Új a terápiában

Virágesszenciák virágkora

A virágesszenciákat önkezelés céljából saját kezűleg előállítani évek óta divatos dolog. Az elmúlt néhány év során az esszenciák száma megtízszereződött. A házilagos előállítás „az önmegismerés útjává" lép elő. Ám az így készült szerek minősége jogos aggodalmakat vet fel.


 

Steve M. Johnson, az „Alaskan Flower Essence Project" (alaszkai virágesszenciák) cég alapítója és igazgatója hangsúlyozza, hogy sok vadon termő növény pontosan oda vándorol, ahol a virágok gyógyító erejére szükség van. A sűrűn lakott Közép-Európában is állítólag jól nyomon követhető a flóra összetételének változása az utóbbi években: egyre nagyobb számban virít a nebáncsvirág és a nagy medvetalp. A nebáncsvirág esszenciája a Bach-virágterápia rendszerében a türelmetlenséget csillapítja, a medvetalp pedig a belső meghasonlottságot, a változásoktól való félelmet enyhíti. A virágesszenciákkal foglalkozók szerint mindkét lelki tulajdonság jellemző napjaink Európájára.

 

A virágenergiákkal való intenzív foglalatoskodás - a beavatottak szerint - fejlesztheti a tudatot és az önismeretet. Azonban csak akkor, ha több évig tartó tanulási és növekedési folyamatként értelmezik és gyakorolják - olyan folyamatként, amely során a szenzitivitás egyre élesedik, sikerül felismerni és meghaladni személyiségünk „árnyoldalait".

 

Az ilyen mély spirituális igyekezet eredményeként a virágesszenciákkal való foglalatoskodás valóságos tudattágítássá változhat, bár erre egyelőre igen kevés a példa. A manapság általános virágesszencia-fogyasztásra a gyógyszerekhez hasonló alkalmazási mód jellemző: meghatározott érzelmi vagy testi panaszokat a megfelelő cseppekkel igyekeznek kezelni. A felhasználók között gyakori az az elképzelés, hogy a virágesszenciák a hagyományos gyógyszerekhez hasonlóan erős készítmények. Ezek az elképzelések időnként igen furcsa vadhajtásokat eredményeznek, ha pl. az anyák azt képzelik, hogy gyermekeiket nem lesznek képesek megfékezni a szupermarketben a Bach-féle „elsősegélycseppek" nélkül, vagy amikor férfiak azt gondolják, hogy bizonyos virágesszenciák segítségével még több stresszt lesznek képesek elviselni és még több terhet vállalnak. Ilyen módon sokan összevissza, szinte literszám fogyasztanak esszenciákat, az egyes készítményeket rapszodikusan váltogatva.

 

A tapasztalt virág terapeuták ezzel szemben nem győzik hangsúlyozni, hogy az egyes virágtinktúrák fogyasztásával nem lehet rövidtávú eredményeket elérni, sokkal inkább tartós, hosszú távú folyamatot indítanak be az esszenciák. A szereket ennek megfelelően kell megválasztani, és nem átmeneti, felületes hangulat ingadozásoknak megfelelően.

 

Ennek ellenére a virágesszenciák iránti érdeklődés töretlen, hiszen mindenkit megragad a gondolat, hogy a legkülönfélébb szellemi, lelki vagy testi diszharmóniákat virágesszenciák segítségével a lélek felől lehet gyógyítani, kiegyensúlyozni. Még olyanok is virágesszenciákhoz folyamodnak, akik egyébként elutasítják az alternatív gyógymódokat. Dr. Edward Bach, az első modern virágesszenciák kifejlesztőjének halála után 60 évvel ez a rendszer modern népi gyógymóddá fejlődött.

 

A sikert és a népszerűséget az is jellemzi, hogy jelenleg a világon kapható termékek száma 1000-ről öt év alatt 10 000-re nőtt. Léteznek kaliforniai, ausztrál, hawaii, bali, brazil, holland, svájci és német virágeszencia-sorozatok. Egy német gyártó kereken 700 különféle esszenciát forgalmaz, amelyeket negyedévenként megjelenő információs folyóiratban ír  le, és repertóriumot is mellékel a készítményekhez. Úgy tűnik, mintha titokban többen elhatározták volna, hogy készítenek egy világ méretű növény regisztert az energetikai szinten ható növényesszenciákról. A spektrum mára már kiterjed a tengeri növényekre és állatokra is. Egy kanadai virágesszenciákkal és akupunktúrával gyógyító természetgyógyász nő, Sabina Pettitt a „csendes-óceáni virágesszenciák" mellett „tengeri esszenciákat" is készít - többek között tengeri hínárból, tengeri fűből, algákból, de tengeri sünből, medúzákból, korallokból, kagylókból és csikóhalból is.

