Új a terápiában

Kvantummedicina a gyakorlatban 1.

Sejszintű állapotfelmérés

 


A Természetgyógyász Magazin 2004. júniusi és júliusi számában olvashattunk a biofizikai állapotfelmérés elméleti alapjairól, és megtudhattuk, hogy létezik egy mérési módszer, amelynek segítségével a szakképzett terapeuta képet nyerhet az emberi szervezet pillanatnyi állapotáról - sejtszinten. 

 

A hangsúly itt ezen a két szón nyugszik: „pillanatnyi állapot" és „sejtszintű".

 

A biofizika napjainkban, a méréstechnikával szoros együttműködésben már régen behatolt a molekuláris anyagi szerkezetbe. Mivel azonban a csak materiális szemléletű tudományosság a nyolcvanas évek közepe óta teljesen elavult (Stonier híres információs elmélete nyomán), ezért ma már nem számít annyira szentségtörésnek az, amit a természetgyógyászat évezredek óta hirdet: az ember a test - lélek - szellem szétválaszthatatlan egysége! Ennek a holisztikus szemléletnek a gyakorlatban alkalmazott bizonyítéka a L. I. F. E. System. Az angol „life" szó jelentése: élet, élő. Itt azonban a „Living Information Forms Energy" rövidítése, amelynek jelentése: az élő információ alakítja (formálja) az energiát. Ez a méréstechnikai rendszer hatalmas ugrás a diagnosztikában, korszakos áttörés az emberi életfolyamatok megismerésében.

 

 

Mire használható a biorezonanciás állapot felmérés?

A lábujjunktól a fejünk búbjáig megtudhatunk magunkról mindent, ráadásul sejt szinten, tehát a lehetőleg apróbb változásról is képet nyerhetünk. Alapvető informális félvezető eszköze egy mikrocsip. Ez kb. 7000 ún. biológiai lenyomatot (engramot) tartalmaz, amit egy speciális antenna segítségével elektromágneses jelként beviszünk az emberi szervezetbe. A jelekre adott válaszok is ugyanilyen természetűek, de elektromos potenciál különbséget is létrehoznak a szervezetben, ami a felhelyezett elektródák segítségével már mérhetők.

 

Az anyagcserét sem a hormonrendszer, sem a központi idegrendszer nem tudja közvetlenül szabályozni, hiszen az a sejtekben játszódik le. Egy emberi sejtben 1 másodperc alatt közel 7000 kémiai reakció zajlik le, amihez képest a két rendszer hihetetlenül lassú. Ezért itt a morfogenetikus információ (az élő szervezetek jellegzetes alaki és szerkezeti sajátságainak kifejlődése) a döntő. A sejtfolyamatok irányítását a DNS-ek és a sejtmembránok végzik a biofotonok segítségével. Születésekor minden ember magával hozza a családjára jellemző, összes öröklött bioinformációt. Mindenkinek olyan betegsége lesz, amilyen a belső informatikai (gondolatai) rendszere.

 

Amikor mérés során segédeszközként a morfogenetikus mezőt alkalmazzuk, akkor a méréstechnikában eddig elképzelhetetlenül kicsi hatást gyakorlunk a megfigyelt jelenségre és szervezetre. Tehát nemcsak arról nyerhető információ, hogy milyen makro elváltozások léteznek egy beteg ember fizikai testében, hanem a finom energiamezők (érzések és gondolatok) világába is betekintést nyerünk. Magyarul, mérhetővé válnak a betegségek kialakulásában szerepet játszó érzelmi és gondolati formák még a fizikai síkon történő megjelenése előtt! Azt tudjuk, hogy a gyógyulás úgy következik be, hogy belső katarzis során létre jön a szintézis, amely megindítja a változást. A jó diagnózishoz és terápiához tehát rövid, közép- és hosszú távú tervekre van szükség, és elsősorban a beteg együttműködésére!

 

Az állapotfelmérés megvalósítása

Az első lépés a páciens tájékoztatása a mérési elvről, az alkalmazott módszerről, az eredmény kiértékeléséről, a levonható következtetésről.

 

A második lépés az anamnézis (kórelőzmény) felvétele. A beteg személyi adatain kívül felvesszük a panaszát, is mert betegségeit, életvezetési és táplálkozási szokásait, örökletes tényezőit. Ezekből alakul ki az ún. „null hipotézis". Az alapos anamnézis hosszú időt vesz igénybe (akár egy órát is), de mindig megéri a fáradságot.

