Új a terápiában

Titokzatos hipnózis

Bámulatba ejtő, hogy milyen jól kezelhető transzban a dohányzás, a táplálkozási zavarok, a félelmek és a migrén. A szuggesztió és a hipnózis reneszánszát éli a gyógyításban.


 

Egy páciensnek, aki szorongásos neurózisban szenvedett, kényszeres nyelési zavarai voltak, a terapeuta a tudatalattijába a következőket szuggerálta: "A nyelés teljesen automatikus folyamat." Ezenkívül megtanította arra, hogy félelmeit vizualizálja és nevesse ki.

 

A régi népi bölcsesség, miszerint a nevetés a legjobb gyógyszer, tehát ismét igazolást nyert. Dr. Bernard szerint a nevetés erősebb, mint a félelem. Ha sikerül hipnózisban meggyőzni pácienseit, hogy kinevessék félelmeiket, később éber állapotban is képesek lesznek rá. A problémák egyszerűen elvesztik fenyegető jellegüket.

 

Dr. Paul Bernard Hamburgban praktizál, „egészségtrénerként” definiálja önmagát. Hipnózisban megtanítja betegeit, hogy nevessenek saját félelmeiken, fóbiáikon. Így azok teljes mértékben száműzhetők az életből

 

Ennek ellenére sok orvos a mai napig komolytalannak tartja az eljárást. Dr. Bernard azért kezdett el foglalkozni vele, mert elege lett abból, hogy sok betegén nem tudott segíteni a hivatalos orvoslás elfogadott módszereivel. Immár 30 esztendeje foglalkozik hipnózisban végzett "mentális terápiával". Saját magát nem tekinti mesternek, gurunak, inkább edzőnek, aki a pácienseinek az egészséget tanítja és gyakoroltatja. Ezt úgy teszi, hogy a betegek tudatalattijára hatva aktiválja a test öngyógyító erejét. Eszközei: a hipnózis és a verbális szuggesztió.

 

A transz titokzatos világa

A szuggesztió kifejezés a latin suggerere szóból származik, amelynek jelentése beadni, sugalmazni. Ma ezt a fogalmat személyek lelki befolyásolásának módszerére alkalmazzák. Létezik "autoszuggesztió" is, amely értelemszerűen önmagunk szuggerálása, idegen, kívülálló személy segítsége nélkül. A transz szó szintén latin eredetű: a transire szó jelentése egy határ átlépése. Ma transz alatt olyan módosult tudatállapotot értünk, amelyre jellemző, hogy a külvilági ingerek, hatások érzékelése csökkent, a belső állapotokra való figyelés ezzel szemben élessé válik. Eközben agyunk alfa-hullámokat bocsát ki, ez alacsony, 7–14 Hz frekvenciájú hullámokat jelent, ugyanakkor a jobb agyfélteke intenzívebben dolgozik, mint a bal.

 

Jó tudni: senkit sem lehet akarata és beleegyezése nélkül hipnotizálni. A hipnózisban a páciens és a terapeuta közösen vesz részt

 

Transzállapotban az emberek képesek mezítláb az izzó parázson lépkedni, tűket vagy akár késeket, szablyákat magukba szúrni, és közben nem éreznek fájdalmat, még csak nem is véreznek, és megjósolják a jövendőt. Mások ebben az állapotban képesek távoli eseményeket látni, mint pl. Emanuel Swedenborg, aki 1756-ban, transzállapotban, Göteborgban tartózkodva látta és megélte a Stockholmban dúló óriási tűzvészt.

 

Swedenborg különleges légzési technikával jutott transzba, ő ezt a módszer "belső légzésnek" nevezte. Transzba más módon, lazítással vagy pszichedelikus (léleknyitó) drogok segítségével is juthatunk. De alkalmas rá a monoton, ritmikus tánc, ének, állandóan ismétlődő mozdulatok, mint pl. egy kő körkörös mozdulatokkal történő dörzsölése vagy az imamalom forgatása. Ezek a technikák, amelyek tradíciója egészen a kőkorszakig visszavezethető, az egész világon elterjedtek.

 

Amikor a szavak gyógyítanak: a hipnózis transzszerű állapotában a páciensek megszabadulnak krónikus fájdalmaiktól, kényszereiktől és félelmeiktől

 

A transz megnyilvánulása, valamint eredménye kultúránként jelentősen különbözik, tehát mindezt jelentősen befolyásolja a világnézet. A spektrum a vudu varázsló eksztatikus megszállottságától a szentek vagy az érzékeny lelkű művészek vízióiig terjed.

