Új a terápiában

Pszichoszomatikus energetika

A megvalósult álom

Minden praktizáló gyógyító egyre gyakrabban találkozik olyan páciensekkel, akiknek komoly testi-lelki panaszaik vannak, de a nyugati orvoslás szerinti lelkiismeretes kivizsgálás semmilyen kóros eltérést nem talál szervezetükben. Olyanok is számosan vannak, akik úgy gondolják, odafigyelnek magukra, táplálkozásukra, sportolnak, szakmájukban is sikeresek, magánéletük is rendezettnek mondható, mégis fáradtak, fásultak, nem képesek lelkesedni, különböző mindennapi kellemetlenségek - alvászavar, gyomor-bél panaszok, szívidegesség, fejfájás stb. - keserítik meg az életüket. Tekintve, hogy az ilyen apró zavarok hosszabb fennállása vezet azután minden - az egyetemi orvoslás által már betegségnek diagnosztizált -tünetkép kialakulásához, az ősi kínai, indiai orvoslástól kezdve számtalan modern kutató igyekezett megfejteni annak a titkát, miként lehet a rendellenességek ezen "éretlen" fázisában hiteles diagnózishoz jutni, majd hatékony korrekciós eljárásokat alkalmazni.


Évtizedek óta meggyőződésem volt, hogy az élőlények egyensúlyának felborulása hátterében valamilyen finomenergetikai, kvantumfizikai jellegű eseménysorozat áll, és az orvostudományban az igazi forradalom akkor fog bekövetkezni, amikor a diagnosztika és a terápia területén olyan eljárás születik, amely ezen jelenségek figyelembevételével kívánja az egészség-betegség problematikáját megvilágítani, legfőképpen pedig megoldani. Úgy tűnik, egy német orvos házaspár, Ulrike és Reimar Banis sok évtizedes kutatómunkája nyomán a „vágy villamosa” néhány éve a pszichoszomatikus energetika nevű módszer keretében megérkezett.

 

Az eljárás, amely a Dieter Jossner elektromérnök segítségével megalkotott és a REBA-készüléknek nevezett szerkezet segítségével diagnosztizál, finomenergetikai rendszerünk - s közte a legfontosabb, a rejtett konfliktusok - aktuális állapotának felmérésén alapul. Köztudott, hogy bármely élőlény nem csak a látható, "anyagnak" mondható szerkezetet jelenti, hanem a környezeti információkat elsőként átvevő és azokra élénken reagáló energiaköpenyből, az ún. aurából is áll. Az aura létezését ma már nem csak a különlegesen finom érzékkel megáldott emberek érzékelik, hanem színes fotókon rögzíteni is tudjuk. Az aura elváltozásaiból azután már következtetni tudunk a baj helyére, sőt kiterjedésére is.

 

Mit is mér konkrétan a műszer? Mindenekelőtt az egyes energiaburkok energiatartalmát és a bennük felhalmozott konfliktusok energiaszintjét. Az ősi spirituális tanok és a modern eljárások vizsgálatai szerint ugyanis a szervezet az élet során - vagy az előző életekben - szerzett konfliktusokat negatív információk formájában a bennünket körülvevő energiaburokba "választja ki", hogy a lelki egyensúlyt a lehető leginkább megvédje a tartós károsodástól. Ez az életvédelmi eljárás hasonlatos ahhoz, ahogy a köszvényes emberben a nagy mennyiségű húgysav nem marad hat a vérben, hanem a kötőszövetbe pakolja ki a szervezet, vagy ahogy a himlő vírusait igyekszik a bőrhólyagokba száműzni. A konfliktus azonban a későbbiek folyamán külön lényként viselkedik, s energetikai összeköttetésben maradva a szervezettel, abból folyamatosan rabolja az energiát. A folyamat hasonló ahhoz, ahogyan a csillagközi térben a fekete lyukak nyelik el az energiát.

 

A fentiek fényében érdekes és elgondolkoztató a különböző gyógyító eljárások módszereinek és hatásainak összevetése.

 

- Az egyetemi orvoslás a szintetikus gyógyszerek segítségével a szervezetet mindig valamilyen irányban kényszeríti, vagy valamely hormont, enzimet pótolni igyekszik. Ezek az eljárások, mivel nem természetes beavatkozások - amellett, hogy egyre elviselhetetlenebbül drágák - egyre több mellékhatást is produkálnak.

