Szépség

Aura

A megújulás titkai 21. - Bíró Ica szépségreceptje


Több ezer éve érzékelnek a szellemi tudásba beavatottak látható színes fényburkot, vagyis aurát az emberek körül. A különböző kultúrák mind másképp határozzák meg ezt az energiamező-jelenséget. Az aura létrehozásában működő fő erőt az indiai kultúrkör pránának hívja, mint minden formán átáramló életenergiát. A kínaiak kétpólusú (jin-jang) erőről, a csiről beszélnek. A keresztény hagyomány szerinti ábrázolásokon is a szent szellemi lények körül fénymező, kisugárzás, glória látható. Már a Krisztus előtti időkben is vizsgálták az embert körülvevő energiamezőt, amelyet aurának hívunk. Napjainkban is laboratóriumi vizsgálatok folynak az aura létezésének bizonyítására. A matematikusok, orvosok által is igazolt tanulmányokból kitűnik, hogy az emberi testet is - mint minden létezőt - áthatja és körülveszi egy sugárzó energiamező, amelynek különböző finom rétegei más és más frekvenciahullámon mérhetők.

 

Tehát az aura a fizikai testet átható és körülvevő, fénylő finomtestekből áll, mely jellegzetes kisugárzást, rezgést bocsát ki. Az értelmi, érzelmi és fizikai energiák kölcsönhatásaként változhat színe, formája, kiterjedése. Szervesen kapcsolódik az emberi testhez, testi-lelki egészségünkkel szoros kapcsolatban van. Megállapított tény, hogy minden dolognak van energiatere, mely atomi szerkezetű.

 

A teljes aura feladata, hogy szellemi értelemmel irányítva formálja, működtesse és védje a fizikai és energiatestet, valamint energiatartalékként is szolgál, mely a magasabb tudati szintekről érkezik. Formája többnyire tojásdad alakú. A látható és mérhető aura kiterjedése 0,2-2 méter, gyógyítóknak, mestereknek ettől sokkal nagyobb is lehet.

 

Kutatók megalkották az aura elméleti modelljét, mely az aurát bizonyos számú rétegekre osztja. Ezek az egymást követő rétegek úgy veszik körül egymást, hogy a soron következő mindig áthatja az összes előtte levő réteget. Minden következő auratest finomabb szubsztanciából és magasabb rezgésszámból áll, mint az általa körülvett és áthatott előző réteg. Hét auratestünk van.

 

Az egyes aurarétegek tartalmazzák mindazokat a formákat, lenyomatokat, melyekkel a fizikai test rendelkezik, beleértve a belső szerveket és a vérereket is.

Az aura nagysága változó, a rétegek vastagsága személyes testi, lelki erőnktől, lelki szilárdságunktól és egészségi állapotunktól válik függővé.

Az aura tisztasága, színe, fénye és formájának épsége szintén függ a saját mentális, érzelmi, fizikai és spirituális állapotunktól. Negatív érzelmi és gondolatenergiák felhalmozódása az aura valamely rétegének pontján idővel az alatta lévő testrész megbetegedéséhez vezethet. Ebből adódik, hogy a hosszabb ideig elraktározott lelki traumák, problémák a fizikai testben betegségtüneteket produkálhatnak.

 

Uralkodó érzelmeink energiáinak színe és informatikai kisugárzása áthatja egész auránkat, pl. ha szerelmesek vagyunk, auránk ragyogó rózsaszínűvé válik. Ellenben a sötét, gonosz, negatív gondolatok fakószürkévé teszik azt. Ha szeretettel telítődünk, fényes zöld színben tündöklünk, ha mély áhítattal imádkozunk, akkor aranyszálak szövik át energiatestünket.

 

Az auratestek egymásra hatása az emberi kapcsolatokban:

 

Barátok: kék vagy zöld színű összekötő erő van közöttük.

Szerelmesek: ha közel vannak egymáshoz, aurájuk eggyé válik.

