Szépség

Csakraenergetizáló módszerek

A megújulás titkai 25. - Bíró Ica szépségreceptje


 

Az egészség, a boldogság, a szenvedés és a fájdalom az energia meghatározott formái. Az egészség nem fájdalommentességet jelent, hanem egy létállapotot, amely a hét csakra energiájának harmóniájában fejeződik ki. A betegség megmutatja a fejlődés útját. Megszabadít a megmerevedett struktúráktól, és rávezet az új, helyes életforma kialakítására.

 

A gyógyulás elsősorban a tudatban történik meg, és sokkal kevésbé a test külső manipulációjával. Ezért a gyógyulásban óriási szerepe van a képzelőerőnek. Meggyógyíthatjuk magunkat a csakrák energiájának kiegyensúlyozásával. A csakrákkal való foglalkozás abból indul ki, hogy alapvetően képesek vagyunk fenntartani egészségünket, illetve meggyógyítani kisebb betegségeinket. Ha egészségünkről gyakorlással folyamatosan gondoskodunk, akkor megakadályozhatjuk a betegség nagyobb mérvű kitörését. Az ember nem csupán a test. Nem csupán a fizikai világ, és nem is az érzés. Nem csak a szeretet és az agresszió, de nem is a tudás és az intelligencia. Az ember a kommunikáció ezen területek között. S ez a kommunikáció a hét csakra energiái között folyik. A meridiánok hírcsatornák, amelyek a csakrákat összekötik. A betegség a csakrák kommunikációjának akadálya, vagyis zavaró összeköttetés, torlasz, beszűkülés. Sokan legtöbbször egyoldalúan csak egyik csakrájukkal azonosítják magukat, így megkötik ott az energiát, amelynek áramolnia kellene. Aki például csak a státusával foglalkozik, és azt gondolja, hogy azonos az autójával és a házával, az azt mutatja, hogy energiáit elsősorban a gyökércsakrájában köti meg. Aki például a megtestesült anyaságban érzi magát kiemelkedőnek, az a szívcsakra embere. Aki iskolai végzettségével, előléptetésével azonosítja magát, az egyoldalúan a homlokcsakrájában él. Aki többnyire a fizikai világgal foglalkozik, annak nagy szüksége van arra, hogy a felső két csakrájával többet foglalkozzon. Sűrűbben kell meditálnia és tudati gyakorlatokat végeznie. Aki inkább az érzelmek embere, és azokkal azonosítja önmagát, annak több "földelésre" és az alsó két csakra megerősítésére van szüksége.

 

A betegség mint kommunikáció

A betegség nem ellenség, hanem jelzés, mert arra utal, hogy egy csakra s ezzel együtt az egész rendszer felborulhat. Ha egy zárt rendszerben egy elem kibillen az egyensúlyából, akkor az egész rendszer is kibillenhet. Ebből rögtön láthatóvá válik, hogy a csakrarendszer egyensúlytalansága alapjában véve nem más, mint a betegség egy másik kifejeződése. Az a feladatunk, hogy megtanuljuk megérteni a betegségeink üzenetét. Ugyanúgy, ahogy megtanuljuk érzelmeinket, álmainkat megfejteni. A csakrákkal való foglalkozást úgy is felfoghatjuk, mint egy új nyelv megtanulását, amely segít megérteni testi tüneteinket, belső hangunkat és fantáziánkat, belső monológjainkat.

 

A csakraelmélet szerint háromfajta szenvedés létezik: első, amit önmagunknak okoztunk, második az örökölt, harmadik az elemek diszharmóniájából eredő testi szenvedés. Az önzetlen és tudatos cselekvés erősíti és stabilizálja az egészséget, mivel belső egyensúlyt és spirituális békét teremt.

 

A természet érzékelése és gyógyító ereje

A természet számtalan lehetőséget kínál a csakrák harmonizálására, megtisztítására és működésük élénkítésére. Tájaink, vizeink, állataink, virágaink és növényeink szépsége a három alsó csakra rezgéstartományaival kerül kapcsolatba. Ezáltal segíti, erősíti eredeti funkciójukat. A három felső csakra esetében földünk szépsége abban nyújt segítséget, hogy a csakrák energiái itt és most kerüljenek felszínre és váljanak stabillá. Az éjszaka állandóan változó színeivel, fényeivel, a csillagokkal felemelően hat, és erősíti a három alsó csakrát, valamint a három felső csakra eredeti funkcióit is. A szívcsakrában, mely középen van, a föld és az ég szépsége a szeretet rezgéstartományában egyesül. Engedjük, hogy a természet hasson ránk belső csendjével, befogadóképességével. A természet megnyitja lelkünket, és fogékonnyá tesz minden gyógyító, felemelő és életünket megváltoztató hatás iránt. Figyelmünket összpontosítsuk a számunkra megerősíteni kívánt csakrára, és közben képzeljük el, hogy a természetet ezen a csakrán át érzékeljük. Engedjük szabadjára a bennünk lévő érzeteket, ezek mind a természet tudatos észlelésének tisztító és élénkítő hatásainak megnyilvánulásai.

