Szépség

Az aurára ható tényezők és módszerek

A megújulás titkai 22. - Bíró Ica szépségreceptje

A következő dolgok azonnal csökkentik, tompítják vagy eltorzítják auránk, vagyis bioenergetikai tárolónk és bioenergiáink nagyságát: a félelem, a stressz, az aggodalom, a gyűlölet, az irigység, a féltékenység vagy bármilyen negatív gondolat és érzés.


 

Az aurát károsító tényezők

Ugyanígy hat az aurára a testen belül megélt fizikai válság, a betegségek és a mesterséges behatások, a túl hangos zaj. A különféle drogok, az alkohol és a dohányzás először átmenetileg növekedést idézhetnek elő az aura energiaszintjében, később azonban súlyos, néha visszafordíthatatlan energiaveszteséget okozhatnak. Szintén gyengítő tényezők az aura állapotára nézve: a helytelen étrend, a testmozgás hiánya, a friss levegő hiánya, a pihenés hiánya, a negatív szokások és a helytelen pszichikai aktivitás.

 

Minél erősebb, fényesebb és vibrálóbb az aura, az ember annál egészségesebb, ellenállóbb, és kevésbé hatnak rá a külső negatív erők.

 

 

Az aurát erősítő módszerek

Védekezzünk a testünk energetikáját lecsapoló "energiavámpírok" ellen!

Előfordulnak olyan személyek közeli és távoli környezetünkben, akik testünk energiáit akarva-akaratlanul meggyengítik, lecsapolják. Ezzel fáradtságot, enerváltságot, rossz közérzetet okoznak nekünk. Léteznek olyanok is, akik szándékosan gyengítenek, szívják el életenergiánkat saját erejük megnövelésére. Őket "energiavámpíroknak" nevezhetjük. Ha ilyen jellegű negatív jelenséget tapasztalunk, akkor saját magunk védelme érdekében végezzünk el olyan mentális és fizikai gyakorlatokat, melyekkel megakadályozhatjuk, hogy energiáinkat lecsökkentsék.

 

1. Az egyik leghatékonyabb védekezési mód, ha gondolati szinten erősen összpontosítva, mentálisan létrehozunk egy aranyszínű gömböt vagy piramisformát, mely védőburokként testünket körbeölelve kirekeszti a negatív energetikai hatásokat, illetve megvéd attól, hogy erőnket lecsapolják.

 

2. A védekezés egyik legegyszerűbb módja a hüvelyk- és mutatóujjunk vagy a hüvelyk- és a többi ujjunk összeérintése, és lábaink bokánál történő keresztezése. Ha tudatosan, hittel elképzeljük, hogy ilyen módon védelmet élvezünk, akkor a valóságban is megakadályozhatjuk, hogy az energiánkat illetéktelenek elszívják. Ez a pozíció lezárja energiakörünket.

 

3. Szintén igen hatékony védekezési mód, amikor a köldök magasságából képzeletben energianyalábot bocsátunk ki, melyből testünk köré egy hófehér energiaburkot képzelünk. Ezt tudatunkkal védelmező tulajdonsággal ruházzuk fel, mellyel megvédhetjük magunkat a külső negatív energiahatásoktól. Ez a védelem is mentális szinten jön létre.

 

Mantrák (hangok) az aura erősítésére

A mantrák imádságok és fohászok, olyan szavak, mondatok vagy gondolatok, melyek kiejtésekor meghatározott vibrációk jönnek létre. Ez a pszichikum megváltoztatásához vezet, és a kívánt irányba segíti azt. Az ember érzelmi, pszichikai állapotának módozataiban a mantrák aktivitást, felfokozott izgalmat, áhítatot vagy nyugalmat válthatnak ki elvárásaink szerint. A folyamatos, megszakítás nélküli mantrázás, melyet dzsapának neveznek (szankszrit szó), segít kizárni azokat a gondolatokat, hangokat, melyek megakadályozzák a kívánt hatások elérését.

 

1. OM

Az OM a legerősebbnek tartott mantra valamennyi között. Az egyiptomi Amen megfelelője, és valójában az isteni Logosz neve. Az OM szankszrit szó, és az életnek azt a szikráját jelenti, amely a fizikai életbe zárt isteni rész.