Antipátia: a két aura taszítja egymást.

 

 Az aura és a csakrák összefüggései

A gerinc mentén létezik az a függőleges energiavezeték, melyet két fő meridiánunk, elöl a befogadó vezeték és hátul a kormányzó vezeték alkot, a jin és a jang. Ehhez az erőáramhoz kapcsolódik elölről is és hátulról is az a hét kúp alakú fő csakra, melyek energetikai információs központjaink. Ezek forgó mozgású, tölcsérformájú örvények az energiamezőben. A hét fő energiaközpontunk tölcsérei a gerincoszlop felé szűkülnek elölről és hátulról egyaránt. Az alsó első csakra a gerincoszlop alján helyezkedik el, és tölcsére meghosszabbítja az erőáram hosszát lefelé, míg a felső, hetedik csakra a koponya tetején helyezkedik el, és tölcsére a fejtető fölé hosszabbítja meg az erőáramot, túl a f izikai testen. Az aura minden rétegéhez csatlakozik egy csakra.

 

A csakrák biológiai funkciójukban kapcsolódnak a fizikai test megfelelő testrészeihez, belső elválasztású mirigyrendszereihez és az idegekhez. Ezenkívül pszichológiai funkciót is ellátnak. Az aurarétegek és a csakrák fő feladata, hogy vitalizálják az egyes energiatesteket, így a fizikai testet is, valamint hogy biztosítsák az aurarétegek közötti energia- és információátvitelt, mely végül is befolyásolja a test funkcióit és egészségi állapotát.

 

Az aura rétegei

A fizikai test: a fizikai test besűrűsödött energia, amely a szilárd, folyékony és légnemű halmazállapotú aurán keresztül tartja az élő kapcsolatot a világmindenség energiáival.


 

Éteri test - finom fizikai test - az egészség aurája - az aura első rétege. Az éteri test képviseli a fizikai test számára a formáló erőt, az alkotó erőt, és egyben a fizikai érzések hordozója is. Az első csakrákhoz (gyökér) és a test fizikai működéséhez, az egészséghez és az érzékletekhez, a fájdalom- vagy örömérzetekhez kapcsolódik.

 

Szerkezete hasonló a fizikai testéhez, tartalmazza valamennyi szerv és anatómiai képlet lenyomatát határozott erővonalakból álló struktúrájában.

 

A betegségek, mielőtt a fizikai testet megtámadnák, először itt jelennek meg. Ha idejében felismerik őket, már ezen a síkon is jól kezelhetők.

 

A mentális testből érkező gondolati hatásokra az éteri test és vele együtt a fizikai test aktívan reagál, ez a magyarázata annak, hogy pozitív gondolkodásmóddal jótékony hatást fejthetünk ki egészségünkre. A gondolati erővel létrehozott pozitív kisugárzással testünk egészét védjük, erősítjük.

 

Az éteri test másik fontos jellemzője, hogy közvetítő szerepet tölt be a magasabb energiatestek és a fizikai test között. A fizikai által felfogott információkat átadja az érzelmi és mentális testnek, és a magasabb energiatestekből információt szállít a fizikai test felé. Az éteri test vagy az éteri mátrix éteri részecskékből áll, melyek áthatolnak a fizikai test sejtjein, átszőve az emberi szervezet egészét. A sűrű test teljes hasonmását hozzák létre. Az éteri test a prána, a csi hordozója, mely fenntartja a kapcsolatot a test fizikai részecskéi között. A színtelen pránarészecskék csodálatos színekre változnak, és így futnak végig az artériákon, vénákon és az idegrendszer fonatain, illetve az energiaszállító vezetékeken.

