Új a terápiában

Mindent elárul a vér

A vér fontos információkat tárol a szervezetben zajló folyamatokról. Több vérelemzési módszer kombinációjával mélyreható, alapos diagnózist lehet felállítani.


 

 A vö­rö­svér­tes­tek és fe­hér­vér­sej­tek (a ké­pen sár­gák) és vér­le­mez­kék (kék) a mikroszkóp alatt

 

A vér egészen különleges testnedv - ezt már Goethe is tudta. Mathias Schobel, a baden-badeni Cytomed GmbH orvosi laboratóriumának vezetője számára pedig a legfontosabb indikátor, amely egészségi állapotunkról pontos tájékoztatással szolgál. Schobel szerint egy egész könyvtár tárul fel a mikroszkóp látóterében, amikor friss vagy beszáradt vércseppeket vagy vérkeneteket vizsgál nem egy, hanem mindjárt tíz különböző módszerrel.

 

Ez a meglehetősen átfogó, egyszerre többféle vizsgálati módszert magába foglaló eljárás Európában egyedülálló. Segítségével egy óra alatt nagyon alaposan feltérképezhető az egész szervezet: felismerhetővé válnak az allergiák, gyulladások, ekcémák, immungyengeség, migrén, neurodermitisz, reumás fájdalmak, pikkelysömör, anyagcsere-betegségek, sőt akár a rák is. Ezek a vizsgálati eredmények ugyanakkor célzott, személyre szabott, konvencionális vagy természetgyógyászati kezelések alapjául szolgálnak. A legfontosabb terápiás eljárás, amit a Cytomed GmbH intézetében alkalmaznak, a saját vérrel, illetve a vérből izolált őssejtekkel végzett kezelések, amelyeket akupunktúrás pontokba vagy idegvégződések közelében a bőr alá fecskendeznek.

 

Új, dinamikus kép az emberi szervezetről

A vizsgálat során a mikroszkóphoz csatlakoztatott számítógép képernyőjén nyomon követhető, hogyan változik a vér optikai megjelenése, az adott vizsgálati módszertől függően. Egyszer kis, piros pöttyöket és szemcséket látunk, citromra emlékeztető buborékokat, vagy parányi szálak hálózatát a vörösvértesteken belül. Ezek a sejtlégzés állapotáról tájékoztatják a gyakorlott vizsgálót. Máskor fogaskerékre emlékeztető alakú vörösvértesteket láthatunk, amelyek peremén rövidebb, máskor hosszabb fogak, nyúlványok láthatók - ezek az anyagcsere-folyamatok veszélyes kisiklásaira utalnak, amelyek következménye akár rák is lehet.

 

A vörösvértesteken kívül sok más, érdekes képződmény látható a plazmában, amelyeket analizálni kell. Ezek a szálacskák, golyócskák a szakembert a test immunrendszerének állapotáról informálják. Érdekes, hogy még a beszáradt vércseppeket is ki lehet faggatni egészségünkről. Az a mód ugyanis, ahogy a vércsepp kiszárad - zárt hálózatot alkotva, vagy lyukak, esetlen vastag vonalak láthatók benne -, a testben felhalmozódott méreganyagokra utalnak, valamint felhalmozódott szabad gyökökre, gyulladásos folyamatokra, egyes esetekben pedig rákra.

 

A különféle vérelemzési módszerek feltalálói csupa hírességek az alternatív orvoslás terén: Aslan, Bradford, Von Brehmer, Burgenstein, Enderlein, Hauss, Linke, Pauling, Pischinger, Reckeweg, Warburg, Wrba - doktorok, professzorok, Nobel-díjasok, orvosok, biológusok, akik tudományos képzettségéhez kétség nem fér. Az általuk kidolgozott elméletek és módszerek a természetes gyógymódok tudományos alapjait képezik, bár a tudomány ezeket az elméleteket a mai napig kétkedve fogadja, illetve elutasítja.