 

Ősidők óta ismert tény az is, hogy a transz és a szuggesztió gyógyításra is alkalmas. Erről mezopotámiai és ókori indiai feljegyzések tanúskodnak. Az ún. Ebers-féle papiruszon, az egyik legrégebbi írásos egyiptomi emléken a következő olvasható: "Tedd rá a kezeidet, hogy csillapítsd a karjai fájdalmát, és mondd neki, hogy a fájdalom megszűnik!"

 

Hipnózis régen és ma

A tényt, hogy a képzelet, az "imagináció" képes tüneteket előidézni vagy megszüntetni, már Paracelsus, a reneszánsz kori híres orvos is tudta. A következőket írja: "A szellem a mester, az imagináció az eszköz, a test pedig a formálható matéria. A test betegségeit gyógyíthatjuk orvosságokkal vagy a szellem hatalmával, amely a lelken keresztül fejti ki hatását." Beszámol olyan szerzetesekről is, akik gyógyító céllal embereket hoznak transzállapotba úgy, hogy szemük elé egy kristálygolyót tartottak.

 

A tizennyolcadik század végén Európában Mesmer, Puységur és de Faria hatására a hipnózis valóságos divattá vált. Akkoriban a jelenséget mesmerizmusnak, magnetizmusnak vagy szomnambulizmusnak nevezték.

 

A gyógyító megerősítések a gyermekek lelkét alvás közben érik el a leghatékonyabban

 

A hipnózis kifejezést James Braid angol sebésznek köszönhetjük, aki a tizenkilencedik század derekán pácienseit transzba juttatta, hogy fájdalommentesen tudja őket megoperálni. Mivel azt tapasztalta, hogy betegei alvásra emlékeztető állapotba jutottak, eljárását az alvás görög istenéről, Hypnosról "neurohipnózisnak" nevezte.

 

Braid kollégái, Elliotson és Esdaile szintén sikeresen alkalmazták a hipnózist műtéti érzéstelenítésre, ráadásul Esdaile az akkoriban általános műtét utáni halandósági rátát 60-ról 5%-ra csökkentette. Sajnos ennek ellenére sem terjedt el szélesebb körben ez a mellékhatásoktól mentes és hatékony módszer, ugyanis röviddel ezután felfedezték a nevetőgázt és a kloroformot, amelyek használata könnyebb volt a hipnózisnál.

 

A tűzön járás egy időben nagy divat volt. Ilyenkor teljesen normális, hétköznapi emberek is képesek mezítláb járkálni az izzó parázson. Előtte megfelelő mentális tréningben részesültek 

 

Ma azonban ismét több orvos alkalmazza a hipnózist műtéti érzéstelenítésre, különösen olyan betegeknél, akik érzékenyek vagy allergiásak az altatókra, érzéstelenítőkre. Ráadásul a hipnózis azért is jobb a szokványos altatásnál, mert hipnózisban a páciensnek utasításokat lehet adni pl. arra, hogy módosítsa pulzusának szaporaságát vagy vérnyomását, vagy arra, hogy állítsa el a vérzést. A fogászatban napjainkra nagyon elterjedt a hipnózis, hogy ezzel csökkentsék a kezelések fájdalmát, valamint a fogorvostól való rettegést.

 

A transz három fokozata

Mára számos tudományos vizsgálat igazolta a hipnózis fájdalomcsillapító hatását. A kutatások szerint a hipnózis képes nagymértékben tompítani, akár teljesen kikapcsolni vagy erősen fokozni a fájdalom érzetét, attól függően, hogy a kezelő mit szuggerál a betegnek. A jelenségre azonban egyelőre nincs széles körben elfogadott magyarázat, nem tudjuk, mi történik hipnózis közben, ezért pontosan definiálni sem tudjuk a hipnózis fogalmát. Általánosan elismert az a megállapítás, hogy hipnózis alatt a páciens módosult tudatállapotban van, a fent említett transz állapotában.

 

 

Művészek transzszerű állapotban merítenek ihletet

 

Időközben arra is fény derült, hogy a felnőttek 85%-a hipnotizálható, legalábbis a transz első stádiumáig, a szomnolencia (álmosság) szintjéig. A második fokozatra, a hipotaxia (közepes mélységű alvás) szintjére a felnőttek 45%-a juttatható el. A harmadik fokozat, a szomnambulizmus (mély transz) szintjére már csak 20%-uk ér el. Azt egyelőre szintén nem sikerült tisztázni, hogy egyesek miért hipnotizálhatók könnyebben, mások pedig nehezebben. Statisztikai szempontból a gyerekek könnyebben, a felnőttek nehezebben, utóbbiak közül a nők könnyebben, a férfiak nehezebben hipnotizálhatók.

