Új a terápiában

Hanganalízis

Fedezzük fel belső erőinket!

Az emberi hang több, mint a megértés eszköze. Egyben a lélek tükre is. Sokat elárul a  személyiségünkről, a hangulatunkról és arról, hogyan érezzük magunkat. Hanganalízissel még többet megtudhatunk önmagunkról: rejtett adottságainkról, gyengeségeinkről és blokádjainkról.


Minden ember hangja egyéni, és hangzó kisugárzása is – egy ősi indiai tanítás szerint ez az alaphangunk. Ha ismerjük és használjuk, autentikusan ki tudjuk fejezni magunkat

 

A rezgéseket hallani lehet. Ha ráütünk egy darab fára, üvegre vagy egy fedőre, rezgésbe hozzuk ezeket a tárgyakat és halljuk a hangjukat. Minden anyagnak megvan a maga jellegzetes hangja, és hasonlóképpen minden embernél is megfigyelhető egy bizonyos, jellegzetes hangzás, amelyet alaphangnak nevezhetünk. Ez ugyan füllel nem hallható, viszont mindenki számára érzékelhető, és a legjellegzetesebben az illető beszédhangjában mutatkozik meg. Ez az alaphang lehet harmonikus vagy diszharmóniával terhelt.

 

Ha a zenét és a hangokat összehangoltan hagyjuk hatni a saját alaphangra, akkor megnyugtató, egyensúlyteremtő hatás áll elő. Ezt bizonyítja be a hanganalízis és a hangzásterápia. Ennek keretében a páciensek hangját számítógéppel rögzítik. Mindegy, mint mondanak, a lényeg, hogy a hangjuk laza legyen: előtte nincs evés, kocogás, éneklés vagy beszéd, csak testi és szellemi nyugalom. Amennyiben ezek az előfeltételek teljesülnek, a számítógép programja elvégzi az analízist.

 

A hangfelvétel eredményét oszlopdiagramon ábrázolják. Kiegyensúlyozott embernél az oszlopok harmonikus háromszöget alkotnak. A leghosszabb, középső oszlop többnyire az alaphang, amelyet mellékhangok vesznek körül. Ennek megfelelően a testre, a szellemre és a lélekre is az alaphanghoz hangolt és azzal harmonizáló hangzás hat kiegyensúlyozólag.

 

A hanganalízis eredménye egy oszlopdiagram. A középen lévő magas oszlop az individuális alaphang

 

Miután a hanganalízis meghatározta az illető alaphangját, két megoldás létezik. Az egyik, hogy az alaphang segítségével relaxált állapotba kerüljünk, a másik, hogy a hanganalízis alapján többet tudjunk meg saját magunkról és a bennünk rejlő lehetőségekről.

 

 

Lazítás az alaphanggal

Ha elégedetlenek vagy dühösek vagyunk, úgy érezhetjük, mintha „elhangolódtunk” volna. Testünk milliónyi sejtje mind rezgésben van, egyfajta óriási zenekar. És ugyanaz áll rá, mint a zenekarra: egyetlen hangszer sem hangolódhat el benne, különben tönkremegy a hangzás.

 

Ebben a helyzetben egy zenész felhangolja a hangszerét. Az emberi sejtek összehangoltsága akkor áll újra vissza, ha behangoljuk őket az alaphangra, mondják a hanganalitikusok. Ez pedig könnyen és megbízhatóan megoldható a saját hangunk segítségével. Ehhez nem éneklésre van szükségünk, hanem inkább nyugodt hangzásra, olyasmire, mint a tibeti szerzetesek zümmögése. A megfelelő hangon végzett alaphang gyakorlatok segítségével helyreállítható a sejtek harmonikus alaprezgése, az eredmény pedig: kiegyensúlyozottság, vitalitás és elégedettség.

 

  

 Létezik olyan hangzás és zene, amelyet hozzáhangolnak az alaphangokhoz. Ezzel harmonizálhatók a sejtrezgések. Ebből a kicsik is sokat nyerhetnek

 


Fedezzük fel szunnyadó képességeinket!