 

 

Mat­hi­as Scho­bel a vér­kép ma­gya­rá­za­ta köz­ben

 

Az elutasítás és a kétkedés azzal magyarázható, hogy mindeme módszerek új szemszögből szemlélik az embert: egységben látják, egységes egészként tekintenek rá, nem osztják fel részekre, mint a konvencionális medicina. Az új modell szerint testünk egyetlen sejtjét sem szabad elkülönülten, környezetének figyelembevétele nélkül szemlélni, vizsgálni. Testünk minden egyes sejtje az ősóceánban úszik, amelyet a sejt közötti állományunkban a mai napig magunkban hordunk. Nem véletlen, hogy az emberi test tömegének kb. 75%-a vízből van.

 

„A sejt fogalma nem más, mint absztrakció. Biológiai szempontból ez a fogalom nem különíthető el a sejt miliőtől” - ismerte fel a 70-es években prof. Alfred Pischinger bécsi szövettanász és embriológus. Felfedezte a kötőszövet kiemelkedő jelentőségét, amely anyagok, energiák és információk univerzális közvetítőelemeként működik testünkben, függetlenül attól, hogy életfontosságú tápanyagokról, ásványi anyagokról, mikroelemekről vagy mérgekről, salakanyagokról, testnedvekről vagy az idegrendszerből érkező impulzusokról van-e szó. A kötőszövetet róla nevezték el Pischinger-féle alaprendszernek is, amelynek fő feladata a szervezet alapvető „beszabályozása”, s amely számos alternatív és kiegészítő gyógymód támadás pontja.

 

 

Több diagnózis egy rendszerben

Ezek a felismerések természetesen újfajta terápiás megközelítéseket eredményeztek. Schobel a következőképpen ír erről: „A hivatalos orvoslás a daganatot műtétileg, sejtmérgekkel vagy radioaktív sugarakkal távolítja vagy pusztítja el. Figyelmen kívül hagyja azonban a rákképződéshez vezető, gyulladásos tényezőket, aminek következtében a rákos folyamat átterjed távoli helyekre is.” A holisztikus orvoslás ezzel szemben nem az egyes ráksejtekre koncentrál, hanem az egész szervezet dinamikus működésű sejtmilliőjére, és itt keresi a rák kialakulásának okát, gyökereit. „Csak ha a test belső miliőjének zavarát, ezáltal pedig a szervezet egészét sikerül meggyógyítani, szüntethetjük meg a rák kialakulásának valódi, mélyebb okait” - magyarázza a baden-badeni laboratórium vezetője.

 

A vér az élet nedve, amely minden sejtet összeköt egymással. A vérsejtjeinket oxigénnel és tápanyagokkal látja el, ugyanakkor szemetesként is működik, hiszen elszállítja a sejtek anyagcseréje során keletkezett salakokat a kiválasztó szervekhez. Egyúttal alapvetően fontos szerepet játszik immunitásunkban, és rengeteg kémiai vegyületet, hormonokat és enzimeket juttat el a megfelelő helyre. Ha testünkben bárhol anyagcserezavarok, gyulladások, betegségek lépnek fel, ezek nyomot hagynak vérünkben. Ezek lehetnek jellegzetes immunanyagok, enzimek, kórokozókból származó idegen fehérjékre utaló anyagok. Az előbbiekben említett neves tudósoknak sokéves kutatás eredményeképp sikerült ezeket a vérből kimutatható anyagokat betegségekhez hozzárendelniük, így ma a különféle vértesztek igen differenciált diagnózisokat tesznek lehetővé.

 

 

Zsír- és kö­tőszö­ve­ti sej­tek a test "őstengerében" úszva

 

Általában egy orvos vagy orvosi laboratórium egy-egy meghatározott alternatív véranalitikai módszerre specializálódik, mint pl. a HLB-tesztre, amely Bradford-tesztként is ismert, vagy a szintén elismert OET-tesztre. E tesztek mindegyike önmagában is meglepően részletes képet ad a páciens állapotáról. A HLB-teszt pl. a szinte minden betegség létre jöttében résztvevő szabad gyökök jelenlétéről tájékoztatja a vizsgálót. Az OET-teszt pedig olyan jellegű zavarokról tájékoztat, amelyek gyakran okoznak rákot.

 

A Cytomed laborban forradalmi újításra szánták el magukat a szakemberek: a jól ismert módszereket egyesítették. Így sokkal aprólékosabban, alaposabban feltérképezhető a páciens egészségi állapota. A terapeuta adatok egész sorát kapja a vizsgált személyről, s ehhez csak néhány csepp vérre van szükség.