 

Zeneterápia

A hang nem más, mint a különböző rezgések hallható formája. Ha hallószervünk fejlettebb lehetne, még távolabbra hallhatnánk vele, és képesek lennénk felfogni a hanghullámokat minden létezőben, így a virágok, a növények, a hegyek és az univerzum, valamint saját testünk szimfóniája is eljutna hozzánk. Minden virág és minden fűszál a saját dalát zengi, s ezek a dallamok harmonikusan egybecsengenek. Ha ez a harmónia nem volna, nem tudnánk egymás mellett létezni, mint ahogy bizonyos növényfajtáknál ez elő is fordul. A modern tudomány eredményei is igazolják azt a tényt, amit a különböző ősi kultúrák misztikusai és bölcsei már régen felismertek. Az emberek gyógyításához, életük harmonikussá tételéhez és tudatuk fejlesztéséhez felhasználták a hangrezgések frekvenciáit. A zenei hangok, félhangok, dallamok ősi idők óta befolyásolják az emberek életét. Egyes népek vallási rituáléinak során a zene a teremtés aktusait ismétli. A zene olyan energia, amely nélkülözhetetlen az élethez, és áthatja az élet megnyilvánulásának sokaságát. Ez az energia elegendő erővel rendelkezik az élet fenntartásához és megújításához. Mi is használjuk fel ezt az energiát ahhoz, hogy újra kapcsolatot teremtsünk a dolgok legbelső magjában rejlő erőkkel, hogy egyensúlyba hozzuk energiáinkat, és visszaállítsuk életünkben a harmóniát.

 

Magunk is tapasztalhatjuk, hogy a zene egyes típusai milyen érzéseket váltanak ki belőlünk. A zene megnyugtathat, de izgatóan is hathat ránk, megteremtheti számunkra a kiegyensúlyozottság és a harmónia állapotát, inspirálóan, lelkesítően hathat, még akkor is, ha ez a zene hétköznapi vagy felszínes. A diszharmonikus hangok sokszor idegességet és agresszivitást válthatnak ki belőlünk, esetleg tanácstalanságot, bátortalanságot hívhatnak elő lelkünkben. A különböző zenefajták hatását többek között számos állat- és növénykísérletekkel is bizonyították. A klasszikus, lágy zenére vagy az indiai relaxációs szitárzenére, "lélekzenére" az állatok jobban fejlődnek, s a növények gyümölcsözőbbek, mint a kontrollcsoportjaik tagjai. Ami az állat- és növényvilágra érvényes, az érvényes az emberekre is. Ha az energiaközpontjainkat a zene segítségével szeretnénk aktivizálni és harmonizálni, akkor oda kell figyelnünk, hogy milyen zenét hallgatunk. Az egyes csakrákat részletesen tárgyaló fejezetekben megtaláljuk a legfontosabb információkat arról, hogy milyen zene melyik energiaközpont élénkítésére és harmonizálására a legalkalmasabb. Magunk is összeállíthatunk egy zenei válogatást, amellyel mind a hét csakránkra hatni lehet. Három-öt perces zenei részleteket válogassunk úgy, hogy a gyökércsakra zenéjével kezdjük, és egymás után, sorban vegyük fel az egyes csakráknak megfelelő számokat, egészen a koronacsakra muzsikájáig. A zene kiválasztásakor hallgassunk és hagyatkozzunk saját intuitív érzéseinkre.

 