 

Az OM kiejtésének és intonációjának sok száz módja van, és mindegyik a maga sajátos módján hat az aurára. Ha az "O"-t hangsúlyozzuk, és hosszasan mondjuk, akkor a mások és a magunk aurájára hatunk, míg ha az "M" dúdoló hangját nyújtjuk meg, az egész hatás sokkal beljebb keletkezik, és erőteljesebben hat.

 

Amikor kimondjuk az OM-ot, azt kell látnunk, hogy felülemelkedünk a fizikai lét uralmán. El kell képzelni, hogy korlátozó és hátráltató gondolatformáink háttérbe szorulnak. Látnunk kell, hogy az aura megtisztul a felhalmozódott energiahulladékoktól. Az OM az istenivel való kapcsolat hangja is, és mint ilyen, az energiák felszabadításának az eszköze. Tisztító, teremtő, az újat felszabadító ereje van, hogy továbbléphessünk az energia magasabb megnyilvánulásai felé.

 

Az OM figyelemfelhívás is. Kiegyenlíti és megszilárdítja az aurateret, összerendezi a finom testek részecskéit. Minden energiánk válaszol erre a hangra. Ha ezek az energiák összhangban vannak, akkor könnyebben helyreállítható az egészség, és eredményesebb a meditáció.

 

Az OM egyik változata az AUM (Ah-Ohmm). Ez a forma elősegíti az aura elképzelését, és lehetővé teszi, hogy gondolataink kristálytisztává váljanak. Annak megerősítésére, hogy energiáink a csúcson vannak és egyre nőnek, mintha a legfontosabb szinten mondanánk magunknak, hogy "Úgy legyen!". Az AUM az auratér gyengeségeinek és lyukainak kijavítását is segíti.

 

Az OM kántálása alatt képzeletben vetítsük a testünkre a mantra szanszkrit betűinek a képét.

Az OM mantra meditációs gyakorlata

1. A meditációs pozíció elfoglalása ellazulással, kényelmesen, tetszőleges testhelyzetben. Ajánlott a lótuszülés, melyben a gerinc legyen mindig egyenes, de lehet fekvő testhelyzetben is. 1-2 percig tartson, amíg teljesen lecsendesítjük az elmét, és mentesítjük a külső problémáktól a tudatot.

 

2. Csukott szemmel kilégzéskor kántáljuk az AOUMMM minden hangját. Egy hangon szólaltassuk meg folyamatosan, szünet nélkül, egyforma hangerővel. Az M kiejtésének ideje az összes többiével legyen egyenlő. Tegyük azt addig, amíg egy megnyugtató, kiegyensúlyozott tudatállapotot nem érünk el.

 

3. Egy másik módja az AOUMMM kántálásának: az indiai tradíciók szerint a kilégzés fázisában háromszor kántáljuk az AOUMMM-ot, majd belégzés, aztán 6-szor, majd 9-szer, ezt 3-6-9, összesen 108-szor ismételjük így meg, melyhez érdemes számlálót, malát használni. A mantrázáskor a világmindenségbe, a kozmoszba, a csillagok közé képzeljük magunkat. Vizualizáljuk és érzékeljük, hogy testünk és agyunk, elménk együtt kezd rezonálni a kozmosz ritmusával. Lélegezzünk együtt a világmindenséggel. Az AOUMMM hangot a világmindenség hangjának is nevezik. Eleinte nem kell 108-szor ismételni, a fokozatosság elvét jó, ha ebben az esetben is betartjuk. Ha nincs módunk hangosan mantrázni, a mentális gyakorlással is ugyanazokat a rezgéseket érhetjük el.