 

Mathias Schobel a tesztsorozatot alapvető egészségügyi állapotfelmérésként végzi. Ezt különféle, a hivatalos orvoslásból ismert és gyakorlott vér- és vizeletvizsgálat egészíti ki. Ez az eljárás költséges és fáradságos, azonban rendkívüli gyógyulásokat is lehetővé tesz.

 

A különleges gyógyulások titka

E szinte csodálatos gyógyulások hátterében nem csak a rendkívül részletes vérvizsgálatok állnak, amelyekkel a laboratórium vezetője immár 14 esztendeje foglalkozik, hanem a saját vérrel történő kezelésnek egy általa kifejlesztett különleges változata: az ún. vérőssejt-terápia (lásd később). A terápiás rendszer egyesíti a hivatalos orvoslás, a neurálterápia és a kínai akupunktúra módszereit és előnyeit.

 

A hagyományos sajátvér-terápia hátránya, hogy a betegnek a vörösvértestekkel együtt az azokhoz kötődő kórokozókat is újra beadják, valamint olyan fehérjekomplexeket, amelyek tartalmazzák a betegség „információját”. A 14 év folyamán, a vértesztekkel szerzett tapasztalatai alapján egy újfajta terápia született.

 

Ez annyiban különbözik a hagyományos sajátvér-kezeléstől, hogy itt csak a speciálisan kezelt és megtisztított vérszérumot és az abban található ún. őssejteket juttatják vissza a beteg szervezetébe, a vörösvértesteket azonban nem. A saját vérrel történő kezeléseknek a szervezet öngyógyító erejét stimuláló hatása pusztán tisztított vérplazmával is elérhető lenne.

 

 

Ha a vér ki­szá­rad, az ab­ban ta­lál­ha­tó fe­hér­jék (fib­ri­nek) há­lót al­kot­nak. A há­ló ké­pe, szer­ke­ze­te a HLB-teszt szerint betegségekre utalhat

 

A páciens saját vérsavója gyógyító impulzusként működik, amely stimulálja a szervezet immunrendszerét. Attól függően, hogy a vértesztek milyen zavart mutatnak ki, a visszafecskendezett plazmához célzottan gyógyszereket lehet keverni - pl. enzim készítményeket, nyomelemeket, vitaminokat, növényi eredetű gyógyszereket, mint pl. a fehérfagyöngy kivonatát, vagy szükség esetén hivatalos gyógyszereket.

 

A betegre szabott egyedi keverék, amit a betegnek befecskendeznek, tartalmazza a vér őssejtjeit, amelyekből vörösvértestek (erythrocyták), vérlemezkék (thrombocyták) és fehérvérsejtek (leukocyták) képződnek. A hivatalos orvoslásban ilyen őssejtek transzplantációját súlyos rákbetegségek kezelésében alkalmazzák. A ráksejtek elpusztítását ugyanis igen magas dózisban adagolt sejt mérgekkel (kemoterápia) vagy sugárkezeléssel végzik, aminek hatására elpusztul a vérsejteket termelő csontvelő állományának java része. Ennek hatására a szervezet immunrendszere is összeomlik. Éppen ezért ma az ilyen radikális kezelések előtt a csontvelőből elkülönítenek ilyen őssejteket, majd mélyhűtve tárolják őket. A kezelés után ezeket a sejteket visszafecskendezik a beteg szervezetébe, aminek következtében a vértermelés és az immunrendszer fokozatosan regenerálódik.

 

 

A keleti és a nyugati gyógyászat szintézise

A baden-badeni Cytomed cégnek sikerült olyan eljárást kifejlesztenie, amely sokkal egyszerűbb és olcsóbb módon nyeri ki az őssejteket a beteg véréből. Schobel a mellékhatásoktól mentes őssejtkezelést nem csak súlyos betegek kezelésére, hanem szinte minden idült betegségben alkalmazza, sőt megelőző céllal élsportolóknál is. Utóbbiaknál a módszerrel kivédhetők a mozgás szervrendszerében fellépő gyulladások, ráadásul nő a szervezet teljesítőképessége is.

