Új a terápiában

A rezgések óceánja

Hogyan hatnak a Föld mágneses mezői szervezetünkre


Mindannyian, folyamatosan geomágneses erőterekben élünk. Ha ilyesmiről hallunk, általában a káros földsugárzások jutnak eszünkbe. A földgolyón elszórva azonban jótékony energiát adó helyeket is találunk: Machu Picchu, Stonhenge vagy a gizehi piramisok, hogy csak néhányat említsünk

 

A mérhető energiákat a kutatók a términőség fogalmával jellemzik. Míg korábban az ilyen erőket csak a hatodik érzékkel megáldott emberek voltak képesek érzékelni, ma fizikai realitásnak kell tekintenünk. Ilyen erőként kell említenünk a föld alatti vízereket, a Hartmann-hálót, vagy a pozitív energiákat sugárzó helyeket.

 

A kutatóknak sikerült bebizonyítani létezésüket, valamint az emberi szervezetre gyakorolt hatásaikat, sőt ezeket mérni tudják, méghozzá a legkorszerűbb technikai mérőberendezésekkel.

 

A grazi Biorezonanciás és Bioenergetikai Intézetben dr. Noemi Kempe fizikus, mérnök tíz- évi intenzív kutatómunka után kijelentette, ezek az erők, ill. erővonalak speciális térbeli mágneses mezők, ill. azok bonyolult struktúrái, pontosabban a Föld egészét felölelő mágnesesség lokális változása, amelyeket geológiai folyamatok, ill. vízerek idéznek elő.

 

Noha ezek az eltérések, ill. változások igen csekély mértékűek, az élőlények szervezete érzékeny rájuk. A reakció elsősorban a szervezet homeosztázisának változásaiban észlelhető.

 

Ugyanakkor a geomágneses mezők változá-sainak jellegéből egyelőre nem lehet megjósolni, hogy milyen hatással lesznek szervezetünkre. Ehhez további kutatások szükségesek. Ami pillanatnyilag biztosra vehető, hogy a vízerek megzavarják szervezetünk homeosztázisát, tehát kórokozó hatásúak. A pozitív energiájú helyek ezzel szemben frissítő, éltető, energetizáló hatásúak.

 

 

Templomok, fák, kövek – gyakran pozitív energiájú helyek

Amikor az ember belép egy ilyen helyre, azonnal jó érzése támad. A mérésekkel sikerült megállapítani, hogy a helyi mágneses mezők és a szervezet között aktív kölcsönhatás jön létre. Ha egy élőlény egy ilyen helyen tartózkodik, a helyben mérhető mágneses térerők és a homeosztázis lassan, de észrevehetően megváltozik, majd miután az élőlény távozik, minden visszatér az eredeti értékekre.

 

Amit a kutatók bizonyítottnak látnak, hogy a vízerek egyértelműen károsan hatnak az emberi szervezet homeosztázisára

 

A vízerektől eltérően a kutatóintézet műszerei csak akkor mérik a változást, amikor az említett kölcsönhatás megkezdődik. Elképzelhető, hogy különleges információs sémákról van szó.

 

Az a tény, hogy a legtöbb ilyen helyen egyházi épületek állnak, kissé misztikus fényben tünteti fel a jelenséget, de ennek is megvan a magyarázata. Sok keresztény templom a korábbi pogány – különösen kelta – kegyhelyeken épült. Úgy tűnik, hogy a kelták nagyon sokat tudhattak a föld energiáiról. Természetesen találunk ilyen kedvező energiájú helyeket a szabadban is, messze minden ember által készített épülettől.

 

Dr. N. Kempe szerint a radiesztézia alig 200 esztendeje általánosan elfogadott volt, sőt, geológiai célból egyes egyetemeken oktatták is. Néhány neves kutató és sok más híres személyiség foglalkozott radiesztéziával: Goethe, Max Planck, vagy a nemzetközi hírű sebész, Ferdinand Sauerbruch. A téma ma is élő kiváló szakértője prof. Paul Artmann építész, aki a II. világháborúban több mint 3000 fel nem robbant bombát talált meg radiesztéziás tudása segítségével. Pálcával dolgozó radiesztéták sok ország hadseregében szolgálnak, az Osztrák Szövetségi Hadseregben ma is vannak ilyenek. Úgy tűnik, hogy a radiesztéziás gyakorlat megelőzte az elméletet. A módszert igen széles körben használják és alkalmazzák a geológiában, az építészetben, a föld alatti vizek, vagy akár a kőolaj keresésénél és a gyógyászatban is. Sok nagyvállalatnak saját radiesztéziás szakembere van.

 

A legérzékenyebb mérőműszer az ember

A radiesztéták a kutatóintézet műszereihez képest primitívnek tűnő pálcával dolgoznak, módszerük mégis utánozhatatlan pontosságú, ugyanis nem maga a pálca, hanem az emberi szervezet végzi a mérést. A pálca mindössze a „műszer” – az emberi izomzat – mutatójának szerepét játssza. E téren tehát az emberi szervezetnél nincsen érzékenyebb műszer. Bizonyított tény, hogy az emberi test reagál a mágneses térerő legkisebb változásaira, akár egymillárdnyi tesla értékben is.

 

Az inga és a pálca mindössze mutatóként működik, maga a műszer az ember

 

E jelenség magyarázata, hogy éppen elég olyan anyag található szervezetünkben, amelyek szenzorként működhetnek. Testünk mintegy 70%-a vízből van. Ez az anyag pedig nagyon érzékenyen reagál a mágnesességre. Hasonló a helyzet a vörösvértestekkel is, amelyek közepében vasatom helyezkedik el. A környezetünkben állandóan jelen lévő mágneses mezők finom változásai valószínűleg információként szolgálnak, és az élő rendszerek szabályozó mechanizmusaira hatással vannak.