Nagyon gyakran előfordul, hogy nem vagyunk tisztában valódi erősségeinkkel és adottságainkkal. Nem csoda, hiszen az iskolában vagy a munkahelyen általában csak bizonyos képességeinket használjuk, egyoldalúan ezek állnak az előtérben. Hogy valaki például kreatív-e vagy sem, esetleg jól bánik az emberekkel, ilyenkor nem játszik szerepet.

 

A hanganalízis nemcsak felszínre hozza az ilyen adottságokat, hanem azt is megmutatja, használjuk-e őket vagy sem. A szunnyadó adottságok is  felbukkannak. A hanganalízis segíthet a pályaválasztásban is, hiszen aki rendkívül jól kommunikál, az jobban érzi majd magát egy-call centerben vagy egy tévécsatornánál, mint valamilyen magányos munkahelyen. Aki pedig pontosan ügyel a részletekre, annak sokkal inkább egy bankban van a helye, és nem mondjuk egy óvodában. Minél többet tudunk önmagunkról, annál könnyebben és jobban boldogulunk majd a munkánkban.

 

 

Így aktivizálhatók az öngyógyító erők

A Nada Brahma hanganalízis felfogása szerint a betegség nem más, mint a test sejtjeinek zavara, amely az egyéni gyenge pontoktól függően jelenik meg az egyes testrészeken. Ebből a szempontból mindegy, hol jelentkezik a betegség, ugyanúgy lehet hatni rá: a  szervezet öngyógyító erejét az alaphang hangoztatásával lehet aktivizálni, mivel ez az egész testet újra  harmonikus alaprezgésbe hozza. Ez a módszer erősíti az immunműködést, és ezzel megfosztja a betegséget a táptalajától. Aki korábban erőtlennek és levertnek érezte magát, az újra lendületbe jön. Aki ideges volt és nyugtalan, az újra nyugalmat talál. A rezgéseket és változásaikat megfelelő műszerrel mérni lehet, és ezek azt mutatják, hogy kezdetben a harmonizálás csak 3-6 órán át tart ki, rendszeres gyakorlással azonban 9-12 óráig is. A tartós és rendszeres rezgésharmonizálás azután oda vezet, hogy a hatás egész napra, sőt hosszabb időre is kitart.

 

A hanganalízis szunnyadó képességeket hozhat felszínre, és hasznosnak bizonyul a pályaválasztás során

 

A hangszemináriumokon részt vevők gyakran meglepő eredményeket tapasztalnak, ha rendszeresen  gyakorolnak: például kevésbé ingerlékenyek, jobban tűrik a kritikát, tetterőssé és motiválttá válnak, illetve megtanulnak állandó alkalmazkodás helyett nemet mondani.

 

 

Hogyan befolyásolják az agyműködést a binaurális ütemek?

A binaurális ütemek azt a fantasztikus jelenséget írják le, amelyet 1839-ben fedeztek fel: ha mindkét   fülünkkel két, enyhén eltérő frekvenciát hallunk, abból az agy egy új, pulzáló hangot állít elő, egy ütést. Feltételezések szerint ez a hang az agytörzsben keletkezik, a nucleus olivaris superiorban, ahol a térbeli hallás központja található.

 

A binaurális ütemet akkor is észleljük, ha a  küszöbhullám az emberi érzékelés küszöbe alatt található. A binaurális ütem azonban nemcsak a fülbe érkező hanghullámok eredménye. Ezzel a jelenséggel lehetséges egyben szelíd módon hatást gyakorolni az agyra. Ehhez tudnunk kell, hogy az agyban az információk továbbítása ugyanúgy történik, mint egy áramvezető kábelben. Az agy elektromos hullámait az EEG teszi láthatóvá, és lehetővé teszi azoknak a frekvenciáknak a mérését, amelyek az impulzusok alapjául szolgálnak. Alvás közben mások az agyhullámok, mint éber állapotban, ellazulás közben vagy akkor, ha erősen koncentrálunk.

