Tesztek
<< 1   2   3   4   5  >> 5 oldal van összesen.

Ugrás a következő oldalra:

Milyen egészségesen táplálkozik?


Szinte minden, a testünkben található molekula ételeinkből származik, főképp az elmúlt néhány napon vagy héten fogyasztott ételekből. Ennek nemcsak a test funkcióira van hatása, hanem a közérzetre és megjelenésünkre is. Milyen egészségesen táplálkozik? Ellenőrizze magát, ikszelje be a legtalálóbb válaszokat és számolja össze a pontokat.

Minden élelmiszert jól tolerál?


Laktóz, glutén, gyümölcscukor, hisztamin, glutamát – napi rendszerességgel fogyasztjuk élelmiszereinkkel, ugyanakkor ezek az anyagok komoly gyomor-bél és immunrendszeri zavarokat okozhatnak. Általában nem klasszikus allergiáról van szó, hanem komplex, kémiai, enzimatikus vagy immunológiai problémáról. Ikszelje be a tesztkérdéseknél a megfelelő négyzetet, majd számolja össze a pontokat!

Nagy fájdalomteszt


Egyesek a fogászati kezelést minden gond nélkül érzéstelenítés nélkül is eltűrik, másoknak már a vércukorméréshez szükséges apró kis szúrás is pokoli kínokat okoz.  annak, akik a fájdalomról csak sérülések alkalmával vesznek tudomást, mások  iszont naponta találkoznak vele. A fájdalom soha nem „képzelt” dolog, hanem bizonyos ingerülettovábbító anyagok által közvetített idegi ingerület. Ebben a gyulladásra való egyéni hajlam legalább olyan nagy szerepet játszik, mint a hiperaktív idegpályák, az egyoldalú terhelés, a stressz és a fájdalommemória. Végezze el tesztünket! Ikszelje be az önre ...

Orvos és beteg - Milyen a kapcsolatuk?


Az optimális terápia az lenne, ha az orvos elegendő időt és figyelmet szánna a munkájára, hogy a beteggel együtt a lehető legjobb gyógyulási eredményt érjék el. A mindennapos gyakorlatban azonban egy túlterhelt orvos számára ez nem magától értetődő. Az internet tanácsadó oldalai irreálisan nagy elvárásokat támasztanak az orvosokkal szemben, ugyanakkor nem fektetnek kellő hangsúlyt az egyéni orvos-beteg kapcsolatra. Ehhez mindkét fél együttműködésére szükség van. Tesztelje le, mit gondol az orvosáról, majd  nézze meg, mit tehetne sikeresebb kapcsolatuk érdekében!

Önbizalom


Sen­ki sem le­het meg nél­kü­le és még­is gya­kran el­fe­lejt­jük ezt a tényt! Tud­juk, el kell ér­nünk, tud­juk, hogy meg kell sze­rez­nünk! S még­is más­tól vár­juk! Le­mond­va ar­ról, hogy ön­ma­gunk­nak ad­juk meg! (Ese­ten­ként se­gít­ség­gel!)

Önt mennyire fenyegeti a kiégés veszélye?


Társadalmunk nem működne agilis, elkötelezett emberek és idealisták nélkül. Ők azonban gyakran teljesítőképességük határait feszegetik. A magas szintű elvárások, a nehéz helyzetek és a rengeteg feladat hatására egy idő után túlterhelés és kimerülés az eredmény. Ilyenkor kiégésről (divatos angol szóval burnout) beszélünk. A jelenségnek sokkal több köze van az egyénhez, mint a körülményekhez.

Rákmegelőzés: Ön mit tesz érte?


Évente több ezren betegszenek meg rákban, közülük sokan belehalnak a rettegett kórba. Az egyre hatékonyabb kezelések ellenére egyelőre várat magára a nagy áttörés a rákgyógyászatban. Mivel a megbetegedések kétharmada a helytelen életmód következtében alakul ki, rendkívüli jelentősége van a megelőzésnek. Tesztelje kockázatát!

Rendben van a gyomra?


A teszttel elsősorban a gyomra által leadott vészjelzésekre, és a gyomrot károsító életvitelre és táplálkozási szokásokra szeretnénk felhívni a figyelmét. A gyomorpanaszok intenzitása sajnos nem ad megbízható támpontot a betegség súlyosságára. Ha a panaszok gyakoriak és befolyásolják közérzetét, vagy betegnek érzi a gyomrát, feltétlenül forduljon orvoshoz. A panaszokat a legtöbb esetben „csak” funkcionális zavar okozza, szervi háttér nélkül. Azonban ritkán, de előfordulnak különféle elváltozások a nyálkahártyán is, amelyekből fekély vagy rák alakulhat ki. Fokozott odafigyelés szükséges tehát, ha valaki ...

Reuma: ön mennyire veszélyeztetett?


A „reuma” fogalma több mint 300 krónikus fájdalmas mozgásszervi megbetegedést jelöl. Ezek közül azonban többnyire a leggyakoribb betegségformát értjük alatta: a reumatoid artritiszt, más néven sokízületi gyulladást, az egyre inkább romló, főképp a kezek kis ízületein kezdődő, majd tovaterjedő betegséget. Az érintettek között lényegesen többen vannak a nők, mint a férfiak. Alábbi tesztünk támpontot ad annak eldöntésére, hogy ön veszélyeztetett-e. 

Rugalmasság


A lel­ki ru­gal­mas­ság ha­son­la­tos ah­hoz az élet­tel te­li fá­hoz, amely a vi­har kel­lős kö­ze­pén a le­he­tő­sé­gei­hez mér­ten meg­haj­lik a tom­bo­ló ele­mek ter­he alatt. Al­kal­maz­ko­dik a ki­ala­kult hely­zet­hez. Hiá­ba té­páz­za a vi­har. „Ő” lát­szó­lag meg­vál­to­zik, és ko­moly át­ala­kulá­son megy ke­resz­tül, de ami­kor elül a vi­har, né­mi meg­té­pá­zott ágon és le­vé­len kí­vül sem­mi sem em­lé­kez­te­ti az át­élt ne­héz­ség­re a kül­ső ...

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.