 

Az éteri test burkából minden irányban holdfényszerű sugarak indulnak ki, melyeknek összességét az egészség aurájának is lehet nevezni. A kisugárzások nemcsak jó vagy rossz egészségi állapotunk mutatói, de védelmi rendszert is ellátnak. Speciális áramlásaik tisztítják, óvják a fizikai testet. Alvás- és álomkutató szakemberek megállapították, hogy a fizikai agy és éteri mása nem több, mint a gondolkodás eszköze, és nem alkotója annak. Az alkotó az ember halhatatlan lényege, mely az éteri szint fölött található. Az elmúlás pillanatában ez a halhatatlan lényeg ugyanúgy elhagyja a fizikai testet, mint az álom során. Azzal a különbséggel, hogy magával húzza az éteri testet is, amely így kiválik a sűrű fizikai testből, és annak további létezését lehetetlenné teszi.

 

Asztrális test vagy érzelmi test - a vágyaink, érzelmeink és jellegzetes tulajdonságaink aurája. Az aura második rétege és a második csakra (szex- vagy keresztcsont) az emberek érzelmi aspektusaival függnek össze. Ezen a hordozóeszközön keresztül nyilvánulnak meg érzéseink, vágyaink, zajlik érzelmi életünk. Struktúrája megközelítőleg követi a fizikai test körvonalait, de lényegesen képlékenyebb, mint az éteri testé. Ahogy érzéseink változnak, attól válik függővé, hogy a szivárvány melyik színe lesz meghatározó benne.

 

A fizikai és a szorosan hozzákapcsolódó éteri test fölötti alkotórész az asztrális test. A végtelenül finom, mozgékony asztrális anyag a saját éteri burkában lévő fizikai atomok közé szűrődik, elválasztva azokat. Az asztrális világot csak különleges képességű tisztánlátók képesek érzékelni. Az emberiség általában nem észleli, mégis állandóan benne élünk. Érzéseink, szenvedélyeink, emócióink és hajlamaink ehhez a világhoz tartoznak. Mindazoknak a tulajdonságoknak a forrása, melyek vágyainkat, szenvedélyeinket, gyönyöreinket vagy amit az érzéki létezés csillapíthatatlan éhségnek nevez, azt az ember asztrális természetének, vagyis minden gyengeségünk valódi központjának tulajdoníthatunk. Mindennapos gondolataink többsége szorosan kapcsolódik a szenvedélyhez, mely át van itatva asztrális rezgésekkel. Az asztrális test a közvetítő állomás az ember felső lényege, a gondolkodó és a fizikai agya között. Az asztrális test összetétele, durvasága vagy finomsága attól függ, hogy milyen szenvedélyek, kívánságok, izgalmak játszódnak le bennünk. Ha ezek jóindulatúak, szépek, magasztosak, az asztrális test legfinomabb részecskéi erősödnek fel. A durva alkotóelemek és érzések ezáltal kilökődnek. De fordítva is igaz, a durva, alantas szenvedélyek a durva részecskéket erősítik, kiszorítva a finomabb érzéseket. Saját érzelmeink és gondolataink figyelmes és tudatos irányításával képesek vagyunk asztrális testünk befolyásolására. Az asztrális test fejlődése az aura méretét, fényét, tisztaságát, erejét nagymértékben növeli. A kontúrok határozottak, világosak, azonosulnak a személyiséggel. A szellemiségében magasan fejlett ember asztrális teste csodálatos színekben pompázik, ragyog a nemes érzelmek hatásaira. Az ilyen asztráltest engedelmeskedik az embernek, tükrözi gondolatait, és alárendeli magát azoknak. Ez lehetőséget ad az asztrális szinten való tudatos cselekvésekre.

 

A mentális test alsó szintje - a formaképző gondolatok aurája -, az aura harmadik rétege és a harmadik csakra az érzelmeken túl az akarattal és a mentális élettel, a logikus gondolkodással is kapcsolatban áll. Ez a test még finomabb összetételű, mint az előzőek. A mentális test gondolatformáink rendszerét tartalmazza és tárolja. Személyiségünket meghatározó intenzív gondolatok jól formált erőkké válnak, melyek nagy befolyást gyakorolnak életünkre, személyiségünkre.

