Tesztek
 1   2   3   4   5  >> 5 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

A párkapcsolat „tüze”


A ki­egyen­sú­lyo­zott, nyu­godt sze­re­tet, a meg­élt s me­len­ge­tő öröm, mint a „tűz” meg­tes­te­sí­tő­je alap­ve­tő alko­tóré­sze a kap­cso­la­tok har­mo­ni­kus mű­kö­dé­sé­nek. Az aláb­bi teszt­ből meg­tud­hat­ja, hogy mennyi­re ké­pes meg­él­ni az örö­met, mennyit ké­pes ab­ból hasz­no­sí­ta­ni és mennyit (ho­gyan) ké­pes meg­osz­ta­ni azok­kal, akik iga­zán kö­zel áll­nak a szí­vé­hez.

Állapítsa meg valódi életkorát!


„Az ember annyi idős, amennyinek érzi magát” – tartja a mondás. Nos, azért nem ennyire egyszerű a dolog, de valami igazság van benne: születésünk dátuma nem az egyetlen szempont, amely alapján megállapítható, mennyire öregedtünk meg. Életminőségünk és várható élettartamunk nagymértékben függenek „biológiai korunktól”, ami olykor jelentősen eltérhet a naptári korunktól. Tesztelje magát. A pontok értéke a biológiai kor egész, illetve fél éveinek felelnek meg.   Számolja össze az egyes válaszok után álló értékeket. Az eredményt vesse össze naptári életkorával: a negatív értékeket vonja le belőle ...

Allergia


A ko­runk nép­be­teg­sé­gé­nek szá­mí­tó al­ler­gia ki­ala­ku­lá­sá­nak egyik oka a lel­ki pro­blé­mák­ban fe­dez­he­tő fel. A teszt se­gít fel­tár­ni, hogy ön mennyi­re haj­la­mos az al­ler­gi­ás meg­be­te­ge­dés­re.

Alvási apnoe: ön is érintett?


Az alvási apnoe (a pnoe [görög] = levegő nélkül) olyan alvás közbeni légzéskimaradás, amely legalább 10 másodpercig tart, és óránként legalább 10-szer fellép. Az érintettek többnyire hangosan és rendszertelenül horkolnak, és mivel a zavar mindig alvás közben jelentkezik, általában nem is tudnak róla.

Anyagcsere


Az anyag­cse­re­za­va­rok­ban szen­ve­dő em­be­rek egyik jel­lem­ző lel­ki tu­laj­don­sá­ga: fel­bo­rult az egész­sé­ges ér­té­kí­té­let. Sok olyan dol­got épí­te­nek be és sok olyan do­log­ra épí­te­nek, me­lyek meg­mér­ge­zik ér­zé­se­i­ket, gon­do­la­tai­kat és nem utol­só­sor­ban a tes­tü­ket. Ah­hoz, hogy ké­pe­sek le­gye­nek vál­toz­ni, alap­ve­tő, hogy új­ra meg­vizs­gál­ják: a va­ló­ban ér­té­kes dol­go­kat épí­tik-e be vagy ér­té­ke­ik meg­kap­ják-e a ...

Artrózis: Tesztelje ízületei egészségét


Testünk 100-nál is több ízülete biztosítja mozgásunkat. Működésük azonban életünk során egyre hanyatlik, ugyanis az ízületek felszínét borító porcréteget számos tényező – többek között a rossz tápanyagellátás, a folyamatos igénybevétel, a gyulladások, túlterhelés, testünk fokozatos kiszáradása – okán apránként elkopik. Ekkor artrózisról, magyarul ízületi kopásról beszélünk. Figyelem: a mozgásos teszteket csak megfelelő mozgékonyság birtokában és fájdalmak hiányában szabad elvégezni. Aki valamilyen tudott ízületi betegségben szenved, konzultáljon orvosával.

Asztma - Ön is érintett?


A hörgőasztma egyre több embert érint – a regisztrált betegek száma az utóbbi 20 évben megkétszereződött. Ma a gyermekek kb. 10-15%-a, a felnőttek 5%-a asztmás. A hörgők szűkülete nem csak fulladást és köhögést okoz, de komoly kockázati tényező más tüdőbetegségek és a szívbetegségek kialakulása szempontjából is. Ezért rendkívül fontos a megelőzés, illetve a korai felismerés.

Az ereket veszélyeztető koleszterin - Ön mennyire van veszélyben?


Hús és kolbász, zsíros, édes ételek és sós rágcsálnivalók, kevés mozgás, stressz, családi terheltség – mindezek hatására szervezetünket elárasztja az LDL-koleszterin, amely előbb-utóbb lerakódik az erek falán. Ezzel egyidejűleg általában csökken a védő hatású HDL-koleszterin szintje. Az ebből következő gyulladásos érfal-megvastagodás (arterioszklerózis) a legfőbb oka a szívinfarktusnak és a szélütésnek. Tesztünk segítségével mindenki eldöntheti, ő maga mennyire forog veszélyben. Jelölje be az önre leginkább illő választ, majd számolja össze a pontjait!    

Az ön gyermeke korának megfelelően fejlődik?


Kérdés, hogy a szülők és más, a gyermekkel foglalkozó felnőttek valóban jól meg tudják-e ítélni, megfelelően fejlődik-e a gyermek. következő teszt olyan sarokadatokra kérdez rá a születéstől kezdve az óvodás korig, amelyeket adott életkorban teljesítenie kell a gyermeknek. Ikszelje be az ön gyermeke életkorára, valamint a korábbi időszakra vonatkozó kérdésekre a megfelelő választ.   Értékelés   A fentiekben felsorolt kritériumok fontos, főképp testi és szociális képességekre vonatkoznak, amelyekkel a meghatározott korú gyermeknek rendelkeznie kell – ez érvényes a korábbi életkorokra vonatkozó adatokra is. Ha maradtak olyan pontok, amelyeket nem tudott beikszelni, ...

Cukorbetegség - Ismerje fel saját kockázatát!


Világszerte robbanásszerűen nő azok száma, akik diabéteszben szenvednek. Több mint 90 százalékuk a betegség ún. II-es típusában, amit korábban „időskori cukorbetegségnek” is neveztek, csakhogy mára a betegek egyre fiatalabbak.

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.