Új a terápiában

Fordított beszéd

A tudatalatti kapuja

A fordított beszéd egy egyelőre vitatott kommunikációs jelenség. Nyelvünkben rejtett üzenetek vannak, amelyeket visszafelé történő lejátszással dekódolhatunk. Ezek az üzenetek pszichénk különböző szintjét szólítják meg. A fordított beszéd az élet számos területén jelenthet segítséget, és a hazugságok felderítésére is alkalmas. Különösen érdekes példa az Apollo 11 legénysége és a NASA földi irányító központja között zajló beszélgetés, a Holdra szállás alkalmával.


 

A fordított beszéd (Reverse Speech) módszerét az ausztrál David Oates fedezte fel és fejlesztette ki. Bármely hétköznapi társalgás rejtett üzeneteket tartalmaz, amelyeket akkor tudunk dekódolni, ha a beszédről készült felvételt fordítva játsszuk le. Az ilyen fordítva lejátszott felvételek pszichénk legkülönbözőbb szintjein keletkeznek, és a hétköznapi beszédben képekként, metaforákként és archetípusokként jelennek meg. Az első szinten a fordított üzenetek megmutatják, hogy tudatos kijelentéseink (normális beszédünk) mennyiben tükrözik lelkivilágunk állapotát. A két beszédmód összehasonlításával felderíthetők a hazugságok vagy az elhallgatott dolgok. Mélyebb szinten a tudatalatti gyakran betegségekre, viselkedésmintákra, nem tudatosult gondolatokra vagy hiedelmekre rezonál, és ehhez képi nyelvet, archetípusokat használ, vagyis bizonyos viselkedési és gondolkodási minták személytől függetlenül azonos képek formájához kötődnek. A fordított beszéd segítségével megállapíthatjuk a testi panaszok valódi okát, azt, hogy mit kell tennünk bizonyos változások beindításához. A legmélyebb szinten meghallhatjuk valódi, legbensőbb lényünk, a lelkünk szavát. A fordított beszéd világosan megkülönbözteti a szellemet a lélektől. A szellem, úgy tűnik, gyakran egyes szám első személyben beszél, míg a lélek mindig egyes szám harmadik személyben jelentkezik.

 

A fordított beszéd valóban a tudatalatti sokféle rétegének a kapuja! A fordított beszéd nagyon meggyőző példáját fedezték fel az USA-ban: Egy asszony a televízióban információt kért fiatal lányának gyilkosáról. A hölgy – természetesen angolul – a következőket mondta: „Nem tudom elhinni, hogy ismerünk egy olyan személyt, aki ennyire brutális.” Amikor a mondatot visszafelé lejátszották, világosan hallhattuk a következő mondatot: „Én vagyok ez a személy!”

 

Egészségügyi problémák felkutatásában az eljárás filozófiája, hogy a tudatalatti tisztában van a kifejlődőben lévő problémákkal, méghozzá azelőtt, hogy ezeket a modern orvostudomány módszerével azonosítani lehetne. A pszichológusok a fordított beszéd módszerét a nehéz lelki problémák, válságok megoldásához, illetve a problémás viselkedésminták azonosítására is használják. A fordított beszéd a csecsemők igényeinek felismerésére is alkalmas, rövid mondatok fordított formában már hét hónapos korban megfigyelhetők.

 

Az üzletemberek között zajló felvett beszélgetések fordítva történő lejátszása segíthet például személyzeti ügyekben a helyes döntések meghozatalában. A cégek ugyanezt a rendszert alkalmazzák fontos üzleti, stratégiai döntések meghozatalában.

 

Az USA-ban, Oregon államban a fordított beszédet a rendőrség a bizonyítékok megtalálásához alkalmazza, a biztosítási nyomozók pedig a biztosítási csalások felderítésében fordulnak a módszerhez.

 

Fordított beszéd és személyiségfejlődés

Legmélyebb szinten a fordított beszéd lehetővé teszi, hogy konfrontálódjunk a meghaladott hittételekkel vagy a káros viselkedésmintákkal. Ezen kívül tartós benső változásokat is megindíthatunk, valamint összhangba kerülhetünk legbensőbb lényünkkel és lelkünkkel.

 

Az igazság és a hazugság kódja a DNS-ben?

Elképzelhető, hogy a 21. század tudománya a „fordított beszéd” jelenségének szilárd bázist adhat. Két fontos tényt kell alaposan megvizsgálni:

 

A DNS genetikai információinak grammatikai, nyelvtani struktúrája van, amely nagyon hasonlít az emberi nyelvekre.