 

 

A minőség irányelvei

A szűkebb értelemben vett virágkészítmények mellett egyre szaporodik a hasonló, de nem virágokból készült termékek száma, amelyeket különleges helyszínek energiáival, pl. a nagy-britanniai Stonehenge-nél mért energiákkal töltenek fel. Így aztán nem csoda, milyen gyorsan szaporodik a különféle ásványokból, fémekből, drágakövekből stb. készült energetikai gyógyszerek száma. Sokan „magasabb energiákat" kézrátétellel, meditációval és más módon közvetítenek folyadékokra, így készítvén újabbnál újabb esszenciákat. Sokan az egyes készítményeket a legkülönfélébb módon kombinálni kezdték egymással, ezzel szintén minőségileg újabb termékeket létrehozva.

 

Találkozunk olyan gyártókkal is, akik Orgon-energiával, biorezonanciás eszközökkel, piramisenergiával kísérleteznek, és vannak, akik az eredeti esszenciákat homeopátiás módszerrel potenciálják (rázogatás, hígítás).

 

Az újabbnál újabb esszenciák utáni lázas kutatást azzal magyarázzák, hogy dr. Bach idejében még nem léteztek olyan környezeti mérgek és olyan lelki terhek, mint ma, és ezekre új gyógyírt kell találni, ezen túlmenően pedig léteznek olyan új készítmények, amelyek nem lelki, érzelmi, ha nem spirituális szinten hatnak és a tudat fejlődését szolgálják. Még is jogosan merül fel a kérdés, vajon az eredeti 38 Bach-féle virágterápiás szer több mint kétszázszorosára valóban szükség van-e. Míg a klasszikus Bach-cseppekkel kapcsolatban az elmúlt 60 esztendő alatt igen sok tapasztalat gyűlt össze, a mint egy 10 000 új keletű készítménynél igen változatos a helyzet: néhányat közülük viszonylag alaposan teszteltek - mint pl. a kaliforniai esszenciákat vagy az alaszkai virágesszenciákat, az ausztrál Living Microvita esszenciákat és a német Horus virágesszenciákat. Azonban a legtöbb termékkel kapcsolatban a gyártók mindössze néhány eset leírást képesek megadni.

 

Ennek ellenére csak kevés gyártó vallja be a tényt, hogy termékét még tesztelni kell, és jelenleg is kutatás tárgya. E téren is példamutató a kaliforniai „Flower Essence Society" (FES). Ez a társaság gyártja a kaliforniai virágesszenciákat. 5-10 évig gyűjtik egy-egy esszenciájukról a tapasztalatot, mi előtt forgalmazni kezdenék azokat. Sajnos ez nem általános. A felhasználó pedig minden új készítménynél dilemma előtt áll, vajon megfelelő szert választott-e bajának orvoslására.

 

A gyártók igyekeznek szűkíteni a termékek körét, amelyek joggal nevezhetők virágesszenciának. Eddig ezt a fogalmat gyűjtőnévként használták minden tinktúrára, függetlenül attól, hogy virágból készült-e, és attól, hogy milyen módszerrel állították elő. Szűkebb értelemben azonban csak a klasszikus Bach-féle módszer szerint, virágokból készült esszenciákat értjük alatta, mivel ez a módszer a legelterjedtebb az egész világon. A maueli konvenció javaslata szerint a virágesszencia megnevezés csak azokra a termékekre alkalmazható, amelyek a Bach által definiált alapelveknek megfelelnek. Más úton készített tinktúrákon, pl. spagirikus szereken vagy az Orgonenergiával, technikai úton „lemásolt" termékeken ezt a tényt az „orgonikus" vagy „spagirikus" jelző feltüntetésével jelezni kell.

 

A konvenciót az idén áprilisban elfogadta a Német Virágesszencia-társaság. A gyártókat egyesítő szervezet igyekszik megfelelő márkavédjeggyel garantálni termékei minőségét.

 

 

A minőség-ellenőrzés irányába tett lépések

A minőség betartatása érdekében az egyezmény aláírói azon gondolkodnak, hogy a jövőben szúrópróba jelleggel látogatást tesznek a gyártóknál, hogy ellenőrizzék, valóban az előírt technológia szerint készülnek-e a termékek. Jelenleg is vizsgálják azokat a műszaki eljárásokat, amelyek alkalmasak a minőség ellenőrzésére. Ezek között elsősorban az elektrofotográfiai eljárások (Kirlián-fotók, magas frekvenciás polaroid felvételek stb.), a biofotonok mérése, valamint a kristályosodási képek kialakulásának módszere jöhetnek számításba. Léteznek ígéretes eredmények, amelyeket Bach-cseppekkel végeztek.