 

 

1. kép

 

A harmadik lépés a mérés. Az öt érzékelő elektróda (csuklók, bokák, fej) felhelyezése után az alkalmazott számítástechnikai eszköz processzorának gyorsaságától függően 5-8 perc alatt lezajlik a kb. 7000 adat bejuttatása a szervezetbe, illetve a válaszreakciók rögzítése (kb. 0,04-0,06 sec/adat). Ezeket a számítógép nagyság szerinti sorba rendezi. Három színnel jelzi a jó áttekinthetőség miatt. A piros színű a szervezet elutasító válaszát, a sötétzöld az adaptációs (elfogadó, normális), a világoszöld pedig az alulműködést jelző válaszát jelenti.

 

Amint az 1. képen látható, a jobb oldali felső sarokban a mérendő információk csoportokba sorolása található. Ilyenek pl. az allergének, az emésztőrendszer, a betegségek, a vitaminok, a hormon és a csontrendszer stb. Ha egy ilyen csoportra kattintunk, akkor részletesen is elmélyedhetünk a mért eredmények kiértékelésében.

 

A negyedik lépés, amikor a mérést végző terapeuta áttekinti a legfontosabb jellemzők lefutását és megállapítja, hogy azokban elég jellemzően fordulnak-e elő azok az értékek, amelyek az előzetes null hipotézisét alátámasztják. Amennyiben kétségei támadnak, rengeteg lehetősége van az újabb ellenőrző mérésekre. Ezek már nagyságrendekkel hosszabb ideig érik a szervezetet, és arra is felvilágosítást adnak, hogy milyen dinamikával tud alkalmazkodni hozzájuk.

 

Emiatt a visszamérések mini kezeléseknek is felfoghatók, mint ahogy lehetséges minden mérés alkalmával legalább akkora mértékű kezelést alkalmazni, ami a kezelt személy pillanatnyi energetikai kiegyensúlyozására alkalmas.

 

Ahogyan ez látható, a sok ezernyi adat bőséges felvilágosítást ad, de mindig maradhat a terapeutában kétely. Ilyenkor még több mint két tucatnyi segítő panelt alkalmazhat. Az egyik legfontosabb közöttük az ún. „Susceptibility index", vagy „érzékenységi index" (2. kép).

 

 

2. kép

 

Ilyenkor 32 olyan változóra mérhetjük meg a pácienst, amelyek döntő jelentőségűek a szervezet működése szempontjából. Egyszerűen leolvasható, hogy közülük melyek azok, amelyek kibillentek az egyensúlyi állapotból - hol szükséges a beavatkozás?

 

Nagyon nagy segítséget ad az ún. „Detox panel" alkalmazása is, hiszen, ahogyan az a 3. képen is látható, három fontos területről ad felvilágosítást. Az első csoportból megállapítható, hogy milyen nyomot hagytak a környezeti és ipari mérgek a vizsgált személy szervezetén. A másodikból megtudhatjuk, hogy milyen a patogén terheltsége, míg a harmadik felvilágosítást nyújt néhány alapvető élelmiszernek a rágyakorolt hatásáról és a személyes érzékenységéről.

 

A gyakorlatban természetesen ennél lényegesen több oldalról is megtörténik a vizsgálat, egészen addig, amíg a terapeutának bármilyen kételye van.

 

Az ötödik lépés a mérési eredmények értékelése. A terapeutának kellő felkészültséggel kell rendelkeznie mind a fizikai síkon megjelenő tünetekből levonható következtetésekkel (anatómiai, élettani és kórtani ismeretek), mind pedig a lelki és szellemi síkon meglévő összefüggésekkel (analógiás gondolkodás). A legfontosabb, hogy megtaláljuk a sokszor rendkívül komplex betegségrendszer kiváltó okát és felfűzzük arra a logikai láncra, amely a jelenlegi állapothoz törvényszerűen elvezet.

 

A biorezonanciás állapotfelmérés eredményeinek értékelése attól függ, hogy a kiértékelő személy milyen gondolkodásmódot alkalmaz. A legfontosabb az inspiráció, aminek segítségével „belelátunk" a másikba és megkeressük az ún. „kitörési pontokat", amiknek segítségével megtalálhatjuk a megoldást. Mindenki annak a vételére képes, aminek az alaprezonanciája benne is megtalálható. A leggyakrabban alkalmazott probléma megoldási változatok a következők:

 

1. analitikus megoldás (csak a múltbeli eredmények elemzésére jó, egyébként félrevezető lehet!),

2. intuitív (ötletszerű, a vizsgált személy lelkivilágába történő „beleélés"),

3. megkérdőjelező (új nézőpont keresése az értékeléshez),

4. ignoráló (bizonyos hatások, értékek figyelembevételének mellőzése).

