Szerkesztői jegyzet

Bizalmi iszony


Mai „közegészségügyünk” egyik legragályosabb járványát Lenin fogalmazta meg talán legfrappánsabban: „A bizalom jó, de a kontroll jobb.” A mindennapi gyakorlatban igen sokan sorvasztják pozitív érzelmeik világát azzal, hogy még legközvetlenebb munkatársaikban vagy családtagjaikban sem bíznak, és mániákus „mindent ellenőrizőkké”, jó angol kifejezéssel control freaksekké, kontrollmániásokká válnak.

 

Nyilvánvaló, hogy az ellenőrzéskényszer a szabadság, illetve – az egyén esetében – a  szabad energiaáramlás korlátozásához, s ezek következtében társadalmi, illetve egyéni megbetegedésekhez vezet. Az erőltetett, bizalomhiányon alapuló kontroll a kis és nagy diktátorok alapjellemvonása, amit például Sztálin vitt tökélyre. Mindenkiben elültette a fortélyos félelmet, hiszen legbelső munkatársai sem tudhatták, megérik-e a másnapot, vagy mikor találják Szibériában magukat.

 

A bizalomról a legfontosabb azt tudnunk, hogy az a szeretettel együtt a szívcsakra pozitív energiája, amely a tűz elem tulajdonságának megfelelően segít a szervezetünkben szabadon eloszlani és keringeni az életenergiát. Ezzel szemben a félelem elfoglalja e két érzelem helyét, ezáltal tudat alatt és fölött olyan energiablokádokat hoz létre, amelyek a legkülönbözőbb testilelki betegségek forrásai, extrém esetben például pánikszindrómához vagy szívinfarktushoz vezethetnek.

 

Ellentétben azzal, amit Lenin mondott, az amerikai komikus, Scott Adams úgy fogalmazott, hogy: „A bizalom megváltoztatja az embereket. Azzá válnak, amit az ember tőlük elvárhat.” Sokkal inkább fedi azonban a valóságot, ha azt mondjuk, az emberek a bizalom által azzá válnak, amik valójában, mert egészségben képesek tartani a bizalom által érzelmi központjukat.

 

A bizalom hitelességet, megbízhatóságot, a szeretet adására és befogadására való képességet eredményez, amikor nem kell fölösleges energiákat a színlelésre fordítanunk.

 

A bizalmat megszerezni, megkapni és kimutatni mások irányában a személyes szabadság, a személyiségfejlődés és az önbizalom kifejlesztésének alapfeltétele. A kontroll ezzel szemben mindig a normától való – de bizonyos mértékig természetesen szükséges – eltérést, szigorú viselkedési kereteket teremt, amelyben a kreativitásnak kevés hely jut. Sok munkahelyen láttam, sok vezetőtől hallottam, hogy azokon a munkahelyeken, ahol a bizalom áll az előtérben, a jó közérzet és a siker kéz a kézben járnak együtt.

 

 

A bizalom természetesen minden emberi kapcsolatnak szilárd alapja kellene legyen. Elsősorban a pár- és baráti kapcsolatokban, de a beteg és a gyógyító közötti viszonyt is meghatározza. Amennyiben a betegnek nincs bizalma a gyógyítóban vagy módszerében, a kezelés sikertelenségének nagy a valószínűsége. A bizalom természetesen nem egyirányú utca, így azt részint visszakapjuk, másrészt a páciensnek feltétlenül éreznie kell: megbízunk benne, hogy – egyébként természetesen a saját érdekében – utasításainkat igyekezni fog betartani! Világossá kell tennünk, hogy az ő bizalmi indexének növelése – a gyógyító és saját maga vonatkozásában is – nem csak a saját gyógyítókapacitásának a növekedését fogja eredményezni, hanem a mai világban talán legfontosabbat, a gyógyuláshoz vezető önbizalmat, az egészségéért vállalt önfelelősség tudatát is. Arról nem is beszélve, hogy a bizalom a szó szoros értelmében „szívügye” a megelőzésnek is.

 

Hogy emberi kapcsolatainkban milyen arányban használjuk a bizalmat és a kontrollt, az neveltetésünktől és élettapasztalatainktól, de pszichés alkatunktól is függ. A leginkább bizalommal élők a depresszív típusú emberek – az ő túlzott bizodalmukkal sokszor vissza
is élnek –, míg a leginkább felügyeletpártiak a skizoid típusú, gyakorta diktátorhajlamú emberek. Egészséges társadalom és egészséget őrizni kívánó emberek számára az lehet a legjobb tanács, hogy kétes esetekben mindent tegyünk meg azért, hogy a szívcsakránkban a lehető legnagyobb részt a bizalom foglalja el. Éljünk a megfordított lenini mondás szerint: „A kontroll jó, de a bizalom jobb!” 

Dr. Simoncsics Péter
XVIII. évfolyam 9. szám

Címkék: jegyzet

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.