 

Az ember egyik olyan tudathordozó eszköze az alsó mentális test, mely a fizikai test alkotórészeihez tartozik. Ez az intellektuális test a személyiség kifejezésének szintje. Felépítése végtelenül finom, állandó mozgásban, hangokban és fényhatások tónusaiban fejeződik ki. Hasonlóan az asztrális testhez, a képzelet és a gondolatok tisztításával fejlődik, úgy, ahogy a tudat szférájában az elképzelések fokozott finomításával a világmindenség egyre szélesebb rétegeit vonja be. Ovális formája annak mértékében növekszik, ahogy az ember tudata fejlődik, szélesedik. Főleg a magasztos eszmék, fogalmak megvalósítására ad lehetőséget. Az aktív gondolkodás folyamata, amely megtisztult az alantas szenvedélyektől, és nemes célok irányítására irányul, valóságosan növeszti a gondolati testet. A magasan fejlett embernél ez csodálatosan tündöklő, finom, tiszta, vakító fényekben mutatkozik meg. Ennek érdekében az értelemnek az emberi akaratot legyőző szenvedélyek fölé kell emelkednie, vagyis az asztrális tudatot legyőzve nem a vágy, kívánság, hanem a mentálisan megerősített és irányított akarat uralkodik az emberen. Az elme nevelése nagy jelentőséggel bír, mert az ember azzá válik, amire gondol. A világos, következetes gondolkodásmód, mely belső igazsággal és önzetlenséggel áthatott, megtisztítja az elmét az alantas szenvedélyektől, és a tudat forrásához, a felső énhez irányít. Megtisztítva és fejlesztve elménket, pozitív energiák közvetítőivé válhatunk, hiszen semmi sem olyan könnyen átadható, mint a gondolat. Ha az elme rezgései határozatlanok, akkor könnyen behatolnak különféle külső gondolatok a magnetikus áramlás révén, mely körülvesz. Ha ellenben az elme rezgései határozottak, célirányosak, energikusak, nemesek, akkor csakis a hozzájuk hasonló gondolatokat vonzzák magukhoz. A nemkívánatosakat eltaszítják.

 

Az első három auraréteg a fizikai síkhoz, a halandó testhez kapcsolódik szorosabban. Az aura többi rétege a magasabb szellemi szintekkel áll kapcsolatban.

A mentális test felső szintje - kauzáltest -, a negyedik auraréteg a szívcsakrához kapcsolódik, mely az átalakító szeretet révén a két világ, a fizikai és a spirituális közötti átjáró híd szerepét tölti be azáltal, hogy valamennyi energiának át kell haladnia rajta. Ez az a kapu, melyen a magas szintű spirituális energia a szív szeretetének átalakító tüzén áthaladva a magasabb szintekről (5., 6., 7. auraszint) a fizikai testben is felfoghatóvá válik. Az alacsonyabb szintű fizikai energia (1., 2., 3. auraszintről) a szív szeretetének átalakító tüzén áthaladva ellenben spirituális energiává képes formálódni. A kauzáltest a felső ént képviselő egó szintje.

 

Ez az auraréteg híd a fizikai és a spirituális síkok között, melyben a lelkiségünk és szeretetünk által az intuícióink sugallatainak hatására fejlődhetünk.

Itt teremtődik meg a szeretet energiája, melyen keresztül megélhetjük ezt a nemes érzést. A társkapcsolati, a családunkra kivetített és az egész emberiség iránti szeretet ezen keresztül nyilvánul meg. A felső mentális test az akarat, bölcsesség, cselekvés fogalomköre, melyből a bölcsesség a tudásból és a szeretetből tevődik össze. Ez az ember valódi lényege, egyénisége, individualitása, a legfelső isteni énje. A felső mentális testünk segítségével ismerhetjük meg létünk valódi célját és forrását, találhatjuk meg életünk értelmét.

