Új a terápiában

Gondolatok a földsugárzásról

Lépésről lépésre közelebb a tényekhez

Több évtizedes gyakorlatom van a földsugárzás radiesztéziás érzékelésével kapcsolatban. Részt vettem a természetgyógyászati törvény bioenergetikai, radiesztéziai tételeinek jogszabályi előkészítésében. Az itt következő gondolatokat ezért egyes szám első személyben, de a Geo Bio Magnetic Bt. igazgatójával, Gyűrűsi Józseffel egyeztetve fogalmaztam meg.  


Minél „képzettebb” a radiesztéta, annál több ismeretet ad meg a lakásfelmérési alaprajzokban

 

Egy-egy lakásfelmérés után mindig bennem volt a kérdés: Jól mértem-e? Tényleg rossz helyen volt az ágy? Igaz, a páciensek többé-kevésbé jobban lettek, de talán az is benne volt, hogy a megszokott ingerhatás helyett egy újabb hatás érte őket, s erre a szervezet felfokozottan válaszolt, s az öngyógyító programok is működtek.

 

Heisenberg Nobel-díjas kutató kijelentette, hogy ha húsz percig megszűnne a Földön az elektromos és elektromágneses tér, az élet elpusztulna. Számtalan Földhöz kötött, kozmikus és a kettő közt lévő már ismert és még nem ismert elektromos és elektromágneses rendszer létezik. A Földhöz kötöttek: magmasugárzás, alfa-, béta-, gamma-formációban, radioaktív hatással, Schumann-hullám, ami 7,83 Hz, a Föld alaprezonanciája, az É–D-i polaritás, amelyik időről időre megfordul, s helye most sem stabil, hanem szép lassan vándorol.

 

A kristálysugárzások piezzoelektromos hatása, a mágnesesség hatására különféle alakzatokba rendeződött formációk, Krisztus-háló, Hartmann-háló, Ley-rendszer, Szent György-rendszer, Nap-vér vonal, s ki tudná felsorolni a különféle ilyen-amolyan rendszereket, amelyek mind a NAGY EGYSÉG részei, különállóan helytelen hatásukról bármit is mondani.

 

A hiba ott van, hogy egy-egy szuggesztív hatású radiesztéta vélelmez vagy valóban megérez egy újabb rendszert, s a többiek rácsodálkoznak, lám X. Y. már ott tart, hogy ezt vagy azt az eddig ismeretlen sugárzást is érzi, nosza érezzük meg mi is, s onnantól kezdve ez a sugár is felkerül a közellenségek közé.

 

S akkor még nem beszéltünk a Föld és ég közötti 300 ezer volt feszültségkülönbségről s a különféle kozmikus sugárzásokról. Néhányat említek ezek közül is a teljesség igénye nélkül: kozmikus alap-, illetve háttérsugárzás, a Nap melegítő és vitalizáló sugárzásai, UV-sugárzások, a Naprendszer bolygóinak, égitesteinek sugárzásai. A Naprendszeren belüli és kívüli sugárzások hatása, spirálgalaxisok, Androméda-köd sugárhatásai, az ősrobbanás pillanatában lévő elemi sugárhatások emléknyoma, majd az anyag és antianyag megjelenésének emléknyoma, az univerzumban meglévő folyamatos lebontási és felépítési folyamatok állandóan változó hatásai. Az univerzumot kitöltő sötét anyag és energia ismeretlen hatása, s mindezek cirkadián ritmusa, amiről szinte semmit sem tudunk.

 

Tisztázandó az is, mit értünk negatív és pozitív sugárzásnak, mert ezen a téren is igen sok a szakmai bizonytalanság, pedig igen egyszerű a magyarázat. Pozitívak azok a sugárzások, melyek a szervezet energetikai háztartására jó hatásúak, azaz elősegítik az A. T. P. szintézist, javítják a szervezet homeosztázisát.

 

Negatívak azok a sugárzások, amelyek inkább A. T. P.-hiányt eredményeznek, azaz hatásukat a szervezet többlet A. T. P. felhasználással kompenzálja, s a belső miliő rendezetlenségét segítik elő.

 

Tisztázandó az is, hogy mit értünk energia alatt, mert ez is állandóan vitatott kérdés.

 

Az energia nem más, mint munkavégző képesség. Egysége a joule. Az A. T. P.-lépcsőzetes lebomlása alapján is energia szabadul fel, amit a szervezet a tudomány mai állása szerint mintegy 1000-1500-féleképpen használ fel.

 

Nyilván minden kedves olvasót ütött már meg áram, s kapta el a kezét önkéntelenül.