 

Az oktatási rendszerek és tankönyvek feladata nem az, hogy megjelöljék, mi a jó és mi a rossz, hanem az, hogy megtanítsanak az inspiratív gondolkodásra, és megjelöljék, hogy hol van egy diagnoszta kompetencia határa! Keresni kell egy közös nyelvet, egy közös nevezőt, és ez a biofizika! Ennek segítségével megtalálható a kapcsolat a szellemi és a materiális világ között. Mérhetővé válnak olyan dolgok, aminek kapcsolódásáról csak a legérzékenyebb mérőműszer - az ember - tud számot adni. Meg kell tanulni elválasztani egymástól a lényegtelent és a fontosat! Adott esetben pl. az ignorálás alkalmazása sokkal eredményesebb lehet, mint pl. az analitikus magatartás.

 

A hatodik és egyben utolsó lépés a gyógyuláshoz vezető út megbeszélése a pácienssel.

 

 

3. kép

 

Az állapotfelmérés utáni javaslat lehet olyan, hogy az élet vezetéséből, táplálkozásból mit hagyjon el és mit pótoljon a páciens. Mindig egyszerre elveszünk és támogatunk, de a megvonás és a támogatás hatásának iránya megegyező. Ezt biorezonanciás (BRT) kezeléssel is meglehet oldani ugyanígy. Az alkalmazkodást (adaptációt) BRT alkalmazásával érjük el, más egyéb körülmények segítségével. Ilyen pl. a táplálkozás, életmódváltás, táplálékkiegészítők, mozgás, pszichés aktivitás felhasználása. Ha az adaptáció gátolt, akkor kompenzáció lép fel. Az adaptáció egyszeri energia befektetéssel jár, amely azután folyamatosan energiát termel, ellentétben a kompenzációval, amely viszont folyamatos energia befektetést igényel. Egy bizonyos idő után ez természetesen más testrészekre is hatást gyakorol, azok működését is befolyásolja. Így jönnek létre a primer, majd szekunder és tercier allergiák.

 

A betegség akut fázisában nagy energiára van szükség a kompenzációhoz. Mivel a szervezet nem képes huzamosabb ideig fenntartani ezt az állapotot (ilyen nagy energiát sokáig koncentrálni), ezért a betegség krónikussá válik. Amíg az adaptáció azonnali, addig a kompenzáció késleltetett reakció. A gyógyulás úgy lehetséges, hogy felkínálunk a szervezetnek különféle adaptációs lehetőségeket. Amelyikre pozitívan reagál, az lesz a normalizáló információ, amitől a betegség állapota megszűnik. Ez a „gyógyszer". Ez a biorezonanciás állapotfelmérés és kezelés alapja!

 

A BRT csak az adaptáció feltételeit teremti meg. A szervezet lehetősége a reagálás. Attól függően, hogy ez a számára mennyire vonzó, lesz belőle cselekvés.

 

A bioinformatika energetikailag nem változtat meg semmit. Hatása közvetett, mint pl. egy zeneszámé, amelynek hallgatása közben a rádió adási energiája nem változik, mégis a kedvenc zenénktől jó kedvre derülünk, akár táncra is perdülünk. Ez a ráhangolódás a motiváció.

 

Mi a biorezonanciás állapotfelmérés és az orvosi diagnosztika közötti különbség?

A biorezonanciás állapotfelmérés azt állapítja meg, hogy a méréskor éppen mire van szüksége az emberi szervezetnek a maga teljességében. Amennyiben ennek a rendkívül lényeges elemnek a birtokában vagyunk akkor már csak azt kell meghatározni, hogy milyen segítséget adjunk ahhoz, hogy az egyensúlyi állapotba minél rövidebb idő alatt visszatérhessen.

 

A nyugati orvoslás diagnosztikai gyakorlata azt vizsgálja, hogy az emberi szervezetben mérhető fizikai paraméterek mennyire különböznek az ún. „átlagértékektől". A szervezet reagálásával és a nem materiális összetevőkkel az orvosi diagnosztika nem foglalkozik.

Varga Sándor
XI. évfolyam 2. szám

Címkék: kvantummedicina

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.