 

A maradandó én teste - az ötödik auraréteg a legfelsőbb szellemi akarathoz, a tudáshoz, az önkifejezéshez (kreativitáshoz) szorosan kapcsolódik. A magasabb rendű akarattal van összefüggésben. Az ötödik csakra (torok) a szavak hatalmához, teremtő erejéhez kapcsolódik, valamint cselekedeteink megformálásához, szabályozásához és annak felelősségteljes kifejezéséhez nyújt kellő energiát. Kifejezőeszköze az alkotás, érzékelés, szellemiség. Struktúráját a felső szellemi minták szintjéből állítja össze. Ez az a szint, ahol a gyógyító folyamatok a hangok energiáinak felhasználásával történik.

 

Teremtő vagy mennyei test - a hatodik auraszint és a hatodik csakra, a "harmadik szem" a mindent átható önzetlen, "mennyei" szeretettel függ össze, mely túlterjed az emberi szeretet hatósugarán, és minden életet átölel. Ez minden élet támogatásában, táplálásában, védelmében és gondoskodásában nyilvánul meg. A létezés minden formáját az isteni egység megnyilvánulásaként kezeli. Ez az a szint, ahol képessé válhatunk érzékelni a spirituális eksztázis élményét és a mindenséggel való eggyé válást, valamint a legmélyebb bölcsességek intuitív érzékelését is. Ennek alapján energiarendszerünkön belül gondolataink, érzelmeink, emlékeink és más fizikai és nem fizikai jellegű tapasztalataink is ezen a speciális helyen raktározódnak. A feltétel nélküli szeretet akkor áramolhat, ha kapcsolat létesül a nyitott szívcsakra és a nyitott "harmadik szem" csakra között. Különféle meditációs gyakorlatok és lélekszépítő terápiák ehhez nyújthatnak hathatós segítséget.

 

Szellemi test - a hetedik auraréteg az Istennel való kapcsolat rétege. A hozzá tartozó koronacsakra a magasabb elméhez és szellemiséghez kapcsolódik, mely ismeri és magába foglalja teljes felépítésünket. Ez a szint a világmindenséget átfogó és teremtő energia iránti érzéseinket, hitünket tükrözi. A teremtő energiát befogadó és hasznosító embereknek fényes, aranysárga színű aurájuk van. Ilyenek a szent életű tanítómesterek, guruk. Erről a rétegről tehát leolvasható hitük tisztasága. Ha a kapcsolati réteg fényes és kiterjedt, az nem csak erős hitet tükröz, hanem védelmet ad minden negatív energia vagy rossz szellemi befolyásolással szemben. Ezt az auraréteget kizárólag magunk erősíthetjük, ha igaz, tiszta hittel és lelkiismerettel élünk.

"Ha Isten velünk, ki ellenünk?"

 

Összefoglalva az emberi auráról

Az egészség éteri aurája lényegében a fizikai testet jelenti.

Az asztrális aurában megnyilvánulnak az ember ösztönei, vágyai és érzelmei. A mentális aura, ha azt pozitív gondolkodásmóddal és a személyiséget formáló tulajdonságokkal tudatosan fejlesztjük, gyorsan képes fejlődni. Idővel a mentális aura jellemzői átléphetnek az asztrális síkba, hogy az ember ösztönös érzelmeit gondolatai irányításával működtethesse. Így a szükséges érzelem nem tűnik el, csak finomabbá és magasabb szintűvé válik.

Az ember létezését meghatározó alapbenyomásokat a fizikai, éteri, asztrális és a mentális aura tárolja. Annak minőségét, nagyságát, tisztaságát az ember önmaga építheti és finomíthatja.

Bíró Ica
XIV. évfolyam 1. szám

Címkék: aura, Bíró Ica, csakrák, szépségreceptek

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.