 

A módszer további különlegessége, hogy a tisztított vérsavót, az őssejteket és a beteg állapotának megfelelő gyógyszereket speciális bőrterületekbe, illetve akupunktúrás pontokba fecskendezik. Ennek köszönhetően nem csak a beadott anyagok biokémiai hatása érvényesül, de a szervezetet éltető bioenergetikai rendszert is stimulálják az injekciók. A tűszúrás hasonló az akupunktúrás kezeléshez, a beadott szérumkeverék pedig fontos idegvégződések környezetében módosítja az elektrokémiai viszonyokat, ami erősíti a fájdalomcsillapító hatást, és a szervezet öngyógyító mechanizmusait is erőteljesebben stimulálja. Ezáltal tartósabb hatást lehet elérni mind biokémiai, mind bioenergetikai szinten egyaránt.

 

Schobelnek sok esetben krónikussá vált panaszokat is sikerült olyan rövid idő alatt enyhíteni, hogy azt a betegek is alig akarták elhinni. Így járt egy 48 éves háziasszony is: „Tíz éve szenvedtem hetente jelentkező, erős migrén rohamokban. Több klinikán próbáltak kezelni, eredménytelenül. Mindössze három széruminjekció beadását követően panaszmentes voltam, ami egy hónapig tartott, anélkül, hogy eközben újabb kezelést kaptam volna.”

 

A tartós gyógyuláshoz természetesen több is szükséges, mint a gyorsan kivitelezett sajátvér-kezelés. Amint azt Schobel úr, a Cytomed labor vezetője hangoztatja, csak a szervezet hosszú távú méregtelenítése, az anyagcserefolyamatok szabályozása és az immunrendszer regenerálása által szüntethetők meg a betegséget kiváltó valódi okok. Természetesen a betegség lelki mozgatórugóit is kezelni kell, ami megadhatja az alapját a jobb életminőségnek.

 

 

Ne­ves ku­ta­tók az el­múlt év­ti­ze­dek­ben szá­mos di­ag­nosz­ti­kai mód­szert dol­goz­tak ki, ame­lyek elvég­zé­sé­hez min­dössze egy csepp vér szük­sé­ges.

 

1. Op­ti­kai erythrocyta-teszt (OET)

A vö­rö­svér­tes­te­ket vé­kony, le­ga­lább négy plaz­ma­fe­hér­jé­ből ál­ló, le­he­let­vé­kony ré­teg ve­szi kö­rül. Be­teg­ség ese­tén e ré­teg­ben ide­gen fe­hér­jék is meg­ta­pad­nak, ame­lye­ket nor­mál eset­ben a lép el­tá­vo­lít.⌦Ilyen ide­gen fe­hér­jék­nek szá­mí­ta­nak bi­zo­nyos an­ti­tes­tek, ame­lyek töb­bek kö­zött rák­be­teg­sé­gek je­len­lé­té­re utal­hat­nak. Mikrosz­kóp alatt ezek a fe­hér­jék sö­tét, pál­ci­ka­ala­kú fel­ra­kó­dá­sok for­má­já­ban je­len­nek meg. Ezt a tesz­tet gyors rák?szűrés­re és idült gyul­la­dá­sok fe­lis­me­ré­sé­re al­kal­maz­zák.

 

2. En­der­lein-fé­le bak­té­ri­um­- ci­klu­sok

Prof. Gün­ter En­der­lein mi­kro­bio­ló­giai el­mé­le­te sze­rint (ame­lyet Breh­mer meg­erő­sí­tett) a vér­ben élő mi­kro­or­ga­niz­mu­sok az őket kö­rül­ve­vő mi­liő ha­tá­sá­ra kü­lön­fé­le bak­té­riu­mok­ká vagy gom­bák­ká ala­kul­hat­nak. A kü­lön­bö­ző nö­ve­ke­dé­si⌦ci­k­lu­sok és stá­diu­mok szin­tén meg­ha­tá­ro­zott be­teg­sé­gek­re jel­lem­ző­ek. Spe­ciá­lis, izo­pá­ti­ás gyógy­sze­rek­kel ke­zel­he­tők. A mód­szer­rel az is pon­to­san meg­ha­tá­roz­ha­tó, hogy mi­lyen an­ti­bio­ti­ku­mok al­kal­ma­zá­sa szük­sé­ges.