 

Lényegileg ugyanez történik a radiesztéziás érzékelés alatt is. A szervezet sejtszintű kommunikációs rendszere igen finom elektromágneses, elektromos rendszerekkel kommunikál egymással. Ha megváltozott tudatállapotban bármire hangolódunk, s az a jelenség fizikális kapcsolatba kerül velünk, a két rendszer találkozása eredményezi az izommozgást, ami az eszközökben válik láthatóvá. A baj ott van, hogy képesek vagyunk a gondolat erejével bármit imaginálni, s ezt mint valós jelenséget verifikálunk. A radiesztéta lehet fáradt, ideges, feszült, s ahányan vannak, mindnek más a pillanatnyi tudatszintje, s ez eredményezi azt, amit a média számtalanszor kigúnyolt, ahányan mértek, érzékeltek, mind mást mért.

 

Elfelejtődött az is, hogy NINCS KÁROS FÖLDSUGÁRZÁS, mert egy jelenség önmagában sem hasznos, sem káros. A hatás mindig a jelenség és az ember kapcsolati viszonyából derül ki. Ahogy épeszű ember nem megy az örvénybe, nem fekszik órákig a tűző napon vagy nem fekszik ki a hóra, jégre, így jó, ha meggyőződik arról, hogy a hálóhelye adott időszakban energetikailag inkább jobbító vagy inkább rontó hatású.

 

A tartós nem kívánatos jelenségek hatása is igen sokféle, de ezek összeadódnak. Megváltoztatják a sejten belüli és a sejten kívüli víz struktúráját, s ennek hatására megzavarodik az egész szervezet belső informatikai rendszere. Ennek egyenes következménye, hogy sem az alapreguláció, sem a patológiás korrekció nem valósul meg. Kialakulhatnak mind a heveny fertőzések lehetőségei, de a krónikus degeneratív betegségek is megjelenhetnek, a genetikai kód függvényeként.

 

Tudományos mérések igazolják, hogy a Föld természetes mágneses ereje az elmúlt évezredekben jelentősen csökkent, ugyanakkor az elmúlt évtizedekben s napjainkban is egyre erőteljesebben hat ránk az elektroszmog. Nem vitás, hogy minden olyan elektromos készülék, amely áram alatt van, függetlenül attól, hogy működik vagy nem, szabad elektronokat bocsát ki, s ezek azonnal mágneses teret gerjesztenek, s ezek egészségre gyakorolt káros hatása egyértelműen bizonyított. Külön kiemelem a mobiltelefonokat, amelyeket a halántéklebeny magasságában tartunk a fülünkhöz. A halántéklebeny mögött van a 7,83 Hz felvételére hangolt hyppocampus. Döntse el ki-ki maga, hogy a mobiltelefon és az agyunk közti kapcsolat káros vagy közömbös.

 

Minél „képzettebb” a radiesztéta, annál több ismeretet ad meg a lakásfelmérési alaprajzokban. Egy-egy elkészült lakásfelmérési rajz nem sokban különbözik egy Burda-szabásmintától. Ember legyen a talpán, aki eligazodik a különféle színű és formájú mintázatokból és a hozzáadott „szakszerű” magyarázattól. Ezek a „szakszerű rajzok” csak arra jók, hogy az ott lakókban rémületet keltsenek, s az amúgy is beteg emberek tudattalanjában, de a felszínes tudatban is megjelenik: lám milyen rossz a lakásom, nem csoda, hogy beteg vagyok, pénzem ugyan nincs újat venni, de valahogy majd csak elleszünk benne, élünk, ameddig élünk.

 

Az EU-szabványos szonárdetektoros számítógépes műszercsoport több funkcióval rendelkezik. Első, hogy automatikusan megállapítja adott területen az éppen jellemző alapsugárzást, s ezt nanoteslában rögzíti, majd a képernyőre kivetíti. Ezután kézi vezérléssel, rácsminta segítségével megtörténik a kérdéses terület energetikai állapotfelvétele, s a mért paraméterekből kiderül, hogy a vizsgált terület a geomágnesesség, mely tartományához tartozik, s továbbá, hogy az adott terület homogén vagy heterogén. Minél heterogénebb pl. egy munkahelyen a szék vagy a hálószobában az ágy területe, annál nagyobb a betegségek kialakulásának vagy a gyógyulás késlekedésének valószínűsége.

 

Lehetőség van műszeres méréssel egy személy vagy egy adott tér elektroszmog-terheltségének objektív detektálására is. Mindezek a számítógépen diagram formájában, térben forgatva is megjeleníthetőek. S ami a legfontosabb: az anomáliák kiküszöbölésére, legyen az geopátia vagy szmog, megvan a bevizsgált elhárítási rendszer is, s ezeknek a működését szintén a számítógéppel meg lehet jeleníteni, összehasonlítva az eredeti állapottal.

 

Így jutottunk el hosszú évek kétségei után a ma már biztonsággal, objektíven detektáló rendszerig, s a fejlődés nem áll meg, a rendszer továbbfejlesztésén bioenergetikus, természetgyógyász, fizikus, orvos biofizikus közösen dolgozik.

Béky László
XIII. évfolyam 3. szám

Címkék: földsugárzás

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.