A zeneterápia alkalmazásakor helyezkedjünk el kényelmesen, lazítsuk el magunkat. Például ülhetünk lótuszülésben, ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a gerinc egyenes legyen. Adjuk át magunkat a zenének, és engedjük, hogy átjárjon bennünket. Hagyjuk, hogy rezgései megváltoztassák testünk, lelkünk és szellemünk rezgéseit. Tegyük félre elvárásainkat, gondolatainkat, és mélyedjünk bele teljesen a zene hangzásába. A zene első részének hallgatásakor könnyedén, erőfeszítés nélkül koncentráljunk a gyökércsakrára, és figyeljük meg, hogy mi történik bennünk. Engedjük szabadjára azokat a képeket és érzéseket, melyeket a zene kivált belőlünk. Ahogy csakráról csakrára fokozatosan haladunk, egyre feljebb, egyre jobban lazuljunk el, és érezni fogjuk, hogy egyre boldogabbakká és felszabadultabbakká válunk. Talán azt is tapasztalni fogjuk, hogy a hangok az egyes energiaközpontokban különösen intenzíven dolgoznak. Amikor a zenének vége, élvezzük még egy ideig a csendet. Mint ahogy a színtelen fény magában hordozza az összes színt, úgy tartalmazza ez a csend az univerzum összes lehetséges hangját. Ebben a csodálatos hangokkal teli csendben lelkünk rendkívül éberré válik, és felfogja az élet összes jelenségéből sugárzó és a magasabb szférákból jövő hangokat. Ilyenkor a mindenség kinyilatkoztatását is meg lehet érezni, áthallatszik abból a mélységes nyugalomból, melyet a csend hordoz.

 

"Mindenik embernek a lelkében dal van,

és a saját lelkét hallja minden dalban.

És akinek szép a lelkében az ének,

az hallja a mások énekét is szépnek."

 

Hangterápia, avagy hangmeditációs módszerek

Minden energiaközponthoz a hangskála egy meghatározott hangja van hozzárendelve. Ebből kiindulva a csakrákra vonatkozó zenék komponálásánál olyan hangszereket, ritmusokat és hangsorokat válasszunk ki, amelyek a csakráinkat egyenként aktivizálják, illetve a finom energetikai központjainkat a legtökéletesebben harmonizálják. Ezáltal egész lényünkre pozitívan hatnak. A hangok világába való utazást mint terápiaformát használhatjuk egymagában vagy más terápiaformák megerősítéséhez.

 

A felsorolt sorrendben és hangban szólaltassuk meg a hangskálát:

- a mély C hang és a C-dúr az első csakrához,

- a D hang és a D-dúr a második csakrához,

- az E hang és az E-dúr a harmadik csakrához,

- az F hang és az F-dúr a negyedik csakrához,

- a G hang és a G-dúr az ötödik csakrához,

- az A hang és az A-dúr a hatodik csakrához,

- a H hang és a H-dúr a hetedik csakrához.

 

A hangterápiának több típusát is elvégezhetjük, melyek nagyon hatásosak testünk-lelkünk harmonizálására. Ezek alkalmazásakor saját hangunkat használjuk hangszerként, így a rezgések belülről kifelé járnak át bennünket. Mindig csak egy hangot adjunk ki, ezáltal egy adott csakrát aktivizálunk. A felhangokkal foglalkozó zeneelméletből ismerjük, hogy minden egyes hang magában foglalja az összes többi felharmonikusát, amelyeket rendszerint tudatosan nem érzékelünk. Számunkra az önkéntelenül együtt rezgő felhangok ismerete azt jelzi, hogy minden hang, amelyet egy meghatározott energiaközpont aktivizálására szólaltatunk meg, a többi csakrára is hat. Így nemcsak az egyes csakrákat stimulálja, hanem harmóniát hoz létre a többi energiaközpontban is. 

 

A hangterápia első formája

A hangskála csakrákhoz hozzárendelt hangjait alkalmazza, valamint az ábécé magánhangzóit, plusz az m hangot. Kilégzéssel szólaltassuk meg a magánhangzót. Minden egyes magánhangzót háromszor énekeljünk ki normál hangerővel, s közben koncentráljunk a megfelelő csakrára, és engedjük, hogy a hang bejárja az adott területet. Az ábécé magánhangzóiban benne foglaltatik az egész kozmosz. Ezek a hangok belülről és kívülről irányítanak bennünket. Mindezt a folytonos egység m hangja koronázza meg: kezdjük a gyökércsakrával, és a magánhangzókat a következő sorrendben szólaltassuk meg.

 

- ú mély C hangon az első csakrához,

- zárt o D hangon a második csakrához,

- nyitott ó E hangon a harmadik csakrához,

- á F hangon a negyedik csakrához,

- é G hangon az ötödik csakrához,

- i A hangon a hatodik csakrához,

- m H hangon a hetedik csakrához.

 

Ezt a hangsort alulról felfelé, felülről lefelé többször is újraénekelhetjük. Ezután pihenjünk egy kicsit, engedjük, hogy a bennünket érő hanghatások lecsengjenek.