 

A vér­plaz­má­ban lát­ha­tó mikrosz­ko­pi­kus struk­tú­rák és a fe­hér­vér­sej­tek ál­la­po­ta alap­ján kö­vet­kez­tet­ni le­het a szer­ve­ze­tet ter­he­lő té­nye­zők mi­ben­lé­té­re.

 

3. Breh­mer-fé­le szo­ma­ti­da- ­ci­klu­sok

Breh­mer új­ra fel­fe­dez­te a ko­ráb­ban prof. En­der­lein ál­tal fel­fe­de­zett tényt, mi­sze­rint meg­ha­tá­ro­zott kör­nye­ze­ti ha­tás­ra a vér­ben bi­zo­nyos mi­kro­or­ga­niz­mu­sok­ból kó­ro­ko­zó ágen­sek ala­kul­nak ki. A kó­ro­ko­zók nö­ve­ke­dé­si és sza­po­ro­dá­si ci­klu­sát bi­zo­nyos be­teg­sé­gek stá­diu­má­hoz tár­sí­tot­ta, ami nagy­mér­ték­ben meg­egye­zett En­der­lein ko­ráb­bi meg­fi­gye­lé­se­i­vel.

 


 


 

4. Schel­ler-fé­le vér­teszt

Az ún. sö­tét lá­tó­te­rı mikrosz­kóp se­gít­sé­gé­vel dr. Her­mann Schel­ler ké­pes volt meg­fi­gyel­ni a vér­sej­tek sejt­lég­zé­sét, ami­re sa­ját­os di­ag­nosz­ti­kai mód­szert ala­po­zott. A sejt­lég­zés tá­jé­koz­tat a sej­ten be­lül zaj­ló anyag­cse­re-fo­lya­ma­to­król, az ún. ci­trom­sav­kör fo­lya­ma­tai­ról, amely­ben ta­lál­ko­zik a szén­hi­drát-, a fe­hér­je- és a zsí­ra­nyag­cse­re.

 

5. HLB-teszt (Brad­ford-teszt)

A Hei­tan, Le-Gard és Brad­ford ál­tal ki­fej­lesz­tett tesz­tet be­szá­radt vér­csep­pen vég­zik. Ab­ból, hogy a vér­fe­hér­jék mi­ként ren­de­ződ­nek el és mi­lyen tér­szer­ke­ze­tet al­kot­nak, kö­vet­kez­tet­ni le­het, hogy a szer­ve­ze­tet mi­lyen mér­ték­ben ter­he­lik sza­bad gyö­kök. Dr. Brad­ford ku­ta­tá­sai meg­mu­tat­ták, hogy min­den kró­ni­kus és de­ge­ner­atív be­teg­ség kap­cso­lat­ba hoz­ha­tó sza­bad gyök­ök­kel. A gyö­kö­ket ugya­nak­kor kü­lön­fé­le ter­mé­sze­tes gyógy­ha­tá­sú ké­szít?mé­nyek­kel, en­zi­mek­kel, vi­ta­mi­nok­kal és an­tio­xi­dán­sok­kal sem­le­ge­sít­het­jük.

 

6. Az alap­rend­szer ál­la­po­tá­nak ki­ér­té­ke­lé­se

Prof. Al­fred Pis­chin­ger fel­fe­dez­te, hogy az em­be­ri kö­tő­szö­vet­ben fo­lyik a sa­lak­anya­gok, tá­pa­nya­gok, az oxi­gén cse­ré­je, de itt rak­tá­ro­zód­nak el az anyag­cse­re so­rán ke­let­ke­zett sa­la­kok, vég­ter­mé­kek is. Nem csak vér- és nyi­ro­k-e­rek há­lóz­zák be, de ideg­vég­ző­dé­sek is, te­hát utób­bi­ak üze­ne­te­i­nek is át kell ha­lad­nia a kö­tő­szö­ve­tek „szűrő­jén”. Az anyag­cse­re-fo­lya­ma­tok­ban és a sza­bá­lyo­zó rend­szer­ben ját­szott köz­pon­ti sze­re­pe miatt Pis­chin?ger a kö­tő­szö­ve­te­ket alap­re­gu­lá­ci­ós rend­szer­nek ne­vez­te.⌦A vér mikrosz­kó­pos vizs­gá­la­tá­val meg­ál­la­pít­ha­tó, hogy az alap­rend­szer mi­lyen mér­ték­ben ké­pes anyag­to­váb­bí­tás­ra. A vér­ből ki­mu­tat­ha­tó sa­lak­anya­gok, sa­vak, fe­hér­jék az alap­rend­szer műkö­dé­si hi­bái­ra utal­nak.