 

- A pszichológia és a pszichiátria elsősorban a tudatalatti konfliktusok tudatossá tételét célozza meg, és azután keres megoldásokat. Ez hosszadalmas, évekig is eltartó folyamat és a tudatosítás csak részben sikerül, még leginkább a hipnózis és a regressziós hipnózis hoz eredményeket Sokszor azonban a pszichiátriában is komoly negatívumot jelentenek az alkalmazott gyógyszerek mellékhatásai.

 

- A természetes gyógymódok helyreállítják az energetikai egyensúlyt és a sav-bázis egyensúlyt, de a háttérben megmaradó tudatalatti konfliktusok miatt a különböző zavarok vissza- visszatérnek.

 

A mérés során a páciens csuklójára kötött elek tróda segítségével a REBA-készülék megjeleníti azokat az ún. szkalárhullámokat, amelyek a sejtek közötti információcserében játszanak szerepet

 

- A pszichoszomatikus energetika nem csak az energetikai rendellenességeket deríti fel, hanem a mögötte alattomosan kórokozó mélytudati konfliktusokat is. Ez utóbbiak megoldásával az energiaegyensúly az okok kiküszöbölése miatt hosszú távra helyreáll és ezt objektíven mérni lehet.

 

A készülék különböző tesztek segítségével ezen kívül meg tudja állapítani, melyik vegetatív központunkban - csakránkban - van a tüneteket kiváltó energiablokád, sőt további tesztek segítségével megállapíthatók az ezek mögött meghúzódó pszichés negatív tartalmak is.

 

Az auránk energetikai változásait az akkumulátor vagy az elem feltöltéséhez hasonlóan kell elképzelnünk. Amennyiben a körülöttünk lévő energiaburok telített, akkor élettel, vitalitással telinek, tettre késznek, vagyis egészségesnek érezzük magunkat. Minél inkább csökken az "auratöltés", annál inkább gyengébbnek, sérülékenyebbnek találjuk magunkat, s szervezetünk annál inkább hajlamos a betegségek kialakulására. Az aurában felhalmozott energiamennyiség azért is fontos, hogy szervezetünkben a megfelelő normális napi energiakeringési ciklust fenntartsa. Az auratöltés emellett a rövid idejű behatásoknak ellenállva stabil, és ezért mérése megbízható információkkal szolgál szervezetünk energiaállapotát illetően.

 

Auránknak négy fő energiarétege van, amelyek rezonancia szempontjából az agyi frekvenciákhoz kapcsolódnak, így ez is biztosítja a mérések stabilitását. A minket körülvevő négy energiaréteg az ősi jógatanoknak megfelelően létezik és mérhető. Ezek a következőképpen helyezkednek el:

 

• az anyagi test - Annayama Kosha,

• a vitális test (éterikus testnek is nevezik), Pranamaya-Kosha,

• az emocionális vagy asztrális test - Manomaya- Kosha,

• a mentális test - Vijnanamaya-Kosha,

• a legkülső, kauzális test - Anandamaya-Kosha.

 

Minél távolabb helyezkednek el ezek az aurarétegek az anyagi testünktől, annál magasabb a rezgésintenzitásuk és nagyobb a kiterjedésük. Az ősi indiai orvosi iratok az anyagi testet a legalacsonyabb rezgésűnek írják le, amely elképzelés egyezik a kínai orvosi gondolkodással is. A modern kvantumfizika mindezt csak megerősíti azzal, hogy tulajdonképpen a látható-érezhető testünk is nagyrészt üres tér, csak bennünk "sűrűbb" az energia, mint az auránkban - vagyis mi magunk is energiarezgésként vagyunk számon tartva.

 

A REBA-készülék a finom energetikai rendszerünk felmérését végzi

 

A négy energiaréteg, amit a pszichoszomatikus energetika rendszerében mérünk, a következő kapcsolatokat mutatja:

 

A mérés maga úgy történik, hogy a páciens csuklójára kötött elektróda segítségével a REBA készülék úgynevezett polifrekvenciás spektrumot ad le, amely a szkalárhullámoknak felel meg. (Ezek a hullámok azok, amelyek a sejtek közötti információcserében játszanak szerepet.)

 

A REBA-hullámok horizontálisan terjednek, ezért nincs szükség másik elektródra, amint azt az elektromos árammal működő készülékeknél láthatjuk. Másik előnyük az, hogy teljesen ártalmatlanok, így a páciens alapállapotától teljesen függetlenül objektíven és károsodásmentesen folyhatnak a vizsgálatok. A több ezer betegen végzett vizsgálat tanulsága szerint a készülék mint "energetikai vérnyomásmérő" és "lelki ultrahang" működik, s mint ilyen, néhány perc alatt a vizsgált személyről pontos energetikai térképet képes alkotni. A méréseket a kineziológia alapján végezzük el.