 

4. Az OM mantrázásának második fokozatában belégzéskor is az OM hangot kell kiejteni. Ezt sokkal nehezebb elvégezni, de lehet mentálisan is alkalmazni. Belégzéskor gondolatban kiejtjük az AOUMMM mantrát, s közben azt képzeljük, hogy minden jót, gyógyítót, tisztát, világosat és ragyogót magunkba szívunk. Kilégzéskor érzékeljük az OM kiejtésekor keletkezett rezgések által azt, hogy belső ritmusunk egybeolvad a kozmosz ritmusának rezgéseivel, és minden negatív, rossz, ártó, betegítő dolog kiáramlik és megsemmisül. Tehát belégzés gondolatban, OM - kilégzés, OM - a légzés nyugodt és mély. Hatszor ismételjünk, majd nyissuk ki a szemünket, és tudatosítsuk érzéseinket.

 

5. A szanszkrit OM jele erősíti az aurát. A meditáció alatt képzeljük el, amint a szimbólum megformálódik a felsőtestünkön, majd belégzés közben elménkben és testünkben hangtalanul szólaltassuk meg az OMot. Érezzük a jelet vibrálni és erősödni. A kilégzésnél hangosan mondjuk ki, hogy OM. Lássuk és érezzük, ahogy a szimbólum kristálytiszta, ragyogó energiaáramokat bocsát ki magából, amelyek megtöltik és megerősítik az egész aurateret. Legalább 10-15 percig végezzük a vizualizációt, és tapasztalni fogjuk, hogy energiatartalékaink megnövekedtek. Az idegen energiákkal kevésbé fogunk ütközni, amikor találkozunk velük, visszairányulnak kibocsátójukhoz.

 

2. OM MANI PADME HUM

(OHM-MAH-NI-PAD-ME-HUM)

Ez a kiemelt mantra az egyik legnépszerűbb a buddhizmusban, és az egyik legjelentősebb mantra egész Délkelet-Ázsiában. Több legenda kering róla, az egyikben minden boldogság, megvilágosodás és tudás lényegének és a felszabadulás eszközének tartják egy mester tanításai alapján. A mantra szó szerinti fordítása "a lótusz ékköve" vagy „kincs a lótuszban”, de jó néhány értelme és jelentése van. Quan Yin kínai istennő energiáival kapcsolja össze a néphit. 

 

Quan Yin az a Keletnek, ami Szűz Mária a Nyugatnak. A gyermekek védelmezője és gyógyítója. Amikor a legenda szerint elérte a megvilágosodást, és emelkedni kezdett a földről az ég felé, egyszer csak emberi kiáltást hallott, és inkább visszafordult, hogy az emberiséget gyámolítsa. Quan Yin a könyörületesség és a gyermekek kínai istennője. Azt is állítja a legenda, hogy bármilyen erőszakot meg tud akadályozni, bárki ellen irányuljon is, és a démonok légiói sem tudnak ártani neki.

 

Ez a mantra oltalmazó erőként működik az aurában. Erősíti az összes energiatartalékot, megakadályozza az energialeszívást, hogy az embert kihasználják. Különösen hatékony védelmet nyújt ez a mantra, ha felfokozott érzelmi töltésű helyzetekkel kell szembenéznünk, ahol az indulatok elszabadulására lehet számítani. Kellőképpen megerősíti az aurát mások fizikai vagy egyéb támadásaival szemben.

 

A mantra szótagjai aktiválják az energiákat, hogy az aurában felhalmozott szennyeződést tiszta erővé változtassák. Egyensúlyt teremt az érzelmekben, megnyugtat és elősegíti a test gyógyulását. Oly módon hat, hogy az asztráltest tisztulását segíti elő. A hatékonyság növelésére pozitív emóciókból úgynevezett energiagömböt vizualizálhatunk magunk köré, mely szellemi tisztaságból és jó akaratból áll.

 

OM - A létezés és a hang teljessége, a hívó jel. A mantra e részének megszólaltatásával kapcsolatot létesíthetünk saját auraterünk és Quan Yiné között, illetve legjobb, ha behelyettesítjük azt a számunkra védelmet és szeretetet nyújtó, isteni energiával ellátott szentet, melynek segítségében hiszünk.

 

MANI - Szó szerinti jelentése "ékkő", olyan anyagtalanságot jelöl, amely minden ártásnak és változásnak ellenáll. Az elmén belüli legmagasabb értékeket, a megvilágosodástól kísért együttérzést és szeretetet jelképezi. Ahogy a drágakő megszünteti a szegénységet, úgy segíti a mantrának ez a szótagja megtisztítani az aurát az ellentmondásos energiáktól.

