Viva Natura

A víz él és szeret

A Viva Natura World Kft. idén május 16-án tartja a már nagy hagyományokkal bíró Kombucha-Mantra Nyílt Napot, amely a víz világnapja is egyben. A számos neves előadó között a hallgatóság találkozhat Masaru Emotóval, a Víz üzenetei című könyv szerzőjével. Mint ismeretes, a japán tudós régóta vizsgálja a víz biofizikai tulajdonságait, és speciális fotótechnikával bizonyítja, hogy a víz megőrzi gondolatainkat, érzéseinket. Megmutatja azt is, hogyan lehet pozitív információk sugárzásával a víz minőségét kedvezően befolyásolni. Erről a témáról olvasóink már több cikket olvashattak lapunkban. Most néhány új megállapítással szeretnénk felkelteni az érdeklődést Emoto úr előadása iránt.


A vízkristályok a szimbólumok nyelvén szólnak hozzánk

"Sokszor vagyok úgy, hogy egy-egy vízkristály képe megbabonáz. Nem tudom szavakkal kifejezni, de mélységesen meghat. Valami ősi zsigeri érzés mozdul bennem, érzem inkább, mint tudom, hogy ez a nyelv a legbensőbb énem nyelve, amely nem szavakkal szól hozzám, de kimondhatatlanul szebb minden kimondott szónál" - mondja Masaru Emoto.

 

A tudatalatti megnyilvánulása a tudatos énben a szimbólumok nyelvén történik. Érezzük a mindenséget, de megfogalmazni nem tudjuk, mivel a lélek- és szellemvilágunk a bábeli zűrzavar előtti nyelven beszél hozzánk. Ez a nyelv a formák rezgésének nyelve. A formákat, szimbólumokat azonban nemcsak "olvashatjuk", hanem újabb információkkal is gazdagíthatjuk.

 

A szimbólumok megelőzik az emberi civilizációt. A pont, mint a megnyilvánulás előtti pillanat, vagy a kör, mint a világmindenség egységének jelölése, minden kultúra szimbólumnyelvében azonos fogalom.

 

A mindennapi életünkben is jelen vannak a szimbólumok: érzünk, szeretünk, felszabadulunk. Az érzés legbensőbb énünk megnyilvánulása, "magasabb rendű", mint a beszéd vagy a gondolat. Amikor a békére gondolunk, egy galamb szimbólumát modellezzük az agyunkban, megjelennek a béke rezgései. Az agy a fizikai valóságban speciális vízkristályformákat hoz létre, vagyis modelleznie kell a szimbólumokat ahhoz, hogy az üzenet érzékelhető legyen.

 

A szavak ereje

Egy kísérlet során két általános iskolás gyerek főtt rizst tett két egyforma üvegedénybe. Egy hónapon keresztül mindennap beszéltek a rizshez: az egyik üvegedényben lévőnek folyton azt mondták: "köszönöm", a másiknak pedig azt, hogy "hülye". Ennek eredményeképpen a pozitív kifejezéssel illetett rizsszemekből szép, jó aromájú növény sarjadt, míg a másik megfeketedett és megrohadt, a szaga undorító volt.

 

Masaru Emoto és Jakab István Tokióban a Víz ünnepe című konferencián

 

Többen elvégezték már ezt a kísérletet, és ugyanerre az eredményre jutottak. Ezek során úgy tűnt, hogy a mikrobák is összezavarodtak. Úgy viselkedtek, mint az emberek: keményen dolgoztak, ha megdicsérték őket, és lusták lettek, ha rosszul bántak velük. A "köszönöm" és a "hülye" szavak hatására a mikrobák jótékony és káros baktériumtörzsekbe csoportosultak.

 

A víz és az információ kapcsolata

Az azonos információk - tértől és időtől függetlenül - azonos formai alakzatokat képesek megjeleníteni, amelyek folyamatosan kapcsolatban vannak egymással. A víz az információ tartalmát szintén megjeleníti formai alakjában, és a felvett információ függvényében bármilyen formai alakzat létrehozására képes. A víz és az információ kapcsolatának ékes bizonyítékát Masaru Emoto fotói reprezentálják. A víz fénnyel, hanggal, gondolatokkal, szimbólumokkal, betűk, formák alakzatával interakcióba lép, és azt különféle alakot öltve jeleníti meg.