 

A binaurális ütem először az agyban keletkezik. Ha a két fülünkkel enyhén eltérő frekvenciákat hallunk, az agyunk belőlük egy új, lüktető hangot állít elő

 

Agyunk szinte szünet nélkül bocsátja ki az agyhullám-frekvenciákat. Úgy is mondhatnánk: valamennyi agysejt összhangban rezeg, a frekvenciák azonban függetlenek a pillanatnyi tudatállapottól. Ha teljesen éberek vagyunk, akkor az agy rezgése többnyire 20-30 Hz közé esik. Az alvás álom nélküli szakaszában 0,1-3 Hz közöttiek a frekvenciák (delta-hullámok), álmodás közben 3-8 Hz (téta-hullámok), ellazult állapotban és röviddel az elalvás előtt 8-13 Hz közöttiek (alfa-hullámok). Az ellazultságnak ebben az állapotában a legnagyobb az agy emlékező- és tanulási képessége.

 

A szakértők szerint körülbelül 5 Hz-nél képes az agy a legjobban arra, hogy feloldja a régi mintákat. A Music for SelfHealing (öngyógyító zene) módszer mesterségesen vezeti el az agyat ezeknek a rezgéseknek a szintjére. Az eredmény egyfajta, az önhipnózishoz hasonlító állapot. A binaurális ütemek segítségével pontosan előidézhető az 5 Hz-es rezgés. Hatására az emberek jobban ellazulnak, kevésbé bántják őket a régi sérelmek, a gyerekkorban elszenvedett traumák.

 

Milyen foglalkozás illik hozzám?

A Nada Brahma hanganalízis szintén használható annak felderítésére, kiben milyen potenciál rejtőzik, és milyen hivatás igazán neki való. Hiszen mindenkinek megvan a maga erőssége: az egyik kreatív, a másik jól teremt kapcsolatokat, a harmadik nagyon megbízható, a negyediknek kiváló a logikai gondolkodása, az ötödik véghezviszi, amit kitalált.

 

A gyerekeket képzeletbeli utazásra viszik a hangtálak rezgései. A hangtálak főként azoknak a gyerekeknek tudnak segíteni, akiknek újra meg kell tanulniuk érezni és magabiztosnak lenni

 

A hanganalízis során megmutatkoznak a gyenge pontok is. A módszer segítségével tehát felmérhető, kinek milyen állás lenne az igazi. A szakértők szerint az analízis ebből a szempontból 95 százalékos megbízhatósággal dolgozik.

 

 

A hangtálak és a gong hozzásegítenek a nagyobb önbizalomhoz

Az emberi szervezet bizonyos frekvenciáinak erősítését hangtálakkal vagy gonggal is előidézhetjük. Ahogyan mondani szokás, mindenki magában hordja a saját problémájának a megoldását, ezek a módszerek csupán hozzásegítik őket ahhoz, hogy a megoldást meg is találják.

 

A hangtálterápia oldja a belső feszültségeket és blokádokat. A mély hangú tálakat a hasüregben található problémák ellen használják, hogy földeljék a testet és szabaddá tegyék a fejet. A világosabb hangszínű tálak elsősorban a magasabban fekvő testterületekhez szólnak, és a szívenergiát gerjesztik.

 

A bizonytalan gyerekeknek a hangtálak azt az érzést közvetítik, hogy minden rendben van velük úgy, ahogy vannak. A nyugtalan gyerekek megtanulhatják megérezni a hangot és vele együtt a saját érzéseiket. A kisebbeket és nagyobbakat fantáziautazásra viszik a hangok. Minden egyes érzéshez, minden egyes belső részhez hozzárendelhető egy-egy tál. Szólhatnak hangosabban vagy halkabban, átállíthatók és új értékeket fejezhetnek ki. Ezek a változások lehetővé teszik például azt, hogy valaki játékosan váltson át az áldozat szerepéből az aktívba, és felépítse az önbizalmát.