 

A páciens a REBA-készülékből mind magasabb intenzitású polifrekvenciás impulzusokat kap, és minél jobb az energiaállapota, annál magasabb szinten tud "ellenállni", illetve minél rosszabb alapállapotban van, annál kisebb impulzuserősségnél produkálja az izomreakciót. Az eredmények pontosan reprodukálhatóak, és logikusan érthető módon megfelelnek a páciens általános energetikai állapotának. Egy depressziós beteg emocionális értéke például szabályszerűen 20 százalék alatt van, míg egy pszichotikus beteg mentális értéke szintén ilyen értéket mutat, egy nagyon intuitív, "magas rezgésű" páciens kauzális értéke pedig bizonyosan 70% fölött lesz.

 

A méréseket a kineziológia alapján végezzük el

 

Természetesen a legérdekesebb talán az, mit reprezentálnak azok az aurarétegek, amelyek energiaállapotát a műszerrel mérni vagyunk képesek?

 

 

Energiatesteink tartalma

A testünkhöz legközelebb lévő vitáltest (vagy éterikus test) a tiszta életenergiát, az élénkség, a tettrekészség és az életerő aktuális állapotát mutatja. Ez az energiaszint a delta-hullámokkal és a mély alvással vagy transzállapottal van kapcsolatban, amit oly módon érzékeltethetünk, hogy a kialudtság állapota, a mély alvásban szerzett testi regeneráció meghatározza napi fitneszségünket, testi-szellemi munkavégzési képességünket. Azok az emberek, akik mély meditációra képesek, utána valóban energetikailag feltöltöttnek is érzik magukat. Minden szervi és anyagcsere-működéshez szükséges energiánkat közvetlenül ebből az energiarétegből kapjuk. A vitális energiaréteg legszorosabban a légzéssel van kapcsolatban, így célzott légzésgyakorlatokkal sokat lendíthetünk életenergia- szintünkön. A vitális energia mérésekor - ugyanúgy, mint a többi réteg mérésekor - a testnek, illetve az izomzatnak az egyre erősbödő frekvenciakeverékre adott válaszát regisztráljuk. Minél tovább képes az izomzat ellenállni, annál nagyobb az illető energiaszintje.

 

80-100%-os érték esetén a páciens életerősnek, frissnek, fittnek érzi magát, tele van örömteli tettvággyal.

 

40-70% között már fáradtság és pihenési szándék jelenik meg, amihez persze hosszabb távon is hozzá lehet szokni. Figyelmeztető jelek ilyenkor a nagyobb alvásigény, a korai ágyba fekvés, a kezdeményezőkészség hiánya, a kilúgozottság miatti esti alkohol vagy tévéműsor-fogyasztás.

 

30% alatt a depresszív hangulat, érdektelenség, ürességérzés, kiégettségérzés a jellemző. Az igazi depressziónál valami nagyon negatív, „fájdalmas” lelki állapot áll fenn, ezt az emocionális test alacsony értékeinél diagnosztizálhatjuk.

 

Az egyetemi orvoslás a szintetikus gyógyszerek segítségével a szervezetet mindig valamilyen irányba kényszeríti vagy valamely hormont, enzimet igyekszik pótolni

 

A vitális rétegnél eggyel kijjebb elhelyezkedő és magasabban rezgő energiaszint az emocionális vagy asztráltest. Ez az EEG thétahullámaival kapcsolódik, vagyis az álmok és fantáziaképek világa. Freud meghatározása szerint, "az álom az alvás őrzője", vagyis az álmokba szőtt érzelmeink akadályozzák meg a felébredést. Másrészt a lelkileg terhes események is megjelennek az álmokban - az idősíkokat szeszélyesen átlépve - azért, hogy feldolgozzuk és megemésszük azokat. Az érzelmi konfliktusaink ilyenkor szimbólumok vagy tudatunk által elfogadható képek formájában mutatkoznak az emocionális test közvetítésével. Az emocionális testben tagozódnak be ugyanis olyan érzelmi jellegű ösztöneink, mint a szexuális indíttatás, a saját felségterületünk védelme, büszkeségünk, önértékelésünk, valamint hangulataink.