 

Armstrong és Aldrin tényleg jártak a Holdon? Az Apollo 11 és a NASA földi irányító központja között zajló felvételek fordított lejátszásában olyan kijelentések hallhatók, amelyek alapján ezt sokan kétségbe vonják

 

A DNS genetikai információja fraktális struktúrájú.

 

Ha tehát nyelvünk fraktális szerkezetű, akkor világos, hogy nem csak klasszikus módon előrehaladva olvasható vagy hallgatható, hanem visszafelé is. Sőt: ha egyes szövegeket megpróbálunk felülről lefelé vagy visszafelé elemezni, elképesztő lehetőségek tárulnak fel előttünk. Olyan pluszinformációkra bukkanhatunk, amelyek a hagyományosan, lineárisan olvasandó vagy hallgatható szövegben egyáltalán nincsenek jelen.

 

Egy idősödő hölgy hat hónappal párja halála után nagyon magányosnak érezte magát, álmatlanság és állandó félelmek gyötörték, melyhez fizikai panaszok is társultak. Kedvetlenné és motiválatlanná vált. Nem volt energiája sem arra, hogy a háztartást ellássa, sem arra, hogy szociális kapcsolatait ápolja. És elképzelni sem tudta, hogyan tovább. Az első felvételen ezt mondta: „Leginkább úgy érzem, hogy megőrültem. Nem tudok koncentrálni. Nem tudom, mihez kezdjek, nem ismerek saját magamra.” Tudatalattija a következőt üzente a fordított beszéd nyelvén (fiók – keresd meg). Ez kihasználatlan tehetségre utal, amely egy fiókban nyugszik, arra várva, hogy felfedezzék és használják. Ezután érzéseiről beszélt, és tudatalattija ismét üzent neki: A saját kert a lélek. Ez az üzenet azt jelenti, hogy lelke legmélyén, a csendben megtalálja a harmóniát és a békét.

 

A második terápiás foglalkozáson elmondta, az a vágya, hogy gyermekekkel foglalkozzon. Tudatalattija ezt a felfedezést is visszaigazolta: Gyermekeket akar. Ugyanezen beszélgetés még egy utalást tartalmazott: Gyógyíts gyermekeket. Az ülés végén normális beszédben a következőket mondta: „Szeretem a gyerekeket, és érzem, hogy a velük való foglalkozás nem csak megbékélést, hanem életemnek értelmet is ad.” És tudatalattija pontosan ezt tudatta a korábbiakban, csak fordított beszédben, kódolva.

 

Ugyanezen ülés során tudatalattija azt is jelezte, hol akadt el: Itt van egy mocsár. Arra utasított a tudatalatti, hogy keressük Évát a mocsárban és mosdassuk meg: Mosdasd meg Évát. A fordított beszéd rendszerében Éva az erős, emocionálisan stabil női része énünknek. Ugyanakkor a tudatalatti arra is felszólította a pácienst, hogy lássa a közeli nőstényoroszlánt. A nőstényoroszlán az erős, dinamikus és szeretetteli aspektust szimbolizálja.

 

A metaforák és archetípusok világa

A fordított beszéd az analízis mellett sajátos és igen hatásos technikákat tartalmaz a megrögzött viselkedésminták megváltoztatására: az ún. metavándorlást. A metavándorlás vezetett meditatív képi utazás a tudatalatti világában. Mindez olyan metaforák segítségével történik, amelyekkel az analízisben találkozunk. Azzal, hogy ezeket a metaforákat megváltoztatjuk, változnak viselkedési és gondolati mintáink is. A fordított beszéd így képes lelki blokkokat, ellenállásokat, káros viselkedésmintákat megszüntetni, és segít megtalálni saját valódi önmagunkat. 

 

 

Ellentmondások az Apolló Holdra szállásával kapcsolatban

A NASA a mai napig azt álltja, hogy 1969 és 1972 között tizenkét asztronauta lépett a Hold felszínére, majd tért vissza a Földre. Az emberek többsége ezt el is hiszi. Vannak azonban olyanok, akik kétségbe vonják a Holdra szállásról készült felvételek valódiságát.

 

Neil Armstrong híres szavai: „That’s one small step for a man, one giant leap for mankind.” (Ez egy kis lépés egy embernek, de óriási ugrás az emberiségnek.) A fordítva lejátszott angol szövegben jól érthetően a következő angol mondatot lehetett hallani: „Man will space­walk.” (Az ember az űrben fog járni.) Ezt a legtöbben úgy értelmezik, hogy Armstrong mondata inkább a jövőre vonatkozhatott, amiből az következik, hogy valójában akkor nem járt a Holdon!

 

Forrás: Matrix/50.

- tommy -
XVI. évfolyam 3. szám

Címkék: fordított beszéd, kommunikáció, psziché, tudatalatti

Aktuális lapszámunk:
2020. augusztus

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.