 

Az eredmény szempontjából természetesen fontos szempont a hipnotizőr képessége, tehetsége és tudása. Ahhoz, hogy szuggesztiókat sugallhassunk valakinek, az illetőt nem szükséges a mély transz állapotába juttatni. Ha egy hiteles, nagy tekintélyű személy kijelent valamit, az általában szuggesztív hatású, még akkor is, ha a hallgatóság éber állapotban van. Éppen ezért igyekszik a reklám prominens személyekkel hirdetni a termékeket.

 

  

A híres késő-középkori orvos és kutató, Paracelsus olyan szerzetesekről számolt be, akik kristálygolyókkal képesek voltak embereket transzba juttatni - Aquinói Szent Tamás tisztában volt a szellem és test titokzatos egymásra hatásáról

 

Mérésekkel megállapították, hogy a hipnotikus állapot élettani szempontból (pulzusszám, a bőr elektromos ellenállása, az agy elektromos tevékenysége, a reflexek erőssége) inkább az éber állapotra hasonlít, mint az alvásra - ezért a hipnózis (alvás) megnevezés téves.

 

Senkit sem lehet akarata ellenére hipnotizálni

A nyilvánosságban élénken élnek azok az előítéletek, miszerint a hipnózis a hipnotizőr "mágikus erejének" eredménye. Éppen ezért sokan azt hiszik, hogy a hipnotizőr, miután áldozatát transzállapotba juttatta, ráerőlteti akaratát, aminek a hipnózis alanya védtelenül ki van szolgáltatva. Nos, mindez tévhit.

 

A hipnózis korántsem a hipnotizőr mágikus erejének, hanem a hipnotizált személy szellemének eredménye. Prof. dr. Martin Orne amerikai pszichológus sokéves kutatómunkássága alapján a következő megállapításokra jutott: senki nem hipnotizálható akarata vagy tudta nélkül, a páciens beleegyezése nélkül nem váltható ki a hipnózis állapota, a hipnózis során állandó kommunikáció folyik, amelyben a hipnotizőr és az alany egyaránt aktívan részt vesz.

 

 Ma a hipnózist ismét alkalmazzák műtéti beavatkozásokkor, különösen, ha a páciens allergiás az érzéstelenítőre vagy az altatóra. A leggyakrabban a fogászati kezeléseken alkalmazzák. Hipnózisban ugyanis nem csak a fájdalom szűnik  meg, hanem a fogorvosi kezeléstől való félelem is 

 

Dr. Joe Barber, a Californiai Egyetem Fájdalomkutatási Központjának munkatársa beszámol egy esetről, amelyben egy krónikus hátfájdalmakban szenvedő rendőrt hipnózis segítségével szabadított meg fájdalmaitól. Amikor azonban kísérletképpen felszólította páciensét, hogy hipnózisban fokozódjon a fájdalom érzete, a páciens nem engedelmeskedett. Ebből Barber arra következtetett, hogy a hipnotizált személy korántsem hajlandó mindent megtenni, amire ilyenkor utasítják.

 

Peter R. Hofstätter pszichológus ezzel kapcsolatban a következőket írja: "Az alanyok általában spontán módon kivonják magukat a szuggesztió alól, ha az etikai érzékükkel ellentétes cselekedetre szólítja őket fel. Azonban nem zárható ki annak lehetősége, hogy szuggesztióval elfojtott aszociális hajlamokat lehet felszínre hozni, és kiélésüket megkönnyíteni."

 

A múltban rendszeresen ismétlődő periódusokban a hipnózis divatba jött, majd ismét feledésbe merült. Ahogyan azonban a hipnózist látták az emberek, az mindig függött a korszellemtől. A XVIII. század végén inkább mágikus, misztikus dolognak tartották, a XIX. század végén tudományos és autoriter dolognak, majd a XX. században holisztikus és antiautoriter jelenségként tekintettek rá.

 

 

Transzban az emberek hihetetlen képességekre tesznek szert: Emanuel Swedenborg transzban átélte a tőle több száz kilométerre zajló stockholmi tűzvészt

 

Ez az új szemlélet nem utolsósorban az amerikai pszichológus, Milton Erickson nevével hozható kapcsolatba, aki terápiáival bebizonyította, hogy az indirekt szuggesztiókkal jobb eredményeket lehet elérni, mint a szigorú parancsokkal. Az "Aludjon!" szigorú parancsa helyett inkább ilyen módon szólította meg pácienseit: "Szeretne könnyű, közepes vagy inkább mély transz állapotába jutni? Lassan vagy inkább gyorsan szeretne eljutni a transz állapotába?"

