Új a terápiában

DNS: A megújulás titka

Ma, amikor a gének kutatása az orvostudomány egyik központi témája, amikor nem látszik lehetetlennek, sőt egészen természetes, hogy a csecsemő születésekor a szülők "használati utasítást" is, géntérképet kapnak az újszülöttről, sok eddig képtelennek tűnő egészségvédelmi lehetőséggel gazdagodunk.


 

E cikknek az lenne a célja, hogy felhívja a figyelmet egy új lehetőségre, melynek lényege az, hogy tudati síkon beavatkozva a DNS szerkezetébe megjavíthatjuk a spontán mutáció során megváltozott szekvenciákat, töréseket.

 

A DNS-kutatás folyamata az eredményeket tekintve még az elején jár. Szerte a világon kutatók ezrei dolgoznak az emberi géntérkép adatainak megfejtésén. Azon, hogy mely gének és azoknak mely szakasza milyen genetikai információt hordoz. Ezt a mintát a már befejezett humán géntérkép (minden gén, illetve kromoszóma felépítését, szerkezetét ismerjük) ismerete tette lehetővé.

 

A nyugati világban a halálokok túlnyomó többsége degeneratív elváltozás: szív-érrendszeri betegségek, rák, cukorbetegség, ízületi gyulladások stb. Fontos felismerés, hogy elfogyasztott táplálékaink nagy része nem kerül közvetlen kapcsolatba sejtjeinkkel; egyszerűen keresztülmennek bélrendszerünkön. Testünknek meg kell változtatnia emésztőenzimjeit, baktériumflóráját, hogy szabályozni tudja az emésztőnedvek pH-ját. A szabályozás elektromos jellegű folyamat. A bélrendszer sejtjeinek lassú elektrolitikus pusztulása gyakran oda vezet, hogy a sejtek képtelenek DNS-kódjukkal azonosulni. A sejtek lényegében a saját használati utasításukkal veszítik el kapcsolatukat, és azután az élet későbbi szakaszában rákos sejtként funkcionálnak. A DNS nagyon bonyolultnak tűnik, pedig mindössze négy bázisból (adenin, guanin, citozin, timin-uracil), egyszerű cukorból, nukleinsavból (dezoxiribóz, ribóz) és foszforsavból épül fel. A genetikai kódot a bázispárok sorrendje rejti (A-G, C-T) és ezek kapcsolódása a DNS kettősspirál "létrájában". Honnan tudják a molekulák, mit kell tenniük? Életünk azon alapszik, amit ezek a molekulák meghatároznak, másolnak, befolyásolnak. De bele tudunk-e avatkozni szelíden (a törvény megváltoztatása nélkül!) ebbe a folyamatba? A válasz: igen. Világunk és életünk gyorsan változik. Az idő szemünk láttára folyik el. Vajon mi történik és miért? Eljött az idő, hogy az emberiség önmagáért végre megtegye a szükséges kvantumugrást. Itt az ideje, hogy megváltoztassuk DNS-ünket, hogy megváltoztathassuk életünket.

 

A DNS-aktiválás katalizálja testi sejtjeink tisztulását, segít egészségünk megóvásában, ami végső soron testünk egészségét javítja. A sejtek kitisztításának folyamata a stressz feloldásával kezdődik. A DNS-aktiválás elvégzése után érzelmi feszültségeink folyamatosan és automatikusan oldódnak. A testünkbe jutó környezeti szennyező anyagok legnagyobb része ipari eredetű, ezért ismeretlen a testünket védő immunrendszer számára. Kozmetikumokból, növényvédő szerekből, sugárzásokból, cigarettafüstből és az ipari gyártás egyéb forrásaiból kerülnek szervezetünkbe. De ne feledkezzünk meg az influenzáról és más veszélyes vírusokról sem, melyek környezetünkben élnek. Sokszor beszennyezett ételeink tökéletlen emésztése, a tápanyagoknak csak részben történő felszívódása, kórokozó baktériumfertőzések maradványai és szervezetünk belső anyagcseréjének saját melléktermékei még tovább rontják a helyzetet. Mindent meg kell tennünk, hogy méregtelenítsük szervezetünket és lehetőség szerint a továbbiakban tisztán megtartsuk.

 