 

7. A Rec­kew­eg-fé­le sejt­fá­zi­sok ki­ér­té­ke­lé­se

A dr. Hans-Hein­rich Rec­kew­eg ál­tal ki­dol­go­zott ho­mo­to­xi­ko­ló­gia ta­ní­tá­sa sze­rint min­den be­teg­ség kör­nye­ze­ti mér­gek, anyag­cse­re­za­va­rok vagy sza­bad gyö­kök rom­bo­ló ha­tá­sá­nak ered­mé­nye. Tes­tünk több mó­don ké­pes ezek el­len vé­de­kez­ni. Rec­kew­eg ezek­hez meg­ha­tá­ro­zott be­teg­ség­tü­ne­te­ket ren­delt, és azo­kat hat fá­zis­ra osz­tot­ta, ame­lyek­re jel­lem­ző az ön­sza­bá­lyo­zó, ön­gyó­gyí­tó me­cha­niz­mus egy­re na­gyobb blo­kád­ja. Ezek sze­rint pl. az ek­cé­m?, a her­pesz és az izom­reu­ma az el­le­nál­ló me­cha­niz­mu­sok még műkö­dő fá­zi­sá­hoz tar­toz­nak. A mi­grén, a máj­ká­ro­so­dás, a tü­dő­gyul­la­dás és a rák elő-⌦s­tá­diu­ma már sú­lyo­san ká­ro­so­dott ön­sza­bá­lyo­zó me­cha­niz­must kép­vi­sel­nek.

 

A ke­ze­lés cél­ja, hogy a pá­ciens ál­la­po­tát a sú­lyo­sabb fá­zi­sok fe­lől a ki­sebb fo­ko­za­tú be­teg­ség­fá­zi­sok irá­nyá­ba moz­dít­suk el.

 

A vér sej­tes ele­me­i­nek mikrosz­kó­pos vizs­gá­la­tá­val a test ter­helt­sé­gé­re és ki­vá­lasz­tó, mé­reg­te­le­ní­tő ké­pes­sé­ge­i­nek ál­la­po­tá­ra le­het kö­vet­kez­tet­ni. Eze­ket a be­teg tü­ne­te­i­vel egy­be­vet­ve le­het a Rec­kew­eg ál­tal ki­dol­go­zott stá­diu­mok­ba ren­del­ni a be­teg ak­tuá­lis ál­la­po­tát.

 

8. Az en­zim­ház­tar­tás ál­la­po­tá­nak fel­mé­ré­se Wrba sze­rint

Az en­zim­hi­ány, il­let­ve ezek műkö­dé­si za­va­ra ko­moly za­vart idéz elő az anyag­cse­ré­ben, ami hosszabb tá­von be­teg­sé­gek ki­ala­ku­lá­sá­hoz ve­zet. Kü­lön­fé­le, at­ípu­sos sejt­struk­tú­rák je­len­lé­té­ből kö­vet­kez­tet­he­tünk a szer­ve­zet en­zim­ház­tar­tá­sá­nak ál­la­po­tá­ra.

 

9. Egyéb tesz­tek

A mikrosz­kó­pos vizs­gá­la­tok mel­lett a Cyto­med labo­ra­tó­ri­um alap­vizs­gá­la­tát ha­gyo­má­nyos en­zim­vizs­gá­la­tok és bi­zo­nyos koc­ká­za­ti té­nye­zők mé­ré­se egé­szíti ki. Ezen túl­me­nő­en a vi­ze­let ne­héz­fém-, ni­trát-, fosz­fát-, am­mó­ni­um- és for­ma­lin­tar­tal­mát is vizs­gál­ják.

V. T.
XI. évfolyam 9. szám

Címkék: őssejt, sajátvér-terápia, vér, vörösvértest

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.