 

A hangterápia második formája

A magánhangzók helyett az egyes csakrákhoz tartozó alapmantrákat alkalmazzuk. A mantrák olyan meditációs szótagok, amelyek a hangzásukkal hatnak. Összekötik a meditáló személyt az egység kozmikus erejével. A csakrameditációhoz úgynevezett bídzsavagy alapmantrákat alkalmazunk, melyek a csakraműködésre élénkítően hatnak:

 

- LAM: az első csakrára,

- VAM: a második csakrára,

- RAM: a harmadik csakrára,

- JAM: a negyedik csakrára,

- HAM: az ötödik csakrára,

- OHM vagy KSHAM: a hatodik csakrára,

- ÓM a hetedik csakrára.

 

Ezeket a mantrákat nem szükséges a hangskála szerint énekelni, bár lehet úgy is. Mindenkinek magának kell kipróbálni, miként hatnak rá a különböző mantrák, s melyikükkel érhető el a legkellemesebb, leghatásosabb eredmény. A mantrákat magunkban is ismételgethetjük, nem szükséges feltétlenül hangosan kiénekelnünk őket. Napjában többször is gyakorolhatjuk, bárhol, nem vesz sok időt igénybe. A harmónia és az eggyé válás érzését az ember mindig, mindenhol és mindenből magához veheti: a természet szépségéből, a virágok színeiből, mindenből, amit lát és amivel találkozik - a meditáció és a magány óráiban, de akkor is, amikor éppen benne van a világ forgatagában.

 

Táncterápia, lélektesttánc

Ha van egy kedvenc zeneművünk, ami ugyanakkor ellazítóan, nyugtatóan, felemelően vagy energiával hat ránk, és belső örömmel tölt el, ha megérinti lelkünket a zene hömpölygő ritmusa, nyugodtan perdüljünk táncra.

 

A tánc lélekre gyakorolt hatását is szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani, hiszen testünk egyik legfantasztikusabb önkifejezési formája ez a mozgás. Ha sikerült összeállítanunk egy jó zenei válogatást, amely áthatja csakráinkat, nyugodtan táncoljunk. Ha kedvünk van a mozgásra, az már azt jelenti, hatnak és beindultak az energiák. Engedjük, hogy a testünk önmagától megtalálja a megfelelő mozdulatokat. A táncon keresztül is eljuthatunk lelkünk titkos mélységeihez, és a teremtés magával ragadó játékaiban feloldhatjuk blokkjainkat, gátlásainkat. A zene energiái testünk közvetítésével formát öltenek, s ezáltal a hétköznapi élet eseményeibe is beférkőznek. Természetesen táncolhatunk bármikor zenére, ha úgy érezzük, hogy az feltölt energiával. Ezáltal egybeolvadunk a ritmus lüktetésével, a muzsika harmóniájával. A zene energiái így aktivizálnak bennünket, hangulatunknak megfelelően.

 

Drágakő-, ásvány- és kristályterápia

A drágakő-, ásvány- és kristályterápia szintén nagyon hasznos harmonizáló lehetőség. Érdemes a természet erőforrásainak eme csodálatos képződményeire, a kristályok gyógyító rezgéseire is hagyatkozni. Az ásványi kövek és kristályok hatásait szintén ősidők óta ismerik és alkalmazzák, óriási tapasztalat és tudás övezi e témát. Nekem is vannak tapasztalataim, kedvenc köveim, kristályaim, de felkészültségem ebben a témában még nem elég kiterjedt. Javaslom, akiket ez a témakör jobban érdekel, szakkönyvekből vagy szakemberektől tájékozódjanak bővebben, én magam is ezt teszem. Úgy érzem, érdemes mélyrehatóbban megismerni a földünk kincsestárában rejlő szépségek és értékek hatásait.

 

 

A csakrához rendelt ásványkövek működésének megismerése egyedi és hosszabb megfigyelést igényel. Egy biztos: a kristályok és kövek szépsége, színe, tapintása, ha jó érzéssel tölt el, akkor valószínű, hogy pozitív hatásainak előnyeit is élvezhetjük. Vásárláskor hallgassunk megérzéseinkre. Van egy-két kedvencem, melyektől, ha úgy adódik, megnyugszom vagy feltöltődöm.

 

Pár évvel ezelőtt kaptam Shidejang shaolin főpaptól egy kis jade Buddhát, személyesen ő tette a nyakamba, egy óvó és segítő mantra kíséretében. Ez a "szerencsekő" azóta is a nyakamban van, nem válok meg tőle soha.

 

Fontos! Ha bármilyen ásványt hosszabb ideig testközelben hordunk, akkor időnként tisztítsuk meg az energetikailag rárakódott szennyeződésektől. Egyik egyszerű tisztítási mód, ha folyó víz alatt 5-10 percig tudatosan lemossuk. 

Bíró Ica
XIV. évfolyam 5. szám

Címkék: Bíró Ica, csakra, csakraenergetizálás, megújulás, szépségreceptek

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.