeljük magunk elé azt a személyt, akire neheztelünk azért, amit tett vagy ma is tesz velünk. Ez a személy lehet élő vagy elhunyt is. Képzeletben vizualizáljuk részletesen minden vonását, képzeljük el, hogy a dobogón van, és mindenki őt ünnepli, csupa kellemes dolgot kap, olyasmiket, ami neki fontos, képzeljük el, hogy boldog és nevet. Ezzel a gondolattal máris sikerült legyőznünk ellenállásaink jó részét. Ezután képzeljük el, hogy mi állunk a dobogón, és átéljük a legnagyobb sikert és a szeretetet, és csupa jó dolog történik velünk. Legyünk boldogok, és mosolyogjunk szívből. Mindennap érdemes elvégezni ezt a gyakorlatot. A negatív gondolatok negatívat vonzanak, a pozitív gondolatok pozitívat. Szavakkal is erősítsük meg a megbocsátó programot. Szabad akaratomból megbocsátom X. Y.-nak ezt és azt, mostantól szabad vagyok, és X. Y.-t is szabadon engedem, nincs többé érzelem, ami összeláncolna vele. Köszönjük meg „ellenfelünknek”, hogy megtanított megbocsátani. Lelki fejlődésünket így segítette elő. Ezzel a tudattal engedjük végleg szabadon. Majd saját magunknak is bocsássunk meg mindenért. Ezek a gyakorlatok eszközök ahhoz, hogy jobbá, könnyebbé tegyük életünket.

 


Gyermekkori sérelmeink feloldása a gondolatok erejével

Hunyjuk be a szemünket, lazítsunk. Saját magunkat képzeljük el 4-5 évesen. Lássuk, hogy gyermeki énünk fél, bizonytalan, szeretetre vágyik. Tárjuk ki karunkat, és öleljük szorosan magunkhoz. Tudassuk vele, hogy szeretjük és elfogadjuk olyannak, amilyen, ragaszkodunk hozzá, és feltétel nélkül, nagyon, de nagyon szeretjük. Nem baj, ha néha hibázik, ez is az élet és a tanulás része, ránk mindig számíthat.
Most képzeljük el, hogy apró emberkévé válik, egy csöppséggé, olyan kicsivé, hogy a szívünkben bőven elférjen. Helyezzük el szívünk csücskébe, ez lesz az otthona. Mostantól valahányszor lehunyjuk a szemünket, láthatjuk szívünk mélyén és szerethetjük őt.

Most az édesanyánkat képzeljük el 4-5 éves korában, aki fél és szeretetre vágyik, tárjuk ki karunkat, és öleljük meg a kislányt. Nyugtassuk meg, és mondjuk el neki, hogy milyen fontos ő nekünk, nagyon, de nagyon szeretjük és mindig számíthat ránk. Amikor megnyugodott, tegyük őt is apróvá, és helyezzük el őt is a szívünkben a másik gyerek mellé, hogy a két kicsi nagyon szerethesse egymást.

Képzeljük el, és lássuk édesapánkat is 4-5 éves kisfiúként. Egyedül van, fél és szeretetre vágyik. Tárjuk ki karunkat, és öleljük magunkhoz szorosan. Nyugtassuk meg, mondjuk el neki, hogy milyen fontos ő nekünk, és hogy nagyon, de nagyon szeretjük, és mindig számíthat ránk. Amikor megnyugodott, tegyük őt is apróvá, és helyezzük őt is a szívünkbe a másik két gyermek mellé, hogy a három kicsi nagyon szerethesse egymást, és mi is szerethessük mindhármójukat. Ezáltal a szívünk telis-tele lesz szeretettel, megértéssel, engedjük át magunkat ennek az érzésnek. Az anya, az apa és saját gyermekeink szeretete lelki magaslatokig emel fel. Megérdemeljük, hogy szeretve legyünk, ezt tudatosítsuk. Ahhoz, hogy új alapokkal, tisztán tudjuk irányítani életünket, ezeket a feldolgozó gyakorlatokat hatásos elvégezni. Ha van más valaki, aki szintén fontos nekünk, de megsértett, vagy viták és stresszkeltő helyzetek kiindítója életünkben, akkor vele is csináljuk végig a „gyermeki szeretet” gyakorlatokat. Neki is csináljunk helyet a szívünkben. Van még ott hely bőven!

 

Ne feledjük: teremtők vagyunk!

A megújulás egyik titka az, hogy ahány évesnek érezzük, vagyis „programozzuk” magunkat, testi-lelki szintjeinken energetikai rendszereink annyira adnak lehetőséget. Az ambiciózus tettrekészség, a vidámság, a jókedv, a szeretet, a segítőkészség és a jóindulat megszépíti és megfiatalítja az embereket. Sosem késő megfiatalodni.
Programozzuk át magunkat tudatunkban fittnek, ifjúnak és kreatívnak. Mint tudjuk, minden csak nézőpont és hozzáállás kérdése. Minél többet rágódunk a „nem szeretem” dolgokon, annál jobban a felszínre törnek, és nem tudunk szabadulni a gondolattól. Ilyen például az öregedéstől, a ráncoktól való félelem, vagy az elhízástól, esetleg az anyagi problémáktól, a munkahelyi és magánjellegű problémáktól való félelem is. Arra kell koncentrálni, illetve vizualizálva képszerűen látni azt, hogy olyanok vagyunk, amilyennek lenni szeretnénk, a reális lehetőségeinket azért tartsuk szem előtt.

Vágyainkat mindig jelen időben fogalmazzuk meg, ez új kapcsolódást jelent a tudat és a világegyetem között. Ha nincs már szükségünk valamire, mondjunk le róla szeretettel, és fogalmazzuk meg a vágyainkat, de ne jövő, hanem jelen időben. A lesz helyett mondjuk: van! Szép vagyok, fitt vagyok, karcsú vagyok, szeretve vagyok, jó munkahelyem van stb. Ezek a kijelentések itt és most hatnak. Szeretem és elfogadom magam olyannak, amilyen vagyok. A régi beidegződések és az önbecsülés hiánya, amit átéltünk valaha, néha még a felszínre törhetnek, de ne hagyjuk elhatalmasodni a rossz emlékeket. Ha napról napra jobban sikerül szeretnünk önmagunkat, máris érezni fogjuk, céljainkhoz egyre közelebb kerülünk. Keressünk önmagunkban szeretni valót, még a felesleges zsírpárnákat is szeressük, akkor hajlandók lesznek felszívódni és eltűnni szépen.

Bíró Ica
XIII. évfolyam 10. szám

Címkék: Bíró Ica, szépségreceptek

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.