 

Hasonló törekvésekről másutt is tudunk. A kaliforniai FES szintén standardizált minőség-ellenőrzési eljárással dolgozik. A nemzetközileg elfogadott, egységes minőség garantálása érdekében 1997-ben 350 résztvevővel létre jött a virágkonferencia a skót Findhorn városában. Ennek eredményeként a maueli konvencióra alapozva nemzetközi minőségbiztosítási módszer kifejlesztését tűzték ki, valamint az „International Society of Flower Essences" (Nemzetközi Virágesszencia-társaság) megalakulásáról is határoztak. Sok országban ugyanis, Svájccal és Németországgal ellentétben, a virágesszenciákat gyógyhatású termékként tartják számon, és arról is szó van, hogy esetleg gyógyszerként is törzskönyvezik őket.

 

Bár üdvözlendő a minőség garantálását célzó igyekezet, azonban egyúttal annak lehetőségét is magában hordozza, hogy egyesek visszaélnek majd a kereskedelmi előnnyel, a konkurens termékekkel szemben. Végül és nem utolsósorban persze az is tisztázandó, vajon a gyártók szövetsége által favorizált gyártási módszerek valóban a legjobbak-e. Kétségtelen, hogy a napsugárzásos és főzéses eljárás az évtizedek alatt összegyűlt tapasztalatok alapján bevált, ezért megbízhatónak tekinthető. A maueli konvenció alapján azonban mégsem jelenthetjük ki, hogy más módszerek nem alkalmasak virágesszenciák készítésére, sőt egyesek akár hatékonyabbak is lehetnek, mint pl. a szintén nagy múltú spagirikus eljárás, amely alkímiai módszernek tekinthető. Az alkimisták szerint ugyanis csak desztilláció és hamvasztás után lehet kiszabadítani az anyagból a gyógyító erőt. Tény, hogy az alkimisták által mindig nagy fontosságúnak tulajdonított csillag konstellációkat manapság egyre több Bach-cseppet előállító gyártó is figyelembe veszi.

 

A minőséget illető jelenlegi bizonytalanság további oka az a tény, hogy még mindig nem értjük pontosan, milyen módon történik a gyógyító információk begyűjtése és átvitele, ezért ezek standardizálása nem könnyen megoldható feladat. A virágesszenciák gyártásának tulajdonképpen egyszerű alapelvét tekintve mindez érthetővé válik: a virág „információja" vagy „energiamezője" áttevődik vízre vagy más hordozóra. Az átvitelt végző energia általában fény (napfény), vagy hő (főzés vagy infravörös sugárzás).

 

Hogy az energia átvitelért elektromágneses hullámok felelősek-e, és ha igen, melyek lennének azok, egyelőre nem tudható. Talán minden hullámhossz csak részinformációkat képvisel a virágenergia mezőjéből. Természetesen nem zárható ki az információ átvitel más energiával, pl. Orgonnal is. Az Orgon-energiával végzett információ átvitel sikereit Roland Plocher „vízkutató" munkái bizonyítják. Mérésekkel igazolható, hogy a kristályokkal vagy más módszerekkel energetizált víz (ennek ismérve a folyadékon mérhető, csökkent felületi feszültség) jobban őrzi az információkat. Eddig azonban minden alternatív módszer tartozik annak bizonyításával, hogy jobb, vagy legalább olyan jó lenne, mint Bach eredeti eljárása. Mindenesetre jelentősen megkönnyítené a vásárlók tájékozódását, ha a gyártók minden esetben feltüntetnék a csomagoláson, hogy klasszikus, illetve más, alternatív eljárással készítették-e a cseppeket.

 

A legalapvetőbb probléma a virágesszenciák alkalmazása során a megfelelő cseppek egyénre szabott kiválasztása. Léteznek ugyan „professzionális" képzettségű virágesszencia-terapeuták, akik azonban szintén gyakran alkalmaznak képeket, kineziológiai izom teszteket, ingát stb. - ezek pedig olyan módszerek, amelyek érzékenysége, pontossága jelentős mértékben függ a vizsgáló szenzitivitásától. A részletes kérdőívek, az asztrológiai módszerek és az enneagram hatékonysága is nagyban függ a terapeuta képességeitől, valamint a kliens önismeretétől és őszinteségétől. A virágterápia hasonló dilemmával szembesül, mint a homeopátia: óriási mennyiségű készítményből kell a beteg testi, lelki és szellemi problémáira egyedileg megfelelő 5-6 szert kiválasztania.