A teljes genetikai tervet, amely egy adott szervezet kialakulásához és lehetséges variációjának megteremtéséhez szükséges információt tartalmazza, genomnak nevezzük. A genom az adott szervezet összes génjét tartalmazza, és teljes egészében megtalálható a szervezet minden egyes sejtjének magjában. A genom sejtosztódás idején kromoszómákba rendeződik, melyet a DNS épít fel. Testünk minden sejtje tartalmaz DNS-t, és mindegyiket ez a molekula irányítja. Az emberi test több mint 10 billió sejtből áll. A kromoszómák DNS-ének biológiailag is létező két szála (DNS kettősspirál) mellé még legalább 10 párhuzamos szálat (5 pár) kell elképzelnünk ahhoz, hogy a DNS-aktiválás technikáját elsajátíthassuk. E virtuális szálak háromdimenziós fizikai valóságunk szellemi kiterjesztései, nem anyagiak, hanem lelki jellegűek, ezért tudatunkkal formálhatónak tételezhetjük fel azokat. Feltételezésünk szerint rendelkeznek azzal a képességgel, hogy akaratunkat közvetítsék a biológiai szálak felé. A "felső tudatból" érkező intuitív információk ezen keresztül fognak hatni a "belső isteni lenyomatunkra", a DNS-re, amelynek szunnyadó képességeit így életre kelthetjük. A rejtett és misztikus DNS-szálak magukban hordozzák egy egészségesebb test és emberi faj titkát. Aktiválva ezeket a szálakat olyan személlyé válhatunk, akinek természetes képessége, hogy ellenőrizze és befolyásolja saját testét és egészségét. A 10 rejtett szál, mely 5 párt alkot, felfogható egy sejthez rendelt kozmikus kapcsolatnak vagy univerzális életerőnek. Ezek az emberi genom szellemi kapcsolatai. Magukban hordozzák az emberi élet megjobbításának végtelen lehetőségeit. 

 

Valamiféle sejtközi nyelv segítségével kapcsolatot teremtenek a tudat és a test egésze között. Kvantumfizikusok, orvosok, pszichológusok és metafizikusok kísérletei és vizsgálatai alátámasztják, hogy a sejtközi nyelv valamilyen módon lehetővé teszi, hogy a sejtek közöljék egymással saját állapotuk információját. Az 5 virtuális szál a következőképpen jellemezhető.

 

1. Kommunikációs szál. Ez a kommunikáció kapcsolóközpontja. Innen indul minden információ sejttől sejthez. A sejttől a tudathoz irányuló kapcsolat alapesetben nincs kiépítve, csak speciális tréninggel hozható létre. Ez az oka annak, hogy az emberek nincsenek tisztában saját testük igényeivel, nem "hallják" saját sejtjeik panaszát. A tudatalatti azonban ilyenkor is kommunikál, csak az éber tudatunk ezt nem érzékeli. A kommunikációs szál mindenesetre lehetővé teszi, hogy a tudat és a test kölcsönösen információt cseréljen és a hangok által kölcsönhatásba kerüljenek egymással. Minden lény életútja a zavartalan kölcsönhatáson és kommunikáción múlik. A DNS hatásának kifejeződését megelőzi annak molekuláris szerkezeti átalakulása. Az utóbbit megelőzi az elektronok viselkedésének megváltozása, melyet már csak a rezgések előznek meg. Az élet vibrál és kommunikál, és ez teszi a szándékot ilyen központi jelentőségűvé a DNS-szekvencia és a kommunikáció szempontjából.

 

2. Tökéletesítő szál. Az egészségünkért, a tökéletes sejtmásolásért, a gyógyulásért és az anyagi test lehetőségeinek kiterjesztéséért folytatott küzdelem soha nem ér véget. Ez a szál semlegesíti a DNS-ben és az immunrendszerben felfedezett nem megfelelő szakaszokat és folyamatokat. Felfogja és megérti a gyógyító utasításokat és helyreállítja az egyensúlyt. A tökéletesítő szál képes fenntartani a DNS-ünk ideális állapotát. Az ideális állapot jóltápláltságot, testi-lelki higiénét jelent, vagyis az élet lüktetését.

 

3. Érzelmi szál. A sejtek önazonosításáért felelős szál. Szabályozza a sejt összeszedettségét, állapotainak érvényre juttatását, melynek eredménye a "boldog sejt". Az érzelmi szálon keresztül felszabadítjuk a szeretet, igazság és hit energiáit. Ez a szál közvetíti a sejtekhez pszichológiai és érzelmi parancsainkat, ezáltal megszabadulhatunk életünk tudott vagy tudatlan traumáitól, és így magasabb rendű energia szabadul fel.

 

4. Kreatív szál. Ezen a szálon keresztül hatnak életünk kulturális tényezői, azaz kifelé irányuló kreativitásunk, és kapcsolódik intuíciója tudatos cselekedeteinkhez, illetve jutnak el hozzánk a "felső tudat" sugallatai.

 

5. A halhatatlanság szála. Ez a szál köldökzsinórként köti össze lelkünket és fizikai valónkat. Örök és végtelen, mely átnyúlva téren és időn, folyamatossá teszi létezésünket az örökkévalóságban, és vezérfonalként biztosítja visszatérésünket a forráshoz. A párhuzamosan futó szálakat képzeljük el arany- és ezüstfonalként, amelyből az arany tőlünk felfelé, az ezüst pedig felénk hozza az univerzum rezgési energiáit. Minden élő halhatatlanságszál együttrezgése adja azt a dallamot, melyet a teremtés harmóniájának nevezünk, és ami megingathatatlan és folyton kiegyenlítődő egyensúlyban tartja a világmindenséget. E dallamokon át valósíthatjuk meg önnön teljességünket, és folyamatosan ráállíthatjuk magunkat a magasabb én és a forrás kapcsolatára.

Dr. Deák Krisztina
XIV. évfolyam 10. szám

Címkék: DNS, megújulás

Aktuális lapszámunk:
2020. október

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.