 

A mentális szint az agy alfa-hullámainak felel meg, vagyis az az állapot, amikor "felvevőképes állapotban" vagyunk, más szóval a mindennapi szellemi alkalmasság mutatóját találjuk itt. Érdemes megemlítenünk, hogy míg a növényeknek csak vitális aurájuk van, az állatoknak vitális és emocionális is, addig a mentális és az azt körülvevő kauzális auraréteg csak az ember sajátja. Mindezt annak ellenére állíthatjuk, hogy némely állatnak olyan érzelmi intelligenciája alakul ki, amelyik bizonyos szempontokból felülmúlhatja az absztrakt emberi gondolkodást is. A csekélyebb szellemi képességekkel rendelkező emberek mentális értéke 70 alatt van, míg az átlagos és a kiemelkedő intelligenciájú embereké egyaránt 80-100-as érték. A mentális érték mérése tehát nem alkalmas a különböző intelligenciák (IQ, EQ, SQ) mérésére, csak a szellemi adottságokat tesztelhetjük ilyen módon.

 

A mentáltest megjelenési módja a reális gondolkodás és az énérzés. Minél intelligensebbek vagyunk, annál inkább tudatában vagyunk saját magunknak. A mentális energiaszint absztrakt és szigorúan ésszerű kritériumok szerint dolgozik, ezért az önszeretet ápolásával sokszor az emocionális terület fontossága felett elsiklik. Ily módon érthető meg, hogy intelligens emberek miként lehetnek érzelmi életükben néha valószínűtlenül ostobák, támogathatnak például diktátorokat vagy ilyen hajlamú ártalmas vezetőket.

 

A mentális energiaszint mérésekor azonban figyelembe kell vennünk, hogy több tényező is van, amely kórosan befolyásolhatja a mentális állapotot. Így alacsony értéket kaphatunk magas intellektusú emberek esetében is nagymértékű, "elviselhetetlen", hosszan tartó lelki vagy testi fájdalmak esetében, erős geopátiás terhelés hatására is. A legfontosabb mentális energiaszint- csökkentő tényezők azonban a különböző pszichózisok. Ez nem csak a klasszikus skizofréniában, hanem például az üldözési mániák esetében is beigazolódik. Ilyen esetekben az emberek már nem urai önmaguknak, hanem téves gondolataik bábként irányítják őket. Ezek mögött az esetek mögött mindig felfedezhetők rendkívül nagy intenzitású korábbi konfliktusok. Ezekről a konfliktusokról a mérések alapján kideríthető az is, hogy a konfliktusoknak általában csak mintegy 10-30%-a tudott, a nagyobbik hányadról az agykéreg nem vesz tudomást. Ennek természetesen az a következménye, hogy a beteg nem is tudja szavakba önteni a lelki háttér lényegét, és a problémával való szembesüléskor vagy elsírja magát vagy meglepődik. A legnagyobb meglepetés azonban az az állapotjavulás, amely a tudattalan konfliktus megoldása után jelentkezik!

 

Végezetül a legkülső energiaréteg mérése következik, amely a legkiterjedtebb és az agy béta-hullámaival működik együtt. Ezek a hullámok a tartós feszültség vagy stressz idején keletkeznek, vagyis észlelésünk ilyen állapotokban a helytelen megítélés irányába mozdul el. Ez a legmagasabb rezgésű réteg, amely nevét a latin causa = ok névből származtatja. A spirituális tradíciók szerint ebben a rétegben játszódnak le az ok és okozat törvényszerűségei, vagyis ez kötődik a karmához. A kauzális testben a magasabb szintű tudat található, olyan rend, értékek, struktúrák, amelyek informatikai téren a mély tudatalattival kapcsolódnak össze. Ebben az energiarétegünkben a leglényegesebb elképzeléseink tükröződnek a világról, az érték, a normák és a világkép általában, mindaz, ami végül is meghatározza jellemünket.

 

A készülék meg tudja állapítani, hogy melyik vegetatív központunkban (csakránkban) van a tüneteket kiváltó energiablokád

 

A kauzális szintben visszatükröződő magas tudati lényeg azonban több vonásában különbözik az egyéni tudattalantól. Annak székhelye az emocionális szinten van jelen, és szeszélyes, ösztönök által manipulált, rendszerint gyermeki karakterű információhalmaz. A kauzális test ezzel szemben a magasabb, tiszta rend, az általános szeretet és bölcsesség színtere, amelyet isteni eredetűnek mondhatunk és amelyet "szent szellemként" is emlegetnek. A kauzáltesthez kapcsolhatóak az emberiség olyan közös archetípiái, mint a kereszt, a piramisok, a tőr, a runa-ábrák vagy a szív, míg a kollektív tartalmaiba sorolhatók a megváltás, a hősök utazásai, a sárkánnyal való küzdelem és hasonlók. A kauzáltestben tehát a kollektív tudattalan, vagy helyesebben a "felettes tudat" helyezkedik el. Ezek a felettes információk jóllehet nem jutnak el a tudat szintjére, irányítják viselkedésünket, gondolatainkat és elvárásainkat az élettel szemben. A kauzáltest felel meg a mi "igazi valónknak" vagy "magasabb rendű spirituális énünknek".