 

A hangtálakkal végzett masszázzsal feloldhatók a belső blokádok és aktivizálhatók az öngyógyító erők

 

A saját hang is terápiás eszköz lehet, méghozzá egy gonggal együtt alkalmazva. A beszéd- vagy írásproblémákkal küszködő gyerekek megtanulhatnak kommunikálni a gonggal. Ha belemondunk egy hangot a gongba, akkor az visszaveri, mint a visszhangot. Ez csodálatos élmény, jól fejleszti az egyéni képességeket. A kezdetben félénk hang egyre erősebb és magabiztosabb lesz, a gyerekek pedig megtapasztalják a saját erejüket.

 

Hogyan változhat a hang?

Életkor: Életünk folyamán változik a hangunk. A legfeltűnőbb példa erre a mutálás időszaka a fiúknál. Ugyanakkor a pubertás során a lányok hangja is megváltozik, csak lassabban. Idősebb korban csökken a szövetek rugalmassága, és a gégefő porcrésze kezd elmeszesedni. Ez az oka annak, hogy az idősek hangja vékonnyá vagy elcsuklóvá válik, élesen vagy tompán szólhat. A hangterjedelem is csökken idővel.

 

Hormonok: Sok nőnél a menstruáció időszakában, a terhesség alatt vagy a változás korában kissé megvastagodnak a hangszálak, ezért a hangjuk mélyebbé vagy rekedtebbé válik. Hangváltozásokat idézhet elő a hormonális fogamzásgátló tabletta szedése is.

 

Sok beszéd: Aki folyamatosan túlterheli a hangját, az bereked. Ha ezek után mégis tovább beszél, a túlterhelés miatt gégegyulladást vagy egyéb elváltozást  tapasztalhat.

 

A saját alaphangunk éneklésével vagy dúdolásával is újra harmonizálhatjuk
a sejtjeinket

 

Hangulat: Hangunk változásai árulkodnak az aktuális hangulatunkról. Nyomás alatt állunk, erősnek érezzük magunkat, vagy a legszívesebben elbújnánk a világ elől? Az erőtlen hang depressziósnak tűnik, a gége nem mozog, és a hangnak nincs magassága vagy mélysége.

 

Betegségek: Megfázás idején berekedünk vagy akár teljesen el is megy a hangunk. Az állandó nazális hang lehet orr- vagy homloküreg-gyulladás következménye.

 

 

Bevezetés az OM-hoz

Sokak számára ismerős az OM hangoztatása jóga vagy meditációs kurzusokról. Az OM pozitív hatást gyakorol az egész testre, mivel ellazítja a rekeszizmot, feloldja a blokádokat és frissé teszi a szellemet. Az OM hang egyébként három, egymás után hangzó betűből áll: A, U, M.

 

Az úgynevezett OM-éneklés, a zengő hang hangoztatása nyugalmat ad és új  energiához juttat

 

Az A hang megszólaltatásához szélesre nyitjuk a szánkat, mint ásítás közben, és a levegő keresztüláramlik a gégénken. Kilégzésnél a nyelv nem ér hozzá a szájpadláshoz. Ha lassan bezárjuk a szánkat és csücsörítünk, akkor az A-ból AU lesz, majd U. A hang végiggördül az egész szájon. Az U erőteljes, mélyről jön, egészen a hasból.  Az M-hez bezárjuk a szánkat. A zümmögés finom vibrálást küld végig az egész testünkön, főleg ha jó sokáig hangoztatjuk.

 

Nada Brahma: a hanganalízis eredete

A hanganalízis és a belőle kifejlesztett gyakorlatok az évezredes múltra visszatekintő indiai Nada Brahma tanításán alapulnak - ez a hangról és a zenéről, illetve ezeknek az emberre gyakorolt hatásáról szóló tanítás. A két szanszkrit szó jelentése: nada = hang, brahma = isten. Nada Brahma tehát annyit jelent, isteni vagy univerzális hangzás. A híres indiai természettudós és zenész, Vernu Mukunda tíz évvel ezelőtt hunyt el. A tudós a Nada Brahma tanulmányozásának szentelne az életét, és kifejlesztette a Nada Brahma hanganalízist.

-emel-
XVII. évfolyam 3. szám

Címkék: hang, hanganalízis, hangtál, öngyógyítás, psziché

Aktuális lapszámunk:
2021. január

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.