 

PADME - Szó szerinti jelentése "lótusz", a spirituális kibontakozás és az aurán belüli finomabb energiák ébredésének szimbóluma. A kiejtéskor keletkező hang segít eltávolítani azokat az energiahulladékokat, amelyek szennyezik az aurateret. Hatására ki tudjuk szűrni és társítani tudjuk őket a hozzájuk tartozó körülményekkel. Összhangot teremt az aurában.

 

HUM - Ez a hang önmagában lefordíthatatlan. Amíg az OM a végtelen hangja bennünk és a világegyetemben, addig a HUM a végest képviseli a végtelenben. Az auratér potenciálját jelenti. Érzékennyé tesz a körülöttünk lévő energiák iránt, és tudatosítja bennünk, hogy ezek hogyan hatnak ránk. Képessé tesz rá, hogy érzékeljük a fizikai aurát, és elősegíti benne a harmóniát, ezáltal nyilvánvalóbbá válik számunkra, hogy energiarendszerként működünk.

 

Lazítsunk, mint az első mantránál. Csukjuk be a szemünket, és a belégzés alatt hangtalanul mondjuk magunkban a mantrát. Majd amint kilégzünk, ejtsük ki hangosan, hallhatóan, szótagonként. Alakítsuk ki a megfelelő ritmust, hagyjuk, hogy hasson ránk. Tudatosuljon bennünk, hogy amikor ezt a mantrát alkalmazzuk, minden alkalommal auránk ereje és védettsége növekszik. Ezt a mantrát is eleinte fokozatosan ismételjük, míg el nem érjük a 108-szori ismétlést. Hosszú távon használjunk számolót, illetve malát.

 

 

3. SZOHAM

A Szoham mantra folyamatos ismételgetése egy másik dzsapatechnika, melyben minden figyelmünket befelé kell fordítani.

 

A jógik szerint a Szoham mantra a légzés tudattalan folyamatának hangban való tükröződése. A jóga szerint a belégzés és a kilégzés során a tudatalatti a Szo és Ham mantráknak megfelelően vibrál. Vagyis gondolatban belégzéskor Szo-t, kilégzéskor Ham-ot ejtsünk ki folyamatosan, Szoham stb. Ezt legalább három percig ismételjük. A Szoham mantrázásakor minden figyelmünket befelé, belső világunk felé kell irányítanunk. A Szoham mantrának van egy módosult változata, melyben felcserélődnek a szótagok: Hamszo, Szoham, Hamszo… Hasznos e mantrázás közben úgy elképzelni az agy és az elme teljes nyugalmát, mint egy tó sima vízfelületét. Próbáljunk meg kizárni minden zavaró külső tényezőt, és a Szoham mantrázása közben képzeletben olvadjunk eggyé a világmindenség éltető energiáival. Gondolatban mondjuk ki: én vagyok az egész világ, és bennem él az egész világ. Folyamatosan és egyenletesen lélegezzünk mindvégig, teljesen lazán, minden feszültségtől és izomfeszüléstől mentesen. 

 

 

A mantrázások és a dzsapa hatásai

A mantrameditációnak és különösen a dzsapának (folyamatos egymás utáni mantraismétlés) sok hasznos hatása van:

 

1. A szavakon való koncentrálást tudatosítja, a szavakkal és a szótagokkal kapcsolatos fogalmakat. Az érzelmi reakciók skálája a hangok hatására kiszélesedik. Ez a tudat sajátos gazdagodását jelenti.

 

2. Aki gyakorol, az hasznos alapismereteket szerez a stressz gyors és hatékony oldásában. Ha a munkánk során fáradtság vesz erőt rajtunk, hasznos segítség a mantrázás. Ezzel együtt a pszichikumot is ellenőrzése alatt tartja.

 

3. Az AUM mantrázása a gyakorló intellektuális képességeit is fejleszti, mivel a fejben olyan rezgéseket kelt, amelyek a szöveti szerkezetet pozitívan befolyásolják.