 

Aki a virágesszenciákat saját maga akarja előállítani és kiválasztani, és ezt egyéni spirituális fejlődési útnak tekinti, azoknak egyes gyártók oktatják az esszenciák előállítását és kiválasztását. A tanfolyamokra jelentkezők által kiöltött kérdőívek alapján azonban elmondhatjuk, hogy mindössze néhányuk tanul spirituális fejlődési céllal. Legtöbbjük azért tanul, mert olcsó és könnyen alkalmazható gyógyszer birtokába szeretne jutni.

 

 

A virágesszenciák készítésének klasszikus módszerei

Külső feltételek: egy verőfényes nyári délelőttöt kell kiszemelni, amikor az alapanyagul szolgáló növények viráguk teljében vannak. Keressünk csendes, nyugodt, tiszta helyen lévő, vadon termő növényeket.

 

Belső feltételek: az esszencia előállítója tevékenysége előtt és közben legyen nyugodt, kiegyensúlyozott és nyitott.

 

 

Amennyiben az éppen aktuális lelki állapotot gyógyító esszenciát akarunk készíteni, a készítőnek tudatában kell lennie a belső konfliktusokkal és a fejlődési célokkal.

 

A kiválasztott növénnyel való kapcsolatteremtésre alkalmas a meditáció, az ima vagy a növény irányába megnyilvánuló szeretetteljes odafordulás. A legtöbben magasabb rendű szellemi segítségért fohászkodnak.

 

Dr. Edward Bach klasszikus módszerei

Napoztatásos módszer: A leszedett virágokat a növény egyetlen levelével együtt tiszta vízzel teli üveg- vagy kristályedénybe helyezzük. Az edényt több órára a napfényre tesszük. Főzéses módszer: Nemesacélból készült fazékban a növény ágait, leveleit és virágait jó minőségű vízzel öntjük le, majd fél órán át kis láng felett főzzük.

 

Bach alapelveivel rokon módszernek tekinthető a harmat módszer (Paracelsus után): Miután a hajnali harmatot egy ideig megvilágította a felkelő nap fénye, a növényről óvatosan lerázzuk vagy más módon begyűjtjük a harmatcseppeket. Ennek új kori megfelelője, hogy pipettával a virágra vizet cseppentenek, majd némi állás után ezt a vizet begyűjtik.

 

Merítéses módszer (dr. Barnao módszere, amit ausztrál vagy indián módszernek is neveznek): Az eljárás lényegében megegyezik a Bach-féle napoztatásos módszerrel, itt azonban a virágokat nem szedik le. Helyette inkább meghajlítják a növényt, hogy virágai bele merüljenek a vízbe.

 

Közelítéses módszer: Pipettával a növényhez lehető legközelebb vizet csepegtetnek egy edénybe.

 

A fenti módszerekkel nyert „őstinktúrákat" konyakkal vagy más, magas alkohol fokú folyadékkal tartósítják, majd steril, sötét üvegcsékbe töltik.

 

A hatás mérése: A gyártók által szervezett tanfolyamokon mindenki elsajátíthatja a készítésen kívül a hatások megtapasztalásának, mérésének módszerét is.

 

Ha valaki első saját készítésű tinktúráját szeretné elkészíteni, először pontos jegyzőkönyvet kell vezetnie pillanatnyi lelki állapotáról. Ezután menjen ki a természetbe és keressen egy növényt, amelyen valamiért megakad a tekintete, amelyik valamit „üzen" neki. Ha sikerült találni egyet, hangolódjon rá, próbáljon meg kapcsolatot teremteni vele. A gyártás közben, valamint a bevételt követően fellépő közérzet változásokat pontosan fel kell jegyezni. A feljegyzések összehasonlításával azonnal megállapítható, milyen hatást gyakorolt ránk a növény. Ezután tegyük az esszenciát „közkinccsé", azaz próbáljuk ki minél több emberen, és dokumentáljuk az ő tapasztalataikat is.

 

A Peter Ekl által gyártott „Aurin esszenciák" dr. Bach módszereivel készülnek. Kínálatában szerepel Bach eredeti 38 esszenciája, valamint az Alpokban és az Alpokalján termő vadvirágok esszenciái. Ekl termékeinek különlegessége, hogy cseppjeit alkohol helyett ecettel tartósítja.

V. T.
XI. évfolyam 11. szám

Címkék: virágesszenciák

Aktuális lapszámunk:
2020. április

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.