Új a terápiában

Megalakult a Pécsi Tudomány-egyetem HKO Konfuciusz Intézete-
Egészségtudományi Kar

   

  A világon hetedikként Pécsett alakult meg az a Konfuciusz Intézet, amely a jelenlegi akadémikus orvoslást kiegészítve a kínai medicinában gyökerező terápiás eljárások oktatására, tudományos módszerekkel történő vizsgálatára és alkalmazására vállalkozik.  


  A dr. Betlehem József dékán vezette Egészségtudományi Kar évek óta foglalkozik azzal a gondolattal, hogy felvállalja azt a területet, melyet világszerte Komplementer Medicinának neveznek. Felismerve, hogy a nálunk alkalmazott medicina mellett léteznek másfajta eljárások, mellékhatásmentes terápiás megoldások, és eredményesen segíthetik az akadémikus medicina hatékonyságát a betegek érdekében.

   

  A pekingi kormány a kínai kultúra, a hagyományok és természetesen a nyelv népszerűsítését 2004 óta tartja kiemelt feladatának, a kínai filozófus és tanító Konfuciusz nevével fémjelzett program keretében. A világon eddig csaknem 420 Konfuciusz Intézetet hoztak létre azokon a helyi befogadó egyetemeken, ahol erre érdeklődés mutatkozott és megfeleltek azon szigorú szakmai követelményeknek, amelyeket a kínai kormány felállított.

   

  Pécsett már a 2000-es évek elején is voltak kezdeményezések, szándéknyilatkozatok kínai egyetemekkel, sőt 2003 óta több bilaterális egyetemi programmal, 6 közösen szervezett Sino‒Magyar Orvosi Konferenciával a Hebei United Universityvel, de az első, igazán kézzelfogható kapcsolat 2010 óta működik, főként a hagyományos kínai orvoslás és az egészségtudomány területén. Az együttműködést kölcsönös tanulmányutak, képzések és csereprogramok is jelzik a Nemzeti Kutatás és Technológiai Hivatal (NKTH) által kiirt bilaterális kínai‒magyar pályázat segítségével. A projekt koordinálását kezdettől fogva dr. Hegyi Gabriella professzorasszony végezte.

   

  Egyre többen felismerik, eljött az ideje, hogy az akadémikus orvoslás megszabaduljon azoktól a fenntartásoktól, előítéletektől, melyek a keleti medicinával kapcsolatban az elmúlt évtizedekben kialakultak. Két évtizeddel ezelőtt az MTA is zászlajára tűzte ennek a rendezését, de akkor igazán markáns lépés nem történt azon állásfoglalás ismételt (MTA 1998, 2003, 2008) kiadása mellett, miszerint a hagyományos kínai orvoslás tudományosan bizonyított, elfogadott, elismert 112 országban a világon, oktatása, kutatása egyetemi szinten ajánlott.

   

  A Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kara a meglévő, korábbi kínai kapcsolatokra alapozva, melyek a komplementer medicina részeként a hagyományos kínai orvosláson nyugszanak, intenzív tárgyalásokat kezdett a világ hetedik intézetének megalapítására. Ennek eredményeként alakult meg Pécsett a Hagyományos Kínai Orvoslás magyar Konfuciusz Intézete. A folyamat szerencsésen egybeesik a magyar‒kínai kapcsolatok kormányzati bővítési szándékával.

   

  Az erőfeszítések következtében Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter diplomáciai munkájának eredményeként, a Kínai Népköztársaság ormányának nevében az oktatási minisztérium háttérintézetének (Hanban) főigazgatója, dr. Xu Lin 2014. augusztus 29-én az intézetet alapító együttműködési megállapodást írt alá a Pécsi Tudományegyetem rektorával, prof. dr. Bódis Józseffel. Ezt követően került sor az együttműködés tartalmi pontosítására a kínai Hebei Tartomány Hebei United Egyetemével (Tangshan), akik partneregyetemként ugyancsak folyamatosan elkötelezettek voltak az intézet alapítása mellett.

   

  A WHO még 2001-ben adott ki stratégiai tervet arra vonatkozóan, hogy a komplementer medicinát vizsgálja meg, majd nemzetközileg szabályozza. A WHO-ajánlások lényege, hogy fokozni kell a komplementer medicina nemzeti egészségügyi rendszerbe való beilleszthetőségét. (Hazánkban a komplementer medicinát a 11/1997 Eü. min. rendelet és a 40/1997 Kormányrendelet szabályozza annak hangsúlyozásával, hogy a komplementer medicina a betegellátás része. A komplementer medicina az EÜ. törvény 104. paragrafusa alapján az egészségügyi tevékenységek közé sorolt tevékenység.)

   

  Amikor a hagyományos kínai gyógyászatra alapuló Konfuciusz Intézet hazai és kínai szakemberek segítségével megkezdi működését, akkor az iménti célok is fontos szerepet kapnak. Túllépve a tanfolyam jellegű képzéseken, az állami felsőoktatási rendszer részévé szeretnénk tenni, olyan oklevél kibocsátásával, amely részben a magyar, részben pedig az európai uniós jogszabályokhoz illeszkedik.

   

  Magyarországon az akupunktúra végzése szakorvosi végzettséghez és továbbképzéshez kötött, ezt a faladatot eddig az ETK látta el. Fontos, hogy meghúzzuk azt a határt, ameddig a tudományos bizonyítékok alapján ezek a kiegészítő terápiák alkalmazhatók. Elengedhetetlen, hogy az effajta tevékenység mögé egyetemi szintű tudományos hátteret helyezzünk, amely akár későbbi vizsgálatok megindítását is lehetővé teszi.

   

  Az intézet működését a kínai kormány közvetlenül finanszírozza, programhoz kötött szakembereket küld kétéves időtartamú megbízatásokkal. Évente készül majd az elkövetkezendő időszakra szóló programterv, s ennek alapján történik a finanszírozás, melyet az igazgatótanács felügyel. Ebben az igazgatótanácsban helyet kap a két egyetem rektora, továbbá a Hanban által kijelölt képviselő is.

   

  A Pécsi Tudományegyetem HKO Konfuciusz Intézet megnyitóünnepségének időpontja: 2015. március 27., Hotel Palatinus, Bartók Terme, kezdete 10.30, majd az ünnepség folytatódik a PTE ETK-n.


  XXI. évfolyam 0. szám

   Aktuális lapszámunk:
   2020. április

   A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.