 

4. A szóösszetételekre való folyamatos koncentrálás, mely nem kötődik a hétköznapi tevékenységeinkhez, a múlt pszichikai tevékenységének nyomait is elhalványítja, elősegíti az érzelmi és értelmi relaxációt.

 

5. Erős és stabil pszichikai folyamatokat teremt, erősíti az elme tevékenységét, edzi az akaratot, így a külső hatásokra egyértelmű intuitív válaszok születhetnek.

 

6. A jógagyakorlatok kommentárjaiban rámutatnak arra is, hogy az OM mantrázása közben a gyakorló magasan fejlett, szellemiekben és intellektuálisan is élen járó mesterek között érezheti magát, mivel az OM rezgései a világmindenségben összeadódnak. Ezt "egregor" hatásnak nevezik, mely egyben egregorális védelmet is kialakít. Az egregor hatás azt jelenti, hogy egyszerre több személy ugyanazon rezgésű gondolathullámokat bocsát ki. Ezek a gondolati energiák a világmindenségben egyesülnek, erejük meghatványozódik. Például ha egy közösségben egy bizonyos célért egységesen bocsátanak ki gondolatformákat, akkor annak a gondolati energiának a nagysága és ereje megnövekszik, így sokkal közelebb kerülnek a közös célhoz. A jógik egregor védelme arról szól, hogy az a magas szintű tudás, mely a mesterektől származik, szintén összeadódik a gyakorlóéval, és ez a csatlakozás védelemmel veszi körül azt, aki csatlakozott erre a magas rezgésszintre.

 

 

 

Kedves Test- és Lélekszépítő, aki épp ezeket a mondatokat olvassa! Tegyük magunkat próbára úgy, hogy mától kezdve minden este kilenc órakor gondoljunk arra, hogy országunkban legyen szeretet, béke és sok boldog ember. Nagyon boldog lennék, ha ez a gondolat az egregor hatással hatalmasra nőne és megvalósulna. Lehet, hogy csak rajtunk múlik?!

 

Az aura regenerálásának egyéb módjai

Meditáció és jógagyakorlatok az aura erősítésére

A meditáció és jógagyakorlatok végső célja, hogy még életünkben tudatosan elérjük a lelki boldogságot, a "fényt". A gyakorlatok után érdemes elemezni, hogy mi is történt érzeteink szintjén. Minden gyakorlatnak megvan a belső ezoterikus tartalma, jelentése, amit a meditációval lehet megfejteni. Ha a magasabb tudatállapotot többször is képesek vagyunk elérni életünk során, még ha csak csekély időre is, olyan dolgokat kezdhetünk megérteni, amiket eddig még soha nem voltunk képesek felfogni. Gyakran, miután közvetlenül is kapcsolatba lépünk fesőbb énünkkel, segítséget kaphatunk ahhoz, hogy eddigi életvitelünkön hathatósan változtatni tudjunk, méghozzá úgy, hogy elősegítse testi-lelki-szellemi fejlődésünket. Más emberek szokásainak, életstílusának követése értelmét veszítheti, akárcsak a csupán anyagi dolgokhoz való kötődés. Életünkben sok dolgot más szempontból láthatunk, másképp mérlegeljük és értékeljük testi, lelki, szellemi javainkat.

Légzés, mozgás, színek, illatok, meditáció, energetizálás

Az aurát többféle módon erősíthetjük, regenerálhatjuk, többféle légzésmódszer, mozgásterápia, meditációs technika, illetve szín-, hang-, kő-, zene- vagy illatterápia és egyéb más energetizáló eszközök, valamint módszerek használata ajánlott. Ha bármely módszer segítségével el tudunk jutni abba a magasabb tudatállapotba, melyet a felsőbb én irányít, akkor többször is képesek leszünk elérni életünk során ezt a szintet. Rálátunk arra a tényre, hogy a test, a lélek és a szellem harmóniájában élni a legcélravezetőbb. Spirituálisan nyitottá válunk a felsőbb intuitív érzésekre.

Bíró Ica
XIV. évfolyam 2. szám

Címkék: aura, Bíró Ica, mantrázás, megújulás, szépségreceptek

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.