 

Ez azt is jelenti egyúttal, hogy elvileg bárki lehet radiesztéta, bár e téren is léteznek természetes őstehetségek, mint az élet minden egyéb területén. Egyes feltételezések szerint az emberi faj ősei igen érzékenyek voltak a környezeti mágnesesség változásaira, de a civilizáció és a műszaki fejlődés hatására elvesztettük azt a képességünket, hogy tudatosan is észleljük azt, amit testünk érez.

 

Hasonló dolog ez, mint ahogyan legtöbbünk elvesztette időérzékét, amióta állandóan órát visel. Régen, amikor még nem volt óra, őseink annak hiányában is eléggé pontosan tudták, hogy mennyi az idő, és azt is tudták, hol érdemes és hol nem tanácsos sátrat verni vagy épületeket emelni. Kegyhelyeiket következetesen olyan pontokon állították fel, amelyek kisugárzása, energetikai hatása pozitív. Sajnos e tudásunkat az évszázadok során elvesztettük.

 

Rontja a helyzetet, hogy azt az információs mezőt, azokat a rezgéseket, amelyek mindenütt, mindenkor jelen vannak körülöttünk, teljesen elszennyeztük elektromos, elektromágneses rezgésekkel és sugárzásokkal.

Rontja a helyzetet, hogy azt az inform

 

 

A távmérés is lehetséges

Nehéz elhinni, de lehetséges távolról is mérni, sőt embereket fényképük alapján ingázni, megállapítani, hogy pl. vízér káros hatása alatt állnak-e. Pedig lehetséges!

 

A kutatók bizonyos területeket térképek segítségével is „kimérettek”, és megállapították, hogy az eredmények a legtöbb esetben megegyeztek a helyszíni mérések eredményével.

 

Vannak a szabad természetben olyan helyek, amelyek energiája frissítő, jótékony, talán gyógyító hatású. A Szicília északi részein található gránittömbök is ilyenek

 

A kutatók háromszoros ellenőrzésnek vetették alá a radiesztéziás méréseket: pálcával, mágneses térerőt mérő elektronikus műszerrel, valamint a mért területnek az emberi szervezet homeosztázisára gyakorolt hatásának mérésével. A távérzékelés a gyakorlatban működik, de a témát kutató tudósok egyelőre nem találtak megfelelő elméleti magyarázatot a jelenségre.

 

Rengeteg, ún. geopatikus hatásokat semlegesítő és mérő műszer van a piacon, létezik olyan műszer is, amely a számítógéphez csatlakoztatható, és a hálóhely kiválasztásában nyújt állítólagos segítséget. Érthető, hogy az elbizonytalanodott lakosság alaposan melléfog, amikor ilyen műszereket vásárol.

 

A grazi kutatóintézet e tájékozatlanságon szeretne segíteni. Általános szabályként elmondható, hogy óvakodni kell az olyan emberektől, akik meglehetősen nagy összeget kérnek a mérésért, sokat ígérnek, és míg egyik kezükkel a vízereket mérik ki, a másikkal már kínálják is a megfelelő csodaszert a káros hatás semlegesítésére.

 

Érthető ugyan az emberek igénye, hogy bizonyos helyek káros hatását szeretnék elkerülni, de egyelőre a legbiztosabb módszernek az ilyen helyek kerülése tűnik. A vízerek káros hatását ma lehetetlen szigetelőkkel, ágymatracokkal, ékkel vagy egyéb kellékekkel eltéríteni, semlegesíteni. A kutatási eredmények azt mutatták, hogy sem a parafa, sem a zsebben viselt gesztenye, sem a meghatározott formációkban kirakott kövek, sem pedig az égő gyertya nem volt képes akárcsak minimálisan is csökkenteni a vízerek patogén hatását.

 

Ha mégoly csekély, de pozitív hatást egyedül bizonyos növényekkel lehetett elérni. A húsos levelű fikusz a káros zóna közepén elhelyezve a zóna csekély mértékű zsugorodását eredményezte. Ami a parafát illeti, azt tapasztalták a kutatók, hogy kb. 15 percig pozitív hatást gyakorol a szervezetre, de ezután minden visszarendeződik, és a pozitív hatás teljesen elenyészik.

 

Az ezoterikusok „energetikai süllyesztőről” beszélnek, ha sötét, komor falak között, pl. várakban rossz, nyomasztó érzés fog el bennünket. Bizonyos templomokban és kápolnákban jótékony energiák jelenlétét érezhetjük. Ez kifejezetten kellemes érzéssel tölt el bennünket. Nem egy esetben kiderült, hogy ezeken a helyeken korábban a kelták kegyhelyei, szentélyei álltak

 

Mindez nem jelenti azt hogy a términőség nem javítható, de a vízerek hatása egyelőre bizonyítottan kivédhetetlen. A grazi intézet munkatársai módszeresen ellenőriznek minden olyan terméket, amelyekről gyártói azt állítják, hogy védő hatásúak. Ezek között sok a teljesen hatástalan, de azért akadnak igazán hatásosak is. A kutatók is kifejlesztettek ilyen eszközöket.

 

A legjobb hatású védőeszközök általában porított, összesajtolt ásványokból készülnek. Ezek szó szerint úgy működnek, mint egy információcsomag, amely segít a szervezetnek fenntartani a homeosztázist, és ellensúlyozzák a káros térenergia hatásait. Az ilyen „készülékek” hatósugara néhány méternyi.

 

A káros elektromágneses sugárzást ezek sem képesek elterelni, pusztán azok káros hatását képesek ellensúlyozni, egyfajta „ellenméregként” kell őket tekinteni.

levente
VIII. évfolyam 3. szám

Címkék: mágneses erőterek, radiesztézia

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.