 

Milton Erickson terápiás képességei és "indirekt" munkamódszere látványos eredményekkel járt. Példaként említhető egy kisfiú esete, aki néhány hónap híján hétesztendősen került praxisába, mert állandóan a körmét rágta. Erickson így szólt a hipnotizált fiúhoz: "Jimmy, tudom, hogy a szüleid arra kértek, hagyd abba a körömrágást. Úgy tűnik, nincsenek tisztában vele, hogy te még csak hatéves vagy. És látszólag azzal sincsenek tisztában, hogy te persze magadtól is abbahagyod a körömrágást, röviddel, mielőtt hétéves leszel. Ezért, ha legközelebb rád szólnak, ne figyelj rájuk." És valóban megtörtént a csoda: Jimmy, mire hétéves lett, már egy hónapja nem rágta a körmét.

 

 

Lehetővé válik a valódi gyógyulás

A felelősségteljes hipnoterapeuta kezelés előtt alaposan tájékozódik páciense előéletéről és panaszairól, és betegével közösen kitűzik a terápia célját. A hipnózisban végzett kezelés folyamata teljes mértékben a kezelő tehetségétől és képességeitől, tapasztalatától és intuíciójától függ. A lehetőségek szinte korlátlanok. A módszerek az egyszerű megerősítésektől (pl. "Hiszek magamban és a képességeimben.") egészen a viselkedés gyökeres megváltoztatásáig terjednek.

 

Egy példa: Egy pszichés eredetű lábbénulásban szenvedő páciensnek hipnózisban azt szuggerálják, hogy a tengerparton ül egy nyugágyban. A dagály érkeztével lábát először csak nyaldossa a hideg víz, majd a vízszint egyre emelkedik, ami kifejezetten kellemetlen érzés. Ekkor közlik vele, hogy elkerülheti a kellemetlenséget, ha megemeli a lábát. Ez pedig meg is történik: a páciens képzeletben és a valóságban egyaránt megemeli a lábát. A bénulás elmúlt.

 

Az „indirekt terápia” segítségével egy kisfiút a körömrágásról lehetett leszoktatni 

 

Ha az anamnézisből kiderül, hogy a jelenlegi neurózis vagy fóbia kialakulásában gyermekkori élmények játszottak szerepet, a terapeuta regressziós hipnózishoz folyamodik, azaz hipnózisban visszavezeti páciensét egészen a gyermekkoráig. Ekkor a páciens egészen életszerűen újra átéli a kulcsfontosságú szituációt. Ezután a páciens elképzeli a kérdéses helyzet másik, számára kellemes, elfogadható verzióját, majd elképzeli annak későbbi életére gyakorolt pozitív hatását, méghozzá lehetőleg minél plasztikusabban.

 

A dadogó, akit pajtásai állandóan csúfoltak, elképzeli, hogy iskolástársai elfogadják őt dadogásával együtt. Ennek hatására megnő az önbizalma, ez pedig átvihető a hipnózis utáni, valós életre is. Buddha 2500 évvel ezelőtt nem véletlenül mondta: "Azok vagyunk, amit gondolunk. Minden, ami vagyunk, valójában gondolatainkban keletkezik. Gondolatainkkal teremtjük meg a világot."

 

 

A regressziós hipnózis segítségével a múltunkban átélt sérelmeket, traumákat sikerül feldolgozni: egy dadogós beteget úgy lehetett megszabadítani bajától,  hogy hipnózisban elképzelte, iskolatársai elfogadják őt

 

A hipnózissal szerzett tapasztalatok újra és újra megmutatják, hogy a gondolatoknak hatalma van, a szellem csodálatos dolgokra képes rávenni a testet.

 

Akit érdekel a hipnoterápia, megfelelő szakmai szövetségeknél érdeklődhet, ahonnan címeket kaphat. A megfelelő terapeuta megtalálása szerencse dolga, vagy inkább sorskérdés. Fontos, hogy a terapeutára érzelmileg is rá tudjunk hangolódni, az illető szimpatikus legyen, és tudjunk benne megbízni. A szellemi, lelki világban, amelyben a hipnózis zajlik, ezek a tényezők különösen fontosak a siker szempontjából.

 

Már Platón is tisztában volt vele: "Manapság a szóval történő gyógyítás egyre inkább feledésbe merül. Ez az egyik legfontosabb oka annak, hogy a mai orvosok sok betegséggel nem képesek megbirkózni." Felszólította az orvosokat: "Ne engedjetek a beteg kérésének, hogy fejfájására gyógyszert adjatok, ha a beteg nem hajlandó lelki állapotáról beszélni. A legtöbb ember elköveti a hibát, hogy a testi és lelki bajaival más orvoshoz fordul."

V. T.
XII. évfolyam 9. szám

Címkék: hipnózis

Aktuális lapszámunk:
2020. szeptember

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.