Új a terápiában

Spirituális gyógyászat napjainkban

A testi betegség csupán egy belső konfliktus vagy diszharmónia manifesztációja

A gyógyítás eme különleges formája sok ősi kultúrában hozzátartozott a mindennapokhoz, egyúttal a mindenkori népi gyógyítás szerves részét alkotta. A szellemgyógyászathoz sorolt gyógykezelésekre néhány példa: imával gyógyítás, kézrátétel, mediális gyógyítás, reiki, samanizmus. A gyógyulásba vetett hit szellemi jelenség, és az emberi szellem és lélek ma már tudományosan feltérképezett  mechanizmusai szerint működik. Ennek ellenére a spirituális gyógyászatot a modern, tudományos alapokon nyugvó orvoslás teljesen száműzte és a tudománytalan babonaságok közé sorolta. Azonban mára sokan felismerték, hogy az energetikai szinten ható szellemgyógyászat és a hivatalos medicina kiválóan kiegészítik egymást.


 

Természetesen tisztában kell lennünk a szellemgyógyászat határaival és az általa nyújtott lehetőségekkel egyaránt. A spirituális gyógyítás önmagában nem képes helyettesíteni az adott körülmények között indokolt gyógyszeres terápiát. Azonban azzal is tisztában kell lennünk, hogy a modern orvoslás nem minden betegség esetén garantálhatja a  gyógyulást, ha közben teljesen elhanyagolják az ember pszichológiai és spirituális aspektusait.

 

Napjaink spirituális gyógyászatának jellemzője, hogy a gyógyítók különböző eredetű módszereket, irányzatokat ötvöznek. A szellemgyógyászat minden formájának célja, hogy a testet, a szellemet és a lelket összhangba hozza. A spirituális gyógyászat mindig valamely magasabb erőhöz vagy hatalomhoz folyamodik, a gyógyítók önmagukat  csatornának, közvetítőnek tekintik. Az isteni vagy univerzális energiát közvetítik a  betegnek. Minél kevésbé fűződik a gyógyítónak magánérdeke a kezeléshez, vagy más szavakkal minél kevésbé van jelen az egója, annál jobbak a gyógyulás esélyei.

 

 

Hogyan működik a szellemgyógyászat?

Ha a gyógyító például egy daganatot kezel, amely igazolhatóan a kezelés hatására  zsugorodott vagy teljesen eltűnt, az olyan tény, amely alapvetően nem szorul semmiféle bizonyításra. Akkor sem, ha a jelenséget a tudomány nem képes megmagyarázni. A  röntgenfelvétel, illetve a CT egyértelmű eredményekkel szolgál. Gyakran azok a betegek fordulnak spirituális gyógyítóhoz, akiket az orvosok már feladtak.

 

A tartós gyógyuláshoz azonban mindenképp fel kell ismerni és meg kell szüntetni a betegség valódi kiváltó okát. A spirituális gyógyító szemszögéből nézve a testi betegség csupán egy belső konfliktus vagy diszharmónia manifesztációja. Minden spirituális  gyógyításnak ez az alapja. Ha a betegséget okozó konfliktust sikerül feloldani, a betegségre a továbbiakban „nincs szükség”. A betegség mindig azt jelenti, hogy  elvesztettük saját egyensúlyunkat, saját „közepünket”. Ez történhet helytelen gondolatok, érzések és cselekedetek nyomán. A „helytelen” itt azt jelenti, hogy megsértjük a  kozmikus rendet. Ezért a szellemi gyógyítás során megváltoztatjuk a gondolkodást, az érzelmeket, hogy a páciens visszatalálhasson saját magához, és ismét összhangba kerüljön a mindenséggel.

 

 

Az, hogy a gyógyulás szellemi szinten valóban megtörténik-e, nem csak a gyógyítótól és képességeitől függ, hanem a pácienstől is. Ha a beteg nem  képes vagy nem akarja elengedni a betegségét, mert az számára valamilyen előnnyel jár, akkor a gyógyító sem képes ezt az akadályt leküzdeni. Akkor a gyógyulásnak még nem érkezett el az ideje. Ez egyben azt is jelentheti, hogy a rák az egyik betegnek a biztos halált jelenti, míg a  másiknak sikerül kigyógyulnia belőle.

 

Miért betegedtem meg?

Fontos, hogy a páciens feltegye magának a kérdést, miért lett beteg. A nemzetközi hírű orvos és pszichoterapeuta, prof. dr. Rüdiger Dahlke a betegséget az „árnyak birodalmaként” emlegeti. A legtöbben ettől az életünkre vetülő, sok kellemetlenséget és szenvedést okozó árnytól mihamarabb meg akarnak szabadulni, és közben elmulasztják felismerni, megérteni, mit üzen nekik betegségük. Ezért a betegség eredeti funkcióját – nevezetesen a beteget belátásra bírása és a változás elősegítése – nem képes betölteni.

 

Ha a ránk vetülő „árnytól” elhamarkodott gyógyszerszedéssel vagy műtétekkel akarunk megszabadulni, azzal a valódi problémát még nem oldottuk meg. Fennáll a lehetősége, hogy a betegség esetleg új köntösben visszatér. Ezért fontos, hogy a beteg felvállalja  önmagát és a felelősséget saját gyógyulásáért. Fel kell ismernie, hogy köze van a betegségéhez, amely az ő „saját” baja, így nem várhatja a megoldást csupán kívülről. Legtöbbször alaposan át kell gondolnia addigi életét, életfelfogását: Mi az igazán fontos az életemben? Úgy élek, ahogy valóban szeretnék, vagy a körülmények alakítják  életemet? Kellő teret adok érzéseimnek, érzelmeimnek, vagy elnyomom őket? Valódi, legbensőbb vágyaimmal összhangban élek? Valóban ennyire magas fordulatszámon kell élnem? Vagy: Hova vezet, mit üzen a betegségem? Mire kényszerít a betegség? Miben akadályoz?

 

A szellemgyógyászok magukat egy magasabb erő közvetítőjének, csatornájának tartják

 

A szívbetegségek és a rákbetegség Európa egyes részein a leggyakoribb halálokok között szerepelnek. Dr. Rüdiger Dahlke szerint a betegség egy elfojtott élettémát fejez ki, ezért ez a két betegségcsoport nem véletlenül fordul elő ilyen nagy számban társadalmunkban. Lehet, hogy sokan egy-egy csalódás után bezárták a szívüket. Talán folyamatosan túl  nagy nyomás alá helyezzük magunkat. Mások túlságosan alkalmazkodnak, és elfojtják saját belső képességeiket. Rengeteg magyarázat lehetséges.

 

KaHi Healing: gyógyítás az isteni rend erejével

Tom Rietdorf egykori üzemmérnök az utóbbi években részben tudományos kutatások, részben szellemi felismerések hatására saját módszert dolgozott ki, amelynek neve KaHi Healing. Ebben a hagyományos kínai gyógyászat és az ősi indiai csakratan keveredik a kvantum- és mátrixgyógyászattal, valamint a legújabb orosz gyógyító technológiákkal.

 

Együttműködik orvosokkal és természetgyógyászokkal, és azért küzd, hogy az orvosok és a gyógyítók lehetőleg egyre nagyobb mértékben kooperáljanak egymással. Tom Rietdorfhoz egy ötéves, agydaganatban szenvedő gyermeket hoztak a szülei. Mivel a daganat a látóideg közelében helyezkedett el, a gyermek a jobb szemére szinte teljesen megvakult. A daganat típusa olyan jellegű volt, amelynél a gyógyulás esélye nagyon  csekély. A szülők – az édesapa orvos – hallottak Tom Rietdorfról, ezért konzultáltak vele, azt remélvén, talán ő képes segíteni. És valóban ez történt!

 

A spirituális módszerek állatoknál is hatásosnak bizonyultak, amint ezt egy beteg kutya vérének eredményei bizonyítják. Balra: a vörösvértestek jellegzetes sorba rendeződése, amely a máj működési zavarait jelzi. Mellette a normális vérkép látható 

 

Már az első kezelés után a kisfiú képes volt nagyon mélyen ellazulni. Az egyébként  nagyon nyugtalan gyermek teljesen megváltozott. A gyógyító aktiválta a gyermek  szervezetének öngyógyító erőit. A második ülésen, amelyre valamivel később,  Ausztriában került sor (a kisfiú időközben egy hosszú ideig tartó kemoterápiás kezelést kapott), Tom intenzíven a belső szerveket, a májat, a gyomrot és a vesét kezelte, hogy mentesítse a szervezetet a kemoterápia káros mellékhatásaitól.

 

Tom Rietdorf összesen négy alkalommal kezelte a gyermeket, aki mára teljesen  egészséges. Az első kezelésre május 19-én került sor, és szeptember 22-én, tehát négy hónappal később az MR-felvételen a daganatnak nyoma sem volt.

 

 

Mi történik a KaHi Healing során?

A módszerrel helyreállítható az optimális állapot, más néven az isteni rend. Négy szinten zajlik a gyógyítás: a test, a lélek, a szellem és a gondolatok szintjén. A terapeuta a  diszharmonikus energiamezőt kapcsolja össze a páciens tudatalattijával. A lélekben így tudatosodik a diszharmónia létezése.

 

Sok gyógyító saját betegsége vagy valamely nagy trauma révén jutott el a spirituális gyógyászathoz. Ilyen élmény lehet pl. egy súlyos baleset vagy egy életet veszélyeztető betegség

 

A spirituális gyógyításban a fő problémát az jelenti, hogy ne akarjunk semmit, ne  akarjunk ráerőltetni valamit a páciensre. Márpedig a terapeuta segíteni, valamit  közvetíteni akar. Pedig az egyetlen igazán lényeges dolog, amit tennie kell, hogy nem akar semmit. Ez talán ellentmondásosan hangzik, de csak akkor tud kapcsolatot  teremteni a gyógyító energiamezővel, ha sikerül elengedni, nem akarni, megnyílni. A gyógyítónak csupán kapcsolatba kell lépnie az isteni renddel, maga a gyógyítás vagy inkább gyógyulás magától történik.

 

Gyógyítás számokkal

Tom Rietdorf nagy sikerrel alkalmaz a gyógyításban bizonyos számokat. Többek között a Fibonacci-féle számsort, amely az itáliai matematikus, Leonardo da Pisa (1180–1241) nevéhez fűződik. Sokan úgy vélik, hogy e számsor írja le a természet és a világ titkos  rendjét, ezért alkalmazható a gyógyításban is. A számsor a két egymás mellett álló szám összegéből alakul ki. Minden szám az előtte álló két szám összege: 0+1 = 1, 1+1 = 2, 1+2 = 3 stb. Ebből alakul ki a következő számsorozat: 0,1,1,2,3,5, 8,13,21,34, 55,89,144.

 

A gyógyító számára a Fibonacci-féle számsor azért is érdekes, mert megfelel az  aranymetszés törvényeinek. Aki beteg, annak szervezetében a rezgések nem felelnek meg az ideális arányoknak, tehát az illető egészségi állapota kibillent az egyensúlyból. A gyógyítás lényege, hogy a hibás rezgésekben helyreállítsuk a harmóniát. Ez úgy történik, hogy a beteg szerven vizualizáljuk a 0-tól 144-ig terjedő számsort.

 

Egy o-láb megdöbbentő gyógyulása 

 

Kísérletezzen ön is az említett számsorozattal. Tételezzük fel, hogy partnerének vagy egyik barátjának fáj a hasa. Helyezze a kezét a hasára, összpontosítsa figyelmét erre a testrészre, és vizualizálja az említett számsorozatot: 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89,144. Ha halkan ki is mondja a számokat, azzal fokozhatja a kezelés hatásosságát.  Természetesen saját magán is alkalmazhatja a módszert. Kísérletezzen bátran, és figyelje meg, mi történik!

 

San Esprit: szellemgyógyászati terápiás centrum

Annette Müller a San Esprit klinika alapítója.  Ez az első, és ez idáig egyetlen szellemgyógyászati terápiás centrum Németországban. A név jelentése kissé bővebben kifejtve: „egészség a szellem erejétől”. A klinikán a kézrátételt, az imát, az  energiaközvetítést, a gondolati impulzusok módszerét, a korábbi életekbe utazást és a traumaterápia módszereit alkalmazzák napi rendszerességgel. Ritkán a távgyógyításhoz is folyamodnak.

 

Annette Müller saját módszerének érdekes csengésű nevet adott: amazinGRACE. A grace angol szó, jelentése „kegyelem”, mivel Annette meggyőződése, hogy ennek hiányában nem történhet meg a gyógyulás. Ő maga a saját testén tapasztalta meg a csodát egy közlekedési baleset után. Mint minden szellemi gyógymód, ez is közvetlenül az  energiatestre hat. A kezelések során innen adódnak át a gyógyító impulzusok a fizikai testnek. Azt Annette sem tudja pontosan, miként hat a kegyelem – egyszerűen csak „megtörténik” a gyógyulás. Az ember ezt nem tudja kikényszeríteni, nem tud semmit hozzátenni vagy elvenni belőle. Azonban a puszta tény, hogy a beteg felkerekedik, és elmegy a szellemgyógyászhoz, már önmagában is az isteni gondviselés megnyilvánulása.

 

A Sat Nam Rasayan során a gyógyító mantrákkal harmonizálja a beteg szervezetének energiáit

 

Annette Müller véleménye szerint mindanynyiunkban megvan a gyógyítás képessége, csak nem tudunk élni vele. Azonban bárki bármikor képes aktiválni ezeket a  képességeket. Ezen kívül azt tanácsolja, hogy mielőtt alávetjük magunkat bármilyen kezelésnek,  érdemes személyes tapasztalatokat gyűjteni.

 

 

A következő kritériumok segítenek a tájékozódásban:

• A gyógyító a kezelés előtt felhívja a figyelmet arra, hogy a spirituális gyógyítás nem helyettesítheti az orvosi kezelést.

• Nem ígér gyógyulást, csupán a gyógyulás lehetőségére hivatkozik, amire nincs abszolút garancia.

• Meggyőződik róla, hogy betege előzetesen már járt orvosnál.

• Nem állít fel orvosi diagnózist.

• Betegével mindig tisztelettudóan viselkedik, és elfogadja annak döntéseit.
• Nem ír elő meghatározott számú kezelést.

• Kliensét nem félemlíti meg, és nem helyezi nyomás alá.

• Hajlandó számlát, illetve nyugtát kiállítani, nem előre kéri a pénzt.

• Honoráriuma nem túlzóan magas.

• Elfogadja, respektálja más gyógyító szakmák képviselőit, valamint gyógyító kollégáit, és nem nyilatkozik rosszallóan azokról.

V. T.
XVIII. évfolyam 2. szám

Címkék: psziché, spirituális gyógyászat, szellemgyógyászat

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.