 

 

A módszer lényege

A pszichoszomatikus energetika a REBA-készülék segítségével először leméri ennek a négy auraszintünknek és az egész szervezetnek az energiaállapotát, hiszen ennek pontos ismerete nélkül oki terápiát sem lehet folytatni. Ezt követően meghatározza speciális homeopátiás komplexek segítségével, melyik az a csakra (esetleg csakrák, vegetatív idegfonatok), amelyekben az energiaáramlást akadályozó blokádok állnak fenn. Emellett olyan komplexek is vannak, amelyekkel az idegrendszer túlfeszítettségét vagy kimerültségét, a földsugárzás okozta terheltséget tudjuk kimutatni.

 

  Vitális réteg Emocionális réteg Mentális réteg Kauzális réteg
Jelentőség: életenergia, vitalitás érzelmek, hangulat tudat(osság), énérzés mély tudattalan megérzés
EEG: delta-hullám theta alfa béta
Hullámhossz (kHz): 0-3 3-7 7-13 13-30
         

 

A test szegmentális energetikai akadályainak, a csakrablokádoknak a tisztázása után a háttérben rejlő - a vizsgálatok által kimutathatóan nagy százalékban tudatalatti - pszichés konfliktusok felderítése következik a 28, e célra kifejlesztett homeopátiás komplexszel. Ezek segítségével mind a négy aurarétegen meghatározhatóak a konfliktusok jellege és mélysége, makacssága, vagyis nagy biztonsággal meghatározható a megoldás időtartama. Természetesen a készülékkel kimérhetők azok a homeopátiás komplex készítmények, amelyek az energetikai egyensúlyt a szervezetben helyre fogják állítani.

 

A módszernek azonban sok egyéb előnye is van amellett, hogy gyorsan képet kaphatunk valakinek az energetikai állapotáról és legmélyebb, egészséggátló konfliktusairól. Minden konfliktushoz hozzárendeltek a feltalálók úgynevezett "megoldó mondatokat" is, amelyek pozitív üzenete segít a lelki fejlődésben és az önvizsgálatban. A homeopátiás komplexek a szervezet finomrezgéses rendszerét lassan, folyamatosan, biztosan, de sokszor csak hónapok alatt állítják helyre, így ez idő alatt rendkívüli fegyelem szükséges a cseppek vagy golyócskák rendszeres szedéséhez. A módszer segítséget nyújt a saját karaktertípus megállapításához is, ami emberi kapcsolataink radikális javulását hozhatja magával, de segít a párválasztásban is. Orvosi szempontból pedig nem csak az a jelentősége a pszichoszomatikus energetikának, hogy feloldja a rejtett konfliktusokat és ezáltal többletenergiához juttat, dinamizál, kreatívabbá tesz, feltárja az életöröm felé vezető utat, megszünteti a félelmeket és segít beültetni magunkba olyan pozitív tulajdonságokat, mint a jóság, a bizalom és a szeretet. A REBA-készülék segítségével objektíven lemérhető minden gyógymód eredményessége - legyen az alternatív vagy az egyetemi orvoslás módszere -, a szervezet savbázis egyensúlyának helyzete, de éppúgy meghatározható bármilyen gyógyszer vagy készítmény üdvös vagy káros hatása is.

 

A pszichoszomatikus energetika rendkívül széles alapokon a kínai, indiai és egyéb természeti népek tapasztalatait ugyanúgy figyelembe vette, mint a modern pszichiátria vagy a kvantummedicina kutatási eredményeit. Mindezek ötvözésével az orvostudomány számára véleményem szerint egyedülálló módszert adott a gyógyítók kezébe. Mivel az eljárás igen széleskörű ismereteket igényel és vadonatúj (a használatban lévő tankönyvek 2002-2005 között jelentek meg), aránylag kevesen művelik (hazánkban egyelőre egyedül vagyok e téren), de a világban szerzett tapasztalatok alapján biztosra vehető, hogy a diagnosztika és a gyógyítás terén segítségével egyaránt forradalmi változásoknak leszünk tanúi.

Dr. Simoncsics Péter
XIV. évfolyam 3. szám

Címkék: energetika, pszichoszomatikus energetika, REBA-készülék

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.