 

Az információ létezéséhez nem szükséges, hogy valaki észlelje és megértse. Nem létezhet olyan rendezett struktúra, amely az információ valamely formáját ne tartalmazná. Az információ alakítja ki a formát, jellemzően a tartalomra. Ha egy vízstruktúra-rendszerrel információt közlünk, a rendszer másfajta rendezettségi szintre kerül. Egy rendezett vízközösség képes információt felszabadítani és továbbítani. Egy rendszer információtartalma az általa kitöltött térrel egyenesen arányos.

 

A Szentlélek vízkristályképe

 

Az élő rendszerben lévő víz tulajdonságainak megfigyelése egyelőre szinte megoldhatatlan feladat. Abban a pillanatban, amikor a vizsgálati eszköz az élő folyamatokban megjelenik, megzavarja az ott zajló eseményeket, befolyásolja az élő víz tulajdonságait.

 

A víz minden rezgéskeltőre képes ráhangolódni

Írjunk valamilyen szót egy papírra, és tegyünk fölé egy pohár vizet. A vízben a szó együttes rezgése jelenik meg. Az Emoto-féle fotók tanúsága szerint a víz felöltözteti a rezgést, formát ad a rezgéshullámnak.

 

Vegyük például az "isten" szót. Ez az öt betű számtalan ember gondolatában jelenik meg nap mint nap. A szó együttes rezgése, jelalakja azonos abban a rezgésközösségben, ahol a teremtőt Istennek nevezik. A gondolatrezgés irányítja a kezet, hogy kialakítsa a betűt, aminek formai jelalakja az azt létrehozó rezgéshullámot kelti újra életre. Így hatnak a formák és rezgések egymásra. Minél több az azonos forma (leírt szó), annál erősebbek a gondolataink, és annál erősebb a vízben megjelenő rezgés, egységesebb a kialakult víz szerkezete.

 

Harmonikus zeneművek egységes, a víz szerkezetét tömörítő rendező hatást váltanak ki. A diszharmonikus zeneművek a vízben is a káoszt gerjesztik, az egységes szerkezet rombolását idézik elő. A civilizáció káros hatásai hasonló emlékképeket rögzítenek a hálózatba préselt, megnyomorított vízre.

 

Ugyanezek a jelenségek észlelhetők a víz légnemű állapotában is. A földsugárzást mérő embereknél bevett gyakorlat, hogy a deformált és a rendezett terek fölött nemcsak a pálcájukkal, hanem hangeffektusokkal is végeznek vizsgálatot. Azt tapasztalják, hogy a rendezett környezetekben a hang magas, éles marad, és nagyon messzire terjed, a rendezetlen vízérsugárzásoknál a hang nagyon hamar elmélyül, és elvész.

 

 

Víz és a lélek

Japánban úgy tartják, hogy a lélek áthatja a szellemet, amely szavakban nyilvánul meg. Ennek illusztrálására lásd azt a vízkristályképet, amely egy ún. lélek általi víztisztítási kísérlet eredménye. A kísérletet Kato Hoki tiszteletes végezte Japánban egy víztározónál. A vízkristály képe a kísérlet előtt valóban rémisztő volt, olyan, mintha egy agonizáló ember szenvedő arcát ábrázolná. Ám miután a főpap egy órán át imádkozott a parton, a tó vize láthatóan megszépült. A lefényképezett és felnagyított vízkristály gyönyörű, rengeteg energiát sugárzó képet mutatott. A hatszögletű alapszerkezet közepén egy kis hexagon látszik, amelyet egy valóságos fényremekmű, aura vesz körül. A közepén lévő növekvő résznek pedig mintha ugyancsak fényudvara lenne.

 

Az imádság elhangzása után

 

"Ha az a mentális energia, amely az emberek szeretetéből és együttérzéséből fakad, képes harmonizálni, átstrukturálni a vizet, nem állíthatja senki, hogy ez a csodálatos dolog ésszerűtlen, és nem szabad vele foglalkozni" - állítja Masaru Emoto.

 

A keresztények számára Jézus legfőbb tanítása a szeretet. Amikor a Szentlélek formát ölt a vízkristályban, a szeretet szó rezgésképéből építkezik. A Szentlélek koronaformát alkot, a szeretet körbeöleli a befogadó teret, ahogy a testünket is folyamatosan körülöleli az isteni gondviselés.

Jakab István
XV. évfolyam 5. szám

Címkék: viva natura

Aktuális lapszámunk:
2020. november

A korábbi lapszámaink tartalmának